ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Etter endringer av programmeringen til de svensk-tyske Taurus KEPD 350 luft-til-bakke kryssermissilene, som har en standard rekkevidde på 500 kilometer, vil Tyskland kunne levere disse til Ukraina. Endringer av programmeringen er imidlertid nødvendig for at ukrainerne ikke skal benytte disse til mål langt inne i Russland, eksempelvis Moskva, hvilket av russerne vil kunne bli betraktet som et tysk-svensk angrep på sitt land.

 

Frankrike og Storbritannia har allerede sendt Scalp og Storm Shadow kryssermissiler til Ukraina, mens Tyskland har vært motvillige på grunn av bekymring for at våpenet kan brukes mot mål i Russland og trekke Tyskland med i krigen.

 

Tyskerne vil ikke delta i direkte angrep på Russland

Forbundskansler Olaf Scholz

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz sin endring av Taurus-kryssermissilene, vil være for å unngå eventuelle ukrainske angrep på russisk territorium, som altså ville kunne medføre tyskernes og muligens svenskenes, direkte deltagelse i angrep på Russland.

Den tyske regjeringen er følgelig i samtaler med våpenprodusenten MBDA Deutschland GmbH – MBDA, angående nødvendige endringer i programmeringen av Taurus kryssermissiler, før disses potensielle levering til Ukraina, ble det opplyst på fredag, hvilket for øvrig bekrefter en tidligere rapport fra et tysk nyhetsmagasin.

 

Russernes bro fra fastlandet ideelt mål

Krimbroen – fra Russland til Krim

Kiev har altså presset Berlin til å forsyne disse med Taurus kryssermissiler, som altså har en rekkevidde på 500 kilometer. Disse luft-til-land missilene kan skytes fra en rekke jagerflytyper.

Våpenet har enestående sprengning og fragmentering av både harde og dypt begravde mål. Samtidig som det har en nøyaktig penetrering for større målområde og egner seg derfor eksepsjonelt godt til destruksjon av eksempelvis bro- og rullebanemål.

Ukraina har ved et par anledninger allerede truffet broen over Kertsj-stredet, fra det russiske fastlandet til Krim, med andre typer våpen. Denne broen vil tilsynelatende være et ideelt mål for angjeldende missiler.

 

Presisjonsvåpen

Taurus KEPD 350

Taurus-systemet skal være det eneste avstandsmissilet som spesifikt kan programmeres nøyaktig, for til og med å ramme en forhåndsvalgt etasje i et bygg.

Både Taurus og andre kryssermissiler flyr mellom 800 og 1.200 km i timen i lave høyder. Den lave høyden gjør disse missilene vanskelig å oppdage av luftvernsystem. Ettersom Taurus er et overordentlig presisjonsvåpen, brukes dette våpenet, samt ellers kryssermissiler generelt, til å treffe mål med høy viktighet, gjerne viktig infrastruktur som kommandobunkere, ammunisjons- og drivstoffdepot. Disse målene er av sikkerhetshensyn oftest tilbaketrukket fra frontlinjene og utenfor rekkevidde for alternative konvensjonelle våpen.

 

Ikke alene om vegring

US Army Tactical Missile

Vegringen av forsendelse av kryssermissiler har ikke Tyskland vært alene om, også USA har avstått fra å sende sine Army Tactical Missile -ATACMS til Ukraina av samme årsak.

Tysklands regjering berettet altså på fredag i forrige uke at det imidlertid for øyeblikket ikke forelå noen ytterligere informasjon om potensielle Taurus-missil-leveranser til Ukraina. Det ble opplyst at Tyskland som tidligere, fokuserer på tungt artilleri, pansrede kjøretøy, samt luftvernsystemer.

Det var presselekkasje fra det tyske forsvarsdepartementet som hevdet at tyskerne anmodet Taurus’ produsenten om å integrere programmeringsrestriksjoner for mulige langdistanse mål. Endringer for å unngå muligheten for ukrainske angrep med tysk utstyr på russisk territorium. Russene har selvfølgelig advart vestens våpenleverandører mot å gi ukrainerne  kryssermissiler, ettersom dette vil medføre ytterligere eskalering av krigens voldsomhet.

Tysk opposisjon er imidlertid ikke generelt mot levering av kryssermissiler. De konservative kristne demokratene-CDU har imidlertid bedt om en redegjørelse fra Scholz sin regjering vedrørende leveringen.

Ukraina må kunne påregne at disse missilene snarlig vil bli levert. Tyskerne skal ha mer enn 600 enheter beroende på lager av disse effektive framtidsvåpnene, som ellers benyttes av forsvaret i Spania og Sør-Korea.

 

Featured image: Taurus KEPD 350 luft-til-bakke kryssermissil påmontert svensk jagerfly

15/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!