ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Oversikten over tragedien er uklar, men mer enn 7.000 mennesker er hittil blitt funnet omkommet og mer enn 20.000 skal være skadet, i de massive jordskjelvene som rammet grenselandet mellom Tyrkia og Syria tidlig mandag morgen. Ti av Tyrkias sydøstlige provinser og nord-vestlige i Syria, omfattet blant annet Latakia, Hama, Aleppo og Tartus, har blitt rammet. Antall ofre forventes å stige.

 

Innledet skjelv mandag ble målt til enorme 7,8 på Richters magnitude-skala med en påfølgende sverm av etterskjelv. De sterkeste av disse ble målt til over 6,0 på samme skala er det meddelt fra European Mediterranean Seismological Center – EMSC. Det innledende skjelvet var på en dybde 46 km ifølge den samme. Episenteret for jordskjelvet var lokalisert i provinsen Kahramanmaras nær den syriske grensen. Ifølge Tyrkias katastrofekontor inntraff et annet jordskjelv kort tid etter det første, i Gaziantep-provinsen med en styrke målt til 6,6 på nevnte skala.

 

Fryser i hjel som fanger i ruinene

Ruiner etter jordskjelvet i Tyrkia

Temperaturen har enkelte steder vært ned mot minus 10 grader Celsius. Det innledende skjelvet skjedde på nattestid mens sovende normalt er lettkledde. Mennesker fanget under bygningsmassene fryser således ihjel dersom disse ikke raskt blir reddet ut. Det har oppstått branner som har rast andre dagen på rad. Det har vært kraftig snøfall i noen av de berørte områder.

 

Knutepunkt for redningsteam

Den sør-tyrkiske byen Adana

Den sør-tyrkiske byen Adana, rundt 200 kilometer fra jordskjelvets episenter, skal ha blitt et knutepunkt for redningsteam og annen nødhjelp som ankommer ikke bare fra hele Tyrkia, men umiddelbart også fra et stort antall nasjoner internasjonalt, herunder også mye organisert av EU og Nato-alliansen, men også Israel har lovet hjelp. I kaoset vil nok hjelpen imidlertid komme for sent til mange mennesker. Medisinske sentre ble raskt fylt opp med skadede.

 

Unntakstilstand

President Recep Erdoğan

Tyrkias president Recep Erdoğan erklærte tirsdag tre måneders lang unntakstilstand i landet omfattet ti provinser i jordskjelvsonen. Unntakstilstanden vil således være avsluttet før det tyrkiske presidentvalget den 14. mai. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Turkey’s election forwarded» – link: https://www.em24.uk/turkeys-election-forwarded/

 

Jordskjelv i Syrias krigsregion

Jordskjelvrammede i Syria

På syrisk side er området delt mellom regjerings-kontrollert territorium og landets siste opposisjons kontrollerte enklave, som er omringet av russisk-støttede regjeringsstyrker. Tyrkia er hjemsted for millioner av flyktninger fra Syria grunnet borgerkrigen.

Området er fullpakket med rundt 4 millioner mennesker som er fordrevet fra andre deler av Syria. Mange bor i bygninger som allerede er ødelagt etter militære bombardementer. Det er grunnet krigstilstanden uklart om organiseringen av hjelpen i den ødelagte opprørskontrollerte enklaven i nordvest Syria.

 

Årsaken til jordskjelv

Hendelsesforløp ved jordskjelv

Den nå jordskjelvrammede regionen i Tyrkia og Syria er ofte rammet av rystelser som andre regioner i verden.

Jordskorpen består av mange individuelle deler som forskere gjerne benevner et dynamisk puslespill, inkludert noen få gigantiske, oseaniske plater, men også mange små kontinentale jordskorpeplater som vitenskapen ennå ikke har nøyaktig oversikt over hvor mange som finnes.

Forskere vet imidlertid at disse platene beveger seg et par centimeter hvert år bort fra hverandre eller mot hverandre. Disse bevegelsene kalles platetektonikk som får kontinentet på overflaten til å følge bevegelsene. Spørsmålet blir derfor ikke om et jordskjelv vil kunne oppstå, men når dette vil skje.

 

Tyrkia overvåket av jordskjelvforskere

GFZ i Potsdam

Forskningssenteret for geovitenskap i Potsdam, Das Deutsche GeoForschungsZentrum – GFZ, installerte allerede på 1980-tallet måleutstyr i Tyrkia og har deretter drevet seismisk overvåking av hele landet.

Mye tyder på at platene i området hvor jordskjelvet skjedde, over lang tid har blitt stresset med oppbygging av spenning som medførte plutselig bevegelse i støt på flere meter i løpet av sekunder. Det er derfor ikke urimelig at ekspertene forut kunne ha hatt en viss forventning til angjeldende skjelv, idet dette har rammet en region med dertil stor sannsynlighet om at et skjelv i framtiden kunne inntreffe. Forskerne kunne altså ha hatt en visshet om at et jordskjelv ville kunne oppstå i framtiden, men ikke tidspunktet.

 

Stabil bygningsstruktur

Jordskjelvbestandig konstruksjon

For å holde folk trygge er mest mulig jordskjelvbestandig konstruksjon av bygninger og infrastruktur nødvendig. Utbyggere må vurdere om de skal reparere gamle bygninger, som gjennom årene har fått skader, eller rive disse og etter beste evne, bygge nytt med jordskjelv-sikring for hvilket grunnen huset bygges på er avgjørende. Problemet er imidlertid her som alltid for ethvert prosjekt, kostnads-spekteret.

Store deler av Japan ligger i hyppig jordskjelv-utsatt sone. Der er det opp gjennom århundrene utviklet byggeskikker og senere vitenskapelige, tekniske fag for design av strukturer, som er sterkt besparende på skader på beroende bygningsmasse ved jordskjelv.

 

Bygg ikke hus på sandgrunn

Hus bygd på sandgrunn

Det er imidlertid ikke bare en bygnings-konstruksjonen som har betydning om bygg kan tåle et jordskjelv. Byggegrunnen har vesentlig betydning. Desto fastere grunn er en generell regel. Best byggegrunn er granitt. Sedimentære bergarter med basis i sand eller leire, er farligst. En myk berggrunn gir mer sannsynlig bakkebevegelse og ustabil overflate. Det vises til Bibelens Matteus-evangeliet, kapittel 7, vers 26,  «… uforstandig mann, som bygget sitt hus på sand».

 

Featured image: Fra jordskjelvområdet i Tyrkia

08/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!