Etiopia har kommet til enighet med nedstrømslandene Egypt og Sudan om fylling av Etiopias Renessansedam – GERD, i den Blå Nilen.

 

Med frykt for åpen konflikt har det kontinuerlig pågått møter i flere uker før lederne ble enige om en senere fyllingstid enn den Etiopia hadde angitt innledningsvis. Det henvises til www.em24.uk sine tidligere artikler: «Sudan og Egypt i kamp mot Etiopia om Nilens vann» og «Etiopia vil fullføre vannkraftverk og demning ved Nilen» med link: https://www.em24.uk/sudan-og-egypt-i-kamp-mot-etiopia-om-nilens-vann/   og https://www.em24.uk/etiopia-vil-fullfore-vannkraftverk-og-demning-ved-nilen/

 

Disputten i FNs Sikkerhetsråd

FNs Sikkerhetsråd

Både Egypt og Sudan hadde appellert til FNs Sikkerhetsråd forrige uke for at denne skulle behandle den ti år gamle konflikten. Forliket om en mindre utsettelse av fyllingen kom etter en sterkt eskalerende spenning mellom Etiopia, Egypt og Sudan. Tekniske komiteer fra de tre landene vil starte forhandlinger for å presisere den forsinkede oppfyllingstiden innen to uker. Den juridisk bindende avtalen med presisering om benyttelse av vannet, inkludert fylling av demningen, vil bli sendt til FNs Sikkerhetsråd for behandling i dennes sesjon neste mandag.

 

Den afrikanske union meglet

President Cyril Ramaphosa

Sudan, som er en av de største mottakerne av fordelene med demningen og også vil kunne påvise et angivelig omdiskutert tap, oppfordret Egypt og Etiopia til å forsone og finne en akseptabel løsning. Forsoningen kom imidlertid først etter et virtuelt akuttmøte i Den afrikanske union, ledet av Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa.

Etiopia er ivrig for raskt å fylle demningen, som har kostet nær 4,6 milliarder euro med en kapasitet på 6.450 megawatt. Demningen har avgjørende konsekvenser for landets elektrifiserings- og utviklingsbehov for å bringe landet ut av fattigdommen.

 

Egypts ferskvann
Ørkenlandet Egypt er imidlertid desperat avhengig av Nilens vann som dekker 97 prosent av landets ferskvannsbehov. Det er totalavhengigheten av vannet i nedstrømslandene som kunne ha tent gnisten i en åpen konflikt. Både Egypt og Etiopia har begge antydet at de vil benytte militære tiltak for å beskytte sine interesser. Egypt ville selvfølgelig straks ha benyttet enkleste strategi og bombet dammen, slik at Etiopia hadde vel reelt intet valg.

 

 

Featured image: Renessansedammen

27/06/2020