ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Nettopp offentliggjort meningsmåling viser at nesten halvparten av republikanske primærvelgere foretrekker andre enn tidligere president Donald Trump valgt som president i 2024. En tilsvarende måling for president Joe Biden viser at 64 prosent av demokratiske velgere vil foretrekke en annen kandidat enn Biden i dette valget.

 

Ikke uventet har den tidligere omstridte presidenten Donald Trump tapt vesentlig innen sitt sterkt svekkede parti etter hendelsene den 6. januar 2021. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «President Bidens tale i US-Capitol på ettårsdagen for angrepet» – link: https://www.em24.uk/president-bidens-tale-i-us-capitol-pa-ettarsdagen-for-angrepet/

 

Yngre og akademikere forkaster Trump

Tidligere president Donald Trump

Partistøtten til Trump svikter spesielt blant yngre og college-utdannede republikanere som rimeligvis betrakter Trump som useriøs. Nesten halvparten av partiets primærvelgere søker en annen som presidentkandidat i 2024 og et betydelig antall framholder å droppe Trump dersom han likevel skulle vinne nominasjonen.

65 prosent av primærvelgerne under 35 år fortalte imidlertid at de ville stemme mot Trump i primærvalget. Trumps oppførsel den 6. januar 2021 har nok bidratt til generell tilbakegang av hans framtidige valgmuligheter. 75 prosent av primærvelgerne sa at Trump bare ville brukte sin rett til å delta i valget, mens nesten én av fem mente at han truet det amerikanske demokratiet.

Ettersom det er så lang tid forut for valget, som avholdes i 2024, har det ennå ikke utkrystallisert seg noen spesielle republikanske motkandidater til Trump. Derfor opprettholder denne fortsatt totalt sin forrang i partiet i en foreløpig hypotetisk kamp mot fem andre potensielle republikanske presidentrivaler. Derfor sa vel 49 prosent av de partitroe republikanske primærvelgerne at de ville støtte Trump for en tredje nominasjon.

 

Hittil få motstandere

Guvernør Ron DeSantis

Den største motkandidaten til Trump i partiet for øyeblikket er guvernør Ron DeSantis fra Florida. Denne var i meningsmålingen andrevalget med 25 prosent og den eneste andre kandidaten som fikk tosifret støtte. DeSantis ble valgt som den beste av yngre republikanere med høyskoleutdanning, dessuten inkludert de som sa at de hadde stemt på president Biden i 2020, altså ikke blindt partitroe republikanere.

Omkring en fjerdedel av republikanerne sa at de ikke visste nok om DeSantis til å ha noen mening om denne i det hele tatt. Blant de som stemte på Trump i 2020, sa 44 prosent at de hadde en veldig positiv oppfatning av DeSantis. Skulle DeSantis og Trump møte hverandre i en primær valgomgang, antydet en annen meningsmåling at Trump lå an til 62 prosent mot DeSantis kun 26 prosent av stemmene, men det er mer enn to år fram til valget og det er vel ikke sikkert at det er så fornuftig å kaste seg så tidlig inn i partiets nominasjonskamp mot Trump, som sikkert kommer til å slå fornærmet vilt rundt seg. Trump vurderer imidlertid selv allerede å påstarte nominasjonskampen straks.

 

Færre støtter Biden

President Joe Biden

President Biden har faktisk skuffet demokratene mer enn Trump skuffet på den republikanske fronten. Hele 64 prosent av de demokratiske velgere vil altså foretrekke en annen kandidat enn president Biden i 2024, viser en meningsmåling. President Biden står derfor overfor et alarmerende nivå av tvil fra sitt eget parti, når en så stor del av de demokratiske velgerne over hele landet altså opponerer mot presidentens lederskap. Spesielt er dette foruroligende for den demokratiske presidenten på vei inn mellomvalget i 2022, når denne må samle demokratene til valgurnene for å opprettholde kontrollen over Kongressen.

Kun 33 prosent av landets velgere gir president Biden en viss stillingsgodkjenning, men bare 26 prosent av de demokratiske velgere mener at partiet burde renominere denne i 2024. Det er utbredt bekymring for økonomien og inflasjonen, hvilket tilsynelatende har bidratt til å gjøre den nasjonale stemningen avgjort dyster både med hensyn til president Bidens ledelse og nasjonens generelle tilstand.

Mer enn tre fjerdedeler av registrerte velgere i alle aldersgrupper og rasegrupper, byer, forsteder og landlige områder, er pessimistiske og mener at landet beveger seg i feil retning. Kun 13 prosent av de amerikanske velgerne sa at nasjonen var på rett vei selv om 33 prosent altså gir presidenten en viss stillingsgodkjenning, hvilket må indikere at presidenten ikke får all skyld for rikets vanskelige tilstand.

 

Bidens alder mest negativt

Demonstrasjon mot stigende levekostnader

President  Biden har gjentatte ganger sagt at han har til hensikt å stille til gjenvalg i 2024, men med sine 79 år er han allerede den eldste presidenten i amerikansk historie. Bekymringer for hans alder er vel rangert øverst på listen for demokratiske velgere som derfor ønsker at partiet skal finne en alternativ kandidat. 33 prosent av demokratene mente samlet at alderen kunne bli et problem. Det er spesielt yngre velgere som stilte tvil til Biden, som åpenbart sliter med å inspirere. 94 prosent av demokrater under 30 år vil derfor foretrekke en annen, hvilket vil indikere en yngre presidentkandidat.

Mer enn 75 prosent av velgerne i meningsmålingen sa ellers at jobb og økonomi var det viktigste problemet landet står overfor. Herunder anførte 20 prosent av velgerne spesifikt problemet med inflasjon og stigende levekostnader.

 

Konstitusjonell rett til abort

Demonstrasjon mot rettsavgjørelse

Én av 10 velgere sa at splittelse i det amerikanske demokratiet var den mest presserende saken. En tilsvarende andel påpekte landets våpenpolitikk som maktpåliggende etter alle masseskytinger som har funnet sted.

Høyesteretts avgjørelse den 24. juni, om å tilsidesette Roe v. Wade-dommen og eliminere den konstitusjonelle retten til abort som hadde vært beskyttet i en halvt århundre, sendte folk ut i gatene og utløste en strøm av politiske bidrag for demokratene. Samlet sett ble abort rangert som den viktigste saken for fem prosent av velgerne. Ni prosent av kvinnene, men bare én prosent av menn. Koronapandemien påvirket slutten av Trump-administrasjonen og begynnelsen på Bidens presidentperiode, men til et spørsmål om pandemien mente mindre enn én prosent av velgerne at viruset var et nasjonalt problem.

 

Fornøyde med at Trump ikke ble valgt
Noen positive faktorer har president Biden fått erfare gjennom meningsmålinger. Det er stilt spørsmål om at dersom denne skulle ha møtt som motpart til tidligere president Donald Trump i en hypotetisk omkamp i 2024, ville Biden da ha vunnet med 44 prosent mot Trumps 41 prosent. Videre uttrykte 92 prosent av demokratene som hadde stemt på Biden i 2020, at disse ville ha holdt seg til president Biden også ved et eventuelt nytt sådannet valg.

 

 

Featured image: President Joe Biden og tidligere president Donald Trump

12/07/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!