ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Israelere har samlet seg i protesterer over hele landet for 12. uke på rad, mot statsminister Benjamin Netanyahus Likud-parti i regjerings-koalisjon med høyreekstreme og ultraortodokse partier. Dette vedrørende regjeringens rettsreformer, som blant annet vil tillate parlamentet å forkaste høyesterettsavgjørelser med simpelt flertall, i landet som ikke har noen spesifikk grunnlov.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Israelis protest against Netanyahu’s new government» – https://www.em24.uk/israelis-protest-against-netanyahus-new-government/

 

Demonstrasjoner mot reformer

Demonstrasjon mot regjeringens reformer

Siden statsminister Netanyahu kunngjorde reformene i januar, bare få dager etter koalisjons-regjeringens tiltredelse, har det regelmessig funnet sted massive demonstrasjoner over hele Israel.

Demonstrantene marsjerer i store flokker, viftende med det blå og hvite israelske flagget over hele landet, og hevder at regjeringens reformer er en trussel mot det israelske demokratiet.

Demonstrantene frykter at politikernes makt vil øke over domstolene, undergrave det liberale demokratiet og ble diktatorisk. Det er enten et fullt demokrati eller et diktatur, det er ingen mellomting, huier demonstrantene som «ønsker å vise demokratiets stemme».

Det har vært omfattende demonstrasjoner i mer enn 100 byer, inkludert både Jerusalem, Haifa, Tel Aviv og Be’er-Sheva, som er den største byen i Negev-ørkenen.

Gjenganger i demonstrantenes påstander er at Netanyahu vil ha eliminert tiltalen mot seg om korrupsjon, men som denne kontinuerlig fra første stund, har avvist kun som en simpel bestrebelse på å fjerne hans politiske påvirkning. Demonstrantene forfekter derfor at de nye reformene kun skal benyttes av Netanyahu for å oppheve eventuelle framtidige dommer mot denne. Netanyahu allierte seg derfor med de høyreekstreme og ultraortodokse partiene, koste hva det koste ville. Det vises til artiklene, «Netanyahu back as Prime Minister of Israel?» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-back-as-prime-minister-of-israel/, «Netanyahu will form Israel’s new government» – https://www.em24.uk/netanyahu-will-form-israels-new-government/ og «Netanyahu agrees on coalition in Israel» – https://www.em24.uk/netanyahu-agrees-on-coalition-in-israel/

 

Provokativ lov

Palestinere arresteres

Det demonstreres også overraskende mot loven som Israels parlament godkjente, hvilket vil frata statsborgerskapet fra arabere som dømmes for nasjonalistiske angrep på israelere eller disses bosted. Angriperne vil ellers bli deportert dersom disse eller familiene aksepterer «helte-belønninger» fra palestinske myndigheter, for angrep mot israelere.

Det menes at denne loven vil provosere palestinerne og øker volden. Hittil i år har mer enn 80 palestinere blitt drept i Israel. Det vises til artikkelen «Israel to revoke citizenship of Arab attackers» – link: https://www.em24.uk/israel-to-revoke-citizenship-of-arab-attackers/

 

Ultraortodokse jøder

Ultraortodokse menn

Den regjerende koalisjonen, som altså inkluderer ultraortodokse jødiske og ekstreme høyrepartier, hevder at de foreslåtte reformene er helt nødvendige for å rette opp ubalansen i maktfordelingen mellom de folkevalgte og Israels høyesterett.

De ultraortodokse jødene ansees av demonstrantene som det jødiske samfunnet. De mottar store bevillinger av regjeringen, muligens grunnet påtrykk av amerikanske jøder som gjennom sitt store antall der har makt både over demokrater og republikanere.

Den mannlige delen av disse ultraortodokse benytter sin tid til å lese og videreformidle de unge Torahen eller Moseloven og hebraiske Talmūd, som er den viktigste skriften i de fem Mosebøkene. Ultraortodokse menn slipper militærtjeneste og kun 45 prosent av de arbeider. Imidlertid deltar mer enn 70 prosent av de ultraortodokse kvinnene i arbeidslivet. Disse skal etter reglene ikke vise fram håret på samme måte som islamistene, slik at kvinnene også skiller seg ut i samfunnet der hvor disse retter seg etter skikken.

 

Ultraortodoks jødisk familie

Familiene, hvorav en stor andel lever under fattigdomsgrensen, har mer enn syv barn i gjennomsnitt. Barna går på skole uten å lære realfag som matematikk og naturfag og blir stående utenfor Israels verdenskjente, særlig innovative samfunn.

Med tiden vil den ultraortodokse andelen av befolkningen bli til stor byrde for Israel. Det kan kalkuleres med, grunnet familienes store barneantall, at den ultraortodokse gruppen i 2065 vil komme til å representere omkring 30 prosent av den totale israelske befolkning.

 

Borgerkrig-lignende situasjonen

President Herzog og statsminister  Netanyahu

President Isaac Herzog har uttrykt stor bekymring over den stadig skarpere splittelsen i det israelske, samfunnet og advarte mot den rådende borgerkrig-lignende situasjonen. Denne framsatte derfor på onsdag forslag et kompromiss, men koalisjons-regjeringen avviste dette fluksens med at den bare ville opprettholde den eksisterende situasjonen og ikke bringe noe balanse mellom de divergerte meningene.

 

Featured image:  Demonstrasjon mot Israels regjering

20/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!