ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Sett i lys av Russlands invasjon i Ukraina og dennes trusler og handlinger, kom forsvarsministre fra 14 Nato-allierte og Finland sammen i Brussel torsdag. Disse signerte en intensjonsavtale om etableringen av et enhetlig europeisk luft- og missilforsvarssystem benevnt European Sky Shield-initiative – ESSI. Dette vil styrke NATOs integrerte luft- og missilforsvar.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Russian missile strikes in revenge for Kerch Bridge attack» – link: https://www.em24.uk/russian-missile-strikes-in-revenge-for-kerch-bridge-attack/

 

Tysk logisk initiativ

Forbundskansler Olaf Scholz

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz fremmet dette forslaget allerede i august. Det tyskledede nettverket skal beskytte den europeiske himmelen med luftvernsystem som Arrow 3 og Patriot. De 14 Nato-allierte, i tillegg til Finland, inkluderer Belgia, Bulgaria, Estland, Tyskland, Tsjekkia, Latvia, Litauen, Nederland, Norge, Slovakia, Slovenia, Romania, Storbritannia og Ungarn.

 

Vikende unødvendige kommentarer

President Emmanuel Macron

Det bør bemerkes at Frankrike ikke slutter opp om tiltaket. Den franske presidenten Emmanuel Macron forkynte i går at selv om russerne går til benyttelse av kjernefysiske våpen mot Ukraina, vil ikke Frankrike benytte sitt kjernefysiske arsenal mot russerne.

Dette indikerer at den franske presidenten ikke ønsker Frankrike involvert i en krigssituasjon mot russerne. Nato står derfor ikke samlet. Fra russisk hold har det hele tiden tilsynelatende vært en målsetting å splitte Nato-felleskapet. Det hadde således ikke vært en ulempe om franskmennenes leder hadde unnlatt å gjøre denne kommentaren, hvilket kan oppfordre despoten i Kreml til faktisk å benytte  kjernefysiske våpen. Dette uansett hva Frankrike senere måtte beslutte.

 

Oppfordrer til tømming av by

Byen Kherson

Den franske presidenten burde ha lært av Natos ledelses øvrige beslutning, om ikke å gi noen antydning som helst om tiltak som følge av et eventuelt russisk kjernefysisk våpenbruk. Kommentaren styrker kun despoten i Kreml og dennes tidligere KGB-kollegers spill med det russiske folk i egen overlevelses interesse, samt for så vidt også den nærliggende vestlige verdens skjebne.

Det er ikke umulig at despoten planlegger demonstrasjon av kjernefysisk våpen i kampen om den ukrainske byen Kherson. Dette idet det hevdes at russiske styrker er trukket fra byen og russerne oppfordrer og tilbyr seg å bistå befolkningen til å flykte til Russland for å tømme denne byen for sivile.

 

Belarus eventuelle inntreden

President Aleksandr Lukasjenko

Analytikere som uttaler seg om russernes eventuelle benyttelse av kjernefysiske våpen, hevder det i tilfelle vil komme til å destruere den russiske hæren i Ukraina. Dette som følge av Natos rimelig tvingende svar på tiltale omfattet taktiske tilsvarende våpen.

I tilfelle den belarusiske hærs inntreden, som må påregnes som støtte til russerne, vil også denne likevel innledningsvis, rimeligvis bli bekjempet med konvensjonelle våpen.

Benyttelse av kjernefysiske våpen vil uansett medføre at det blir vanskeligere å bevare krigen som en proxy-krig begrenset til Ukraina mellom Vesten og Russland.

 

Featured image: Tysk luftvernsystem IRIS-T

15/10/2021

 
INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!