ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Benjamin Netanyahu kunngjorde onsdag for president Isaac Herzog, at han gjennom sitt Likud-parti har lykkes å danne den mest høyreekstreme koalisjonsregjering Israel har hatt gjennom tidene, med seg selv som statsminister.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Netanyahu will form Israel’s new government» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-will-form-israels-new-government/ og «Netanyahu back as Prime Minister of Israel?» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-back-as-prime-minister-of-israel/

 

Besitter 64 av Knessets 120 seter

Benjamin Netanyahu

Etter vanskelige og tidtrekkende forhandlinger med sine høyreekstreme og ortodokse koalisjonspartnerne, som etter valget primo november besitter 64 seter av Knessets 120, lovte Netanyahu raskt å sette sammen en koalisjon som enda ikke er ferdig avsluttet med hensyn til fordeling av de spesifikke statsrådene i de enkeltes posisjoner, hvilket skulle bli avklart neste uke.

Det fryktes imidlertid at den nye regjeringen kan skjerpe situasjonen til palestinerne negativt, men det samme også til USA under ledelse av Biden-administrasjonen, dessuten også til det store jødisk beroende samfunnet der.

Som ny sikkerhetsminister med ansvaret for den nasjonale politistyrken, forventes å bli Itamar Ben-Gvir, som tidligere er dømt for oppfordring til rasisme og støtte til en terrororganisasjon. Den på Vestbredden bosatte Bezalel Smotrich og som ønsker å annektere det okkuperte territoriet, vil tilsynelatende bli tilsatt som finansminister.

 

Forholdet til palestinerne forverres

Avi Maoz

Leder av landets nasjonale utdanningssystem ser ut til å bli Avi Maoz, som får ansvar for den generelle jødiske identitet. Maoz betraktes generelt som fiendtlig mot de liberale jødene som bor i USA, til tross for Israels avhengighet av USA både som nasjon, samt støtten fra det amerikanske jødiske samfunn.

Før regjeringen tas i ed, må Netanyahu prøve å tvinge gjennom en rekke lover i Knesset som er nødvendige for å utvide Ben-Gvirs myndighet over politiet, dessuten for å opprette en ny ministerstilling som gir Smotrich makt på Vestbredden, hvilket tidligere var tillagt forsvarsdepartementet. Bosettingsbyggingen på Vestbredden vil bli utvidet og tidligere ulovlige utbygginger vil bli legalisert. Problemet med å danne en palestinsk stat vil følgelig øke ytterligere.

Det henvises til artiklene «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/, «Money, sympathy and nothing else to Palestine» – link: https://www.em24.uk/money-sympathy-and-nothing-else-to-palestine/, «Utvidet antall boliger bygges på vestbredden» – link: https://www.em24.uk/utvidet-antall-boliger-bygges-pa-vestbredden/ og «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/

 

Gir hva som helst for statsminister-embetet

Likud-partiets logo

Likud-partiet har, for å samle denne unike koalisjonen rundt Netanyahu, måttet akseptere å gi fra seg en rekke essensielle poster som åpenbart vil medføre at denne nye regjeringen vil få en kort levetid og ende med nyvalg.

Det ser ut som om Netanyahu, som er tiltalt for påstått korrupsjon, trenger embetet for sin immunitet og gir følgelig hva som helst for å vri seg ut av sin egen straffesak. Netanyahu forventes å utnytte flertallet i Knesset for å vedta lover som tilsidesetter anklagene mot han selv.

Det vises til artiklene «Fjerde valget på rad i Israel?» – link: https://www.em24.uk/fjerde-valget-pa-rad-i-israel/ og «Israel ahead of its fifth election in three years» – link: https://www.em24.uk/israel-ahead-of-its-fifth-election-in-three-years/

 

 

Featured image: Benjamin Netanyahu

27/12/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!