ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den arresterte WikiLeaks-grunnleggeren Julian Assange ble torsdag i uken som gikk nominert til EUs fremste menneske-rettighetspris, Sakharov-prisen for tankefrihet. Spørsmålet om utlevering til USA og straffeforfølgelse etter amerikansk rett er juridisk endelig avgjort. Assanges eneste håp om frihet ligger således alene i politikernes hender.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Members of the German Bundestag are demanding the release of Julian Assange» – link: https://www.em24.uk/members-of-the-german-bundestag-are-demanding-release-of-julian-assange/,«Julian Assange to be extradited to the United States» – link: https://www.em24.uk/julian-assange-to-be-extradited-to-the-united-states/ og «Julian Assanges skjebne avgjøres i britisk Høyesterett» – link: https://www.em24.uk/julian-assanges-skjebne-avgjores-i-britisk-hoyesterett/

 

Kan medføre opp mot 175 års fengsel

Julian Assange

Julian Assange, som er fra Australia, er ettersøkt av amerikanske myndigheter tilknyttet 18 siktelser etter at Trump-administrasjonen tilføyde 17 anklager relatert til spionasjeloven i 2019, omfattet kriminelle anklager for lekkasje av klassifiserte dokumenter i forbindelse med USAs opptreden i krigene denne har ført i Afghanistan og Irak, etter at organisasjonen WikiLeaks lekket hemmeligstemplede militærdokumenter i 2010 og 2011.

Siktelsene som alle er avvist av Assange, kan i verste fall medføre opp mot 175 års fengsel ifølge hans advokater. Advokatene anket imidlertid i august Storbritannias avgjørelse om utlevering av Assange til USA, etter at det i april ble avsagt formell kjennelse om utlevering. Dette selv om det er en politisk sak å fengsle en journalist på vegne av en utenlandsk makt.

 

Berlin Human Rights-filmfestival

Advokat Stella Assange

Menneskerettighetsadvokaten Stella Assange, som giftet seg med Assange i en fengselsseremoni i mars i år, var i Berlin fredag forrige uke tilknyttet utgivelsen av en ny dokumentar om ektemannens kamp for frihet, som ble vist på Berlin Human Rights-filmfestival.

Stella Assange uttalte at ektemannens kamp for frihet ikke lenger er en juridisk kamp. Etter de juridiske tilbakeslagene står han kun tilbake med en uviss framtid. Han er avhengig av at saken kontinuerlig holdes på dagsorden, dette også eksempelvis omfattet de politiske forhold i Australia, som skiftet sitt lederskap i mai måned i år. Det vises til artikkelen «Albanese succeeds Morrison as Prime Minister of Australia» – link: https://www.em24.uk/albanese-succeeds-morrison-as-prime-minister-of-australia/

 

Sitter i britisk høysikkerhetsfengsel

Julian Assange pågripes i UK

For tiden sitter Assange innesperret i et høysikkerhets-fengsel i Storbritannia hvor han har vært siden 2019, etter at han hadde blitt hentet av politiet i den ecuadorianske ambassaden i London, der han i årevis hadde søkt tilflukt, for deretter å bli plassert i en «24-timers lockdown celle» kontinuerlig innelåst med kun noen minutters jevnlige turer i luftegården. Helsetilstanden skal være dårlig og han skal for tiden være rammet av en eller annen type covid.

 

Tidligere vinner av æresbevisning

Sydney Peace Foundations gullmedalje

Vinneren av Sakharov-prisen offentliggjøres den 19. oktober i år. Om Assange skulle vinne denne kan det selvfølgelig medføre at politikernes standpunkt til hans sak kan ta en annen vending, men ikke nødvendigvis. Det er ikke helt lett å motsi amerikanerne, slik at en enkelt skjebne blir lite verdt. Her er det imidlertid snakk om pressefrihetens rett. Det vises i denne forbindelse til artiklene tilknyttet pressens Nobelpris i 2021, «Verdenspressen tildelt Nobels fredspris 2021» – link: https://www.em24.uk/verdenspressen-tildelt-nobels-fredspris-2021/ og «Nobelprisutdeling til verdens ytringsfrihet» – link: https://www.em24.uk/nobelprisutdeling-til-verdens-ytringsfrihet/. Videre vises til artikkelen «Nobel Peace Prize aimed at freedom in Belarus, Russia and Ukraine» – link: https://www.em24.uk/nobel-peace-prize-aimed-at-freedom-in-belarus-russia-and-ukraine/ vedrørende fredsprisen for 2022 relatert til Vestens motparter i proxy krigen i Ukraina som brutalt knebler ytringsfriheten.

I uken som har gått fikk den fengslede russiske opposisjonslederen Vladimir Kara-Murza tildelt Václav Havels menneskerettighetspris 2022. Det vises til artikkelen «Václav Havel Human Rights Prize awarded to Russian opposition leader Vladimir Kara-Murza» – link: https://www.em24.uk/vaclav-havel-human-rights-prize-awarded-to-russian-opposition-leader-vladimir-kara-murza/

Allerede i 2011 ble imidlertid Julian Assange tildelt æresbevisningen Sydney Peace Foundations gullmedalje for sitt «eksepsjonelle mot i jakten på menneskerettigheter». Denne prisen hadde forut blant annet blitt tildelt Nelson Mandela og Dalai Lama.

 

En journalists plikt og rettigheter

Illustrasjonsbilde

Amerikanerne kan spørre seg selv om det var disses datautviklere, som muliggjorde informasjons-tilgangen til WikiLeaks, som burde straffes i Assanges saksforhold, for ikke å ha utviklet sikring godt nok. Assange gjorde kun sin plikt som en uavhengig journalist og berettet for allmenheten om de forbrytelser han fikk tilgjengelig informasjon, samt bevis for at USA hadde begått. Dersom denne informasjonen var feil kunne USA ha benektet og redegjort for det som denne eventuelt kunne bevise faktisk var feil i det samme og andre eventuelle relevante media. Ikke sperre inne journalisten for evig tid, slik det blant annet blir gjort i post-sovjetiske autoritære og andre tilsvarende stater.

I Vesten er det ikke bare i USA det begås knebling av informasjon og korrupsjon gjennom rettsvesenet. Dette gjelder eksempelvis også norsk rettsvesen inkludert landets Høyesterett. Norge hevder å være blant verdens minst korrupte og mest informasjonsliberale samfunn, men det er helt feil. Her er det korrupsjon. Norge beskytter offentlige tjenestemenn som bedrar og bedriver egenkorrupte interesser gjennom rettsvesenet. Det henvises til beskrivelse av herværende britiske medias, EM24 EuropMedia, «formål» – link:  https://www.em24.uk/formal/

 

Featured image: Demonstrasjon for å få løslatt Julian Assange

17/10/2021

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!