ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Statsminister Naftali Bennett har i dag sagt at selv om det er gjort store framskritt i forhandlingene er det fortsatt stor avstand til eventuell våpenhvile mellom Russland og Ukraina.

 

Statsminister Bennett var tilsynelatende irritert over at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kritiserte Israels innsats som megler hittil. Bennett reagerer mot at Zelensky i sin tale søndag til det israelske parlamentet Knessets representanter, gjentatte ganger sammenlignet sitt lands folk i krig med russerne med jødenes forhold til nazistene under Holocaust. Bennett sa at «Israel håndterer krisen i Ukraina på en sensitiv, velvillig og ansvarlig måte … men, Holocaust bør ikke sammenlignes med noe som helst».

 

Kritiserte Israels bidrag

President Volodymyr Zelensky

Videre uttalte statsminister Bennett, som ifølge en uttalelse forrige uke i Financial Times at Bennett var den primære internasjonale megleren, «Vi vil fortsette, sammen med andre land, å prøve å få slutt på krigen … det er imidlertid langt fram, ettersom det gjenstår mange kontroversielle, grunnleggende spørsmål».

President Zelensky innledet sin tale med kritikk av at Israel hadde unnlatt å bevæpne Ukraina med våpen og forsvarsutstyr, dessuten ikke sluttet seg til de internasjonale sanksjonene mot Russland, men talen ble på slutten noe moderert og han takket derimot statsminister Bennett for rollen som megler. Zelensky sa at statsminister Bennett holder samtalene i gang for hvilket Ukraina er takknemlig.

 

Israel imøtegår kritikk

Statsminister Naftali Bennett

På sin side har statsminister Bennett bedyret at Israel har gitt Ukraina mye bistand i flere uker fra konfliktens start, gjennom flere kanaler. For øvrig reiste en delegasjon i dag fra Ben-Gurion lufthavn for å etablere et feltsykehus i Ukraina, med både Bennett og utenriksminister Yair Lapid til stede. Bennett presiserte på flyplassen at bistand var gitt i en skala som ikke er gitt av andre land hensyntatt at Israel må balansere mellom en rekke komplekse forhold. Israel har sendt flylaster med humanitært utstyr i tillegg til at landet har åpnet dørene for ukrainske jødiske immigranter, samt en del ikke-jødiske flyktninger.

Det vises til tidligere artikkel i www.em24.uk –  «Ukraina til Israel for politisk støtte» – link: https://www.em24.uk/ukraina-til-israel-for-politisk-stotte/

 

Det israelske folk bør være stolte

Utenriksminister Yair Lapid

Utenriksminister Yair Lapid, som altså også var til stede på flyplassen ved avsendelse av sykehus-delegasjonen, sa at «Israel tier ikke der hvor det er behov for hjelp på grunn lidelse og redsel … Vi sender i tillegg med dette sykehuset ikke bare det beste medisinske personalet i verden, men også våre hjerter, vår støtte og vår identifikasjon. Dette er en grusom og unødvendig krig, og den må stanses … Israels folk burde være stolte av hjelpen og bistanden Israel gir til Ukraina.»

 

 

Featured image: Lasting av medisinsk bistand til Ukraina på Ben-Gurion lufthavn

21/03/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!