ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Europarådets president Charles Michel kunngjorde at de 27 EU-medlemslandene natt til tirsdag har blitt enige om en ny sanksjonspakke omfattet redusering av finansieringskilden for russernes krigføring mot Ukraina gjennom levering av olje til EU-land.

 

Russlands eksport vil reduseres med 25 %

Forbundskansler Olaf Scholz

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz sa på en pressekonferanse i ettermiddag at det var blitt gjensidig enighet om oljeembargoen mellom EUs medlemsland, hvilket kan presse Russland til å avslutte krigen i Ukraina og trekke seg ut av landet.

Scholz sa også at Tyskland fastholdt målsetningen om å avslutte oljeimporten fra Russland ved årets utløp. Russisk eksportbudsjett vil komme til miste 25 % av inntektene på grunn av EUs oljeembargo. Tyskland har eksempelvis siden begynnelsen av året redusert sitt totale oljeforbruk fra 40 % russiskleverte til kun 12 %.

EU-landene ble ellers enige om å fjerne Russlands største bank Sberbank, som hovedsakelig er statseid, fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT. Dette er den sjette sanksjonspakken mot Russland etter invasjonen av Ukraina, men har vært forsinket i nesten én måned på grunn av uenigheter innen EU-blokken, ettersom enkelte av medlemmene var for avhengige av russisk energi.

 

Midlertidige ordninger for noen land

Statsminister Viktor Mihály Orbán

Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Bulgaria, har påpekt at disse ikke kan stoppe importen umiddelbart. Ungarns statsminister Viktor Orban, som regnes som president Vladimir Putins nærmeste allierte innenfor EU, hadde krevd at oljeembargospørsmålet ble tatt av toppmøtets agenda. Ungarn er henholdsvis 60 % avhengig av oljen og 85 % av naturgassen.

Oljeembargoens betingelser omfattet kun russisk olje som ankommer EU via sjøveien, ikke via rørledning. Ungarn er avhengig av en olje-rørledning helt fra sovjettiden. Statsminister Orban insisterte imidlertid på at Ungarn også må ha rett til å få russisk olje på annet vis dersom den beroende ledningen skulle gå ut av funksjon. Kansler Scholz var enig i at Ungarn og Slovakia måtte få tid til utbedringer for å sikre alternative overgangstiltak.

 

Styrke forsvaret ved å eliminere Russland som leverandør

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen sa at sanksjonene mot import av russisk olje sjøveien vil bli innført med seks måneders frist for råolje og åtte måneder for raffinert olje. EU-medlemmene vil ellers, for å styrke forsvaret, sammen sikre pålitelig og bærekraftig energiforsyning uten avhengighet til den ikke-pålitelige leverandøren Russland.

 

 

Featured image: Oljeraffineri

31/05/2022

 

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!