Til tross for sterke protester fra Egypt sier årets fredsprisvinner, Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali, at «ingen styrke kan stoppe Etiopia» fra å bygge The Grand Ethiopian Renaissance Dam ved elven Nilen. I Egypt, som omfatter omkring 100 millioner innbyggere, er 97 prosent av landets befolkning totalt avhengig av Nilens vann. Når dammen står ferdig, kan den forandre maktbalansen i Nord-Afrika for alltid.

 

Nilen består av to hovedtilførsler, den ene av disse benevnes den Blå Nilen og har sin tilførsel fra det etiopiske høyland. Den Blå Nilen forenes ved Khartum i Sudan med den Hvite Nilen som renner fra den tropiske Victoriasjøen, hvilken er verdens nest største innsjø og dekker 68.800 km². Sjøen ligger i grenselandet mellom Uganda med cirka 45%, Tanzania med cirka 49% og Kenya med cirka 6%. Den Blå Nilen er langt kortere enn den Hvite, men fører 85 prosent av Nilens vann. Den Blå starter lys blå, men blir etter hvert mer sort av sedimenter som denne fører med seg og den renner langt raskere enn den Hvite, hvilken bærer med seg gråhvite sedimenter fra de tropiske terrengene den passerer. Derfor også elvenes navn.

 

Afrikas største
Demningen The Grand Ethiopian Renaissance Dam vil danne Afrikas største vannkraftverk og gi elektrisitet til millioner av etiopiere. I dag har bare 23 prosent av etiopierne tilgang til strøm. I størrelse vil kraftverket generere mer enn fem ganger så mye kraft som Norges største kraftverk, hvilket er Tonstad i Sirdal kommune med kapasitet på 4.357 GWh. Etiopias nye kraftverk ved Nilen vil faktisk produsere så mye kraft som den samlede produksjon fra de syv største, norske vannkraftverkene. Etiopia estimerer at The Grand Ethiopian Renaissance Dam, som er nesten to tredjedeler ferdigbygget, vil begynne å generere kraft senest i 2021.

 

Toppmøte mellom Russland og Afrika
Egypt, som er totalt avhengig av Nilens vann, frykter at prosjektet vil tillate Etiopia å kontrollere Nilens strømning. Ørkenlandet Egypt henter det meste av sitt ferskvann fra Nilen. FN spår at Egypts innbyggere vil begynne å merke vannmangel allerede innen 2025. Etiopia- prosjektet ved Nilen har vært kilden til politisk spenning mellom de to landene i årevis.

Abdel Fattah al-Sisi

Abiy Ahmed Ali

Den egyptiske presidenten Abdel Fattah al-Sisi har meddelt å ville diskutere tvisten med statsminister Abiy under det kommende toppmøtet mellom Russland og Afrika som skal starte i Russland i dag. President al-Sisi vil komme til å foreslå utnevnelse av en megler for å løse den langvarige tvisten. Statsminister Abiy har imidlertid presisert over for Etiopias parlamentarikere i hovedstaden Addis Abeba at «Befolkningen i Etiopia har imidlertid ikke noe ønske om å skade folket i Egypt, de trenger bare å få utbytte (fra demningen)». https://www.em24.uk/russia-africa-summit/

 

Kinesiske investeringer
Etiopia får bistand gjennom Kinas omfattende investeringer som er beskrevet i EM24s artikkel for en tid siden, «Kineserne kaprer Afrika», https://www.em24.uk/kineserne-kaprer-afrika/

Som følge av Kinas store engasjement i regionen har Etiopia prosjektert og bygget en rekke demninger både til sitt jordbruk og kraftproduksjon. Dette er en kilde til stor frustrasjon for Egypt.

 

23/10/2019