ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

SCALP-missiler er en anglo-fransk, lavt observerbart, luftavfyrt, langdistanse kryssermissil, identisk med Storm Shadow som allerede leveres til Ukraina fra britene. Våpenet har en rekkevidde på over 250 kilometer. Betegnelsen SCALP er et akronym for «Système de Croisière Autonome à Longue Portée» og er spesielt designet for å treffe strategiske mål langt bak fiendens linjer, herunder eksempelvis depot for ammunisjon, logistikksentre eller særlig beskyttede kommandoposter.

 

For øvrig inngikk britene og franskmenn sammen med italienerne allerede i 2017 oppgraderingsavtale av den nåværende verserende typen SCALP eller Shadow-modellen. Dette slik at eventuelle blindgjengere av den verserende typen som måtte komme i russernes besittelse, ikke vil gi disses ingeniører noen full oversikt over de framtidige modellene, men tydeligvis mangler den verserende modellen selvdestruerende evne om den skulle overlevere en utskytning.

 

Langtrekkende missiler har endret Vestens strategi

SCALP EG-missil

Den franske leveringen vil gi Ukraina ytterligere kapasitet uten noe markert skifte i Vestens strategi, ettersom USA også i noen tid har levert langtrekkende missiler, selv om Vesten har vært nølende med levering av disse.

Missilene kan medføre en politisk risiko dersom disse brukes til å bombe kritisk infrastruktur på russisk territorium, sågar Kreml og den Røde plass i Moskva. Dette så framt ukrainske fly ikke vil risikere å bli rammet av det relativt effektive russiske luftvåpenet ettersom de må holde en betydelig avstand fra russisk grense for å nå mål som står øverst på ukrainernes prioriterte liste.

 

Politisk risiko

S-400 luftvernsystem

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Ukraina på russisk territorium?» – link: https://www.em24.uk/ukraina-pa-russisk-territorium/

Til nå har NATOs medlemsland vært forsiktig med å tildele Ukraina langdistansevåpen, hvilket altså ville kunne representere en politisk risiko.

Langdistansemissilene kan imidlertid etter hvert avfyres fra de nye F16-flyene når disse endelig ankommer, hvilke har særskilt gode langtrekkende radarsystem slik at missilene kan avfyres på trygg avstand fra frontlinjen og ukrainske fly vil ha tid til å være i stand til å beskytte seg mot eventuelle russiske hurtiggående S-300 eller de mer avanserte S-400 luftvernmissiler, hvilke regnes som verdens beste luftvernsystem.

Dette påvirket nok at både India og Tyrkia kjøpte det russiske S-400 luftvernsystemet til tross for amerikanske sanksjoner, men for begge disse land kan det også ha vært andre motiverende faktorer til disse kjøpene. Det vises til artikkelen «Putin besøker India» – link https://www.em24.uk/putin-besoker-india/ og til avsnittet «NATO-landet Tyrkia» i artikkelen «Tyrkia inn i diplomatisk rampelys» – link: https://www.em24.uk/tyrkia-inn-i-diplomatisk-rampelys/

 

Ukraina venter på F-16 jagerflyene

F-16 Fighting Falcon jagerfly

Det russiske luftvernsystemet S-400s hastighet avhenger av bakkehøyden fra 3 til 14 mach eller fra 3.700 til vel 17.000 km pr. time i høyere luftlag. De skal være godt restante mot jamming. Ettersom F16-flyene bør befinne seg i god avstand, rimeligvis minst 100 km fra de nærmeste russiske S-400 luftvernbatteriene, mener eksperter. Disse eldre, men oppgraderte flytypen kan likevel ha tid til å forsvare seg før disse eventuelt rammes av de russisk missilene. Det vises til artikkel «Ukraine will get F-16 fighter jets» – link: https://www.em24.uk/ukraine-will-get-f-16-fighter-jets/

Ukrainerne vil ved å disponere de nye langdistanserakettene, som alle er nøyaktige og vanskelige å oppdage, kunne forstyrre russisk logistikk så vel som kommandolinjer på den russiske frontlinjen innenfor ukrainske internasjonalt anerkjente grenser, samt beskytte egne styrker, samt redusere motpartens styrker med sin motoffensiv.

 

President Macron viser ikke lenger tålmod

Presidentene Putin og Macron

Den franske presidenten Emmanuel Macron har under hele tiden forholdt seg diplomatisk overbærende overfor Putin, men likevel vist sin støtte til Kiev, men tilsynelatende mener Macron at det nå er nok, slik at denne er villig til å rette skarpere skyts mot den irriterende  urokråka i Kreml.

Russere har ifølge etterretning, omkring 350.000 og 400.000 soldater i aksjon mot ukrainerne, som nok har litt flere i tillegg til at disse har et vestlig, bedre artilleri sammenlignet med hva russerne har. Det håpes derfor på at russerne vil se at de er i ferd med tape krigen dersom disse ikke eskalerer til en atomkrig hvilken ingen vil vinne.

 

Russerne bebuder mottrekk

Talsperson Dmitrij Peskov

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov kunngjorde på en pressekonferanse at Frankrikes trekk medførte at Russland vil bli tvunget til å foreta plausible skjerpende mottrekk.

 

 

 

 

 

Featured image: SCALP missile

19/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!