ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Israels første frihandelsavtale med et arabisk land ble i går signert med De forente arabiske emirater – UAE. Disse to landene hadde i 2020 signert Abraham-avtalen, hvilken normaliserte de diplomatiske bånd mellom disse landene.

 

Det vises til artikkelen i www.em24.uk – «Israel avgir suverenitet til Vestbredden» – link:  https://www.em24.uk/israel-avgir-suverenitet-til-vestbredden/ hvor det beskrives at Israel og De forente arabiske emirater – UAE har normalisert de diplomatiske forbindelsene ved at Israel i bytte vil avgi erklæring om at denne avgir suverenitet over det omstridte territoriet på Vestbredden, benevnt Abraham-avtalen. Avtalen ble meglet i havn av Trump-administrasjonen.

 

President Isaac Herzog og hans kone i UAE

På slutten av januar i år besøkte Israels president Isaac Herzog og hans kone Michal, hovedstaden Abu Dhabi i UAE. Det var det første offisielle besøket i dette landet noen gang av en israelsk president. Det vises til artikkelen – « Israels president besøker UAE» – link: https://www.em24.uk/israels-president-besoker-uae/.

 

 

Israelsk missilforsvar

Samtidig inngikk Israel avtale om å bygge et regionalt forsvar mot missiler for UAE, inkludert varslings- og avskjæringsutstyr, ved å selge landet det israelsk utviklede Iron Dome-forsvarssystemet. Dette mot et eventuelt Teheran-støttet angrep fra terrorister mot UAE. Det vises til artiklene – «Israel selger Iron Dome forsvarssystem til UAE» – link: https://www.em24.uk/israel-selger-iron-dome-forsvarssystem-til-uae/ og «Saudiarabisk hevn-angrep mot houthiene i Jemen» – link: https://www.em24.uk/saudiarabisk-hevn-angrep-mot-houthiene-i-jemen/

 

Bilateral samhandel forventes mangedoblet

UAEs og Israels flagg

I går, etter måneders forhandlinger, ble frihandelsavtalen som avskaffer toll på de fleste varer som handles mellom Israel og De forente arabiske emirater signert i Dubai. Den israelske økonomi- og industriministeren Orna Barbivay og hennes motpart, UAEs økonomiminister Abdulla bin Touq Al Marri, sto for signeringen.

I fjor utgjorde toveis-handelen mellom landene rundt 900 millioner dollar. Det forventes imidlertid at verdien av bilateral handel, unntatt olje, vil passere 10 milliarder dollar innen fem år.

 

Frihandelsavtale UAE – India

Sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan og statsminister Narendra Modi

UAE søker tilsynelatende ut i den globale samhandelen og underegnet også en lignende frihandelsavtale med India i februar i år. Avtalen med Israel er således den andre bilaterale frihandelsavtalen UAE har signert. Avtalen med India vil komme til å omfatte omkring 100 milliarder dollar over en femårs periode.

 

 

Featured image: Israels økonomi- og industriminister Orna Barbivay og UAEs økonomi-minister Abdulla bin Touq Al Marri

01/06/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!