ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

To ukrainske helikoptre skal angivelig ha bombet et depot med drivstoff i den russiske byen Belgorod, 40 km fra Ukrainas grenser i regionen Oblast. Det er fra russisk side påstått at angrepet skal ha forårsaket store skader omfattet brann i depotet, samt skadet to av dets ansatte. Dette vil i tilfelle være det første ukrainske angrepet på russisk jord. Imidlertid har ukrainerne avvist at disse har foretatt noe angrep.

 

President Putin i møte med ordfører Gladkov

Det var Russlands forsvarsdepartement som informerte offentlig om angrepet etter å ha mottatt melding fra Oblast-regionens guvernør, Vyacheslav Gladkov, om at to angivelig ukrainske helikoptre hadde kommet inn over Russland i ekstremt lav høyde omkring klokken 05:00 fredag morgen.

 

 

Nekter for angrepet

Slukningsarbeid etter angrepet

Ukraina nekter imidlertid for å ha foretatt angrepet, hvilket følgelig ikke behøver å være utført av ukrainerne, men av russerne selv som aksjon under «falskt flagg» til disses egen benyttelse tilknyttet pågående forhandlinger landene imellom. Besynderlig er også det relativt begrensede skadeomfanget. Det ser faktisk ut til at angrepet omfattet antennelse av brensel i gravd grop, som kan være sikringsgrop i tilfelle lekkasje fra tankene på yttersiden av disse, eller gravd for anledningen. Dette gir i alle fall flotte bilder av brannen med drivstoff-tankene i bakgrunnen.

Det kan imidlertid se ut som om angriperne har mislykkes og ikke har truffet de store avbildede lagertankene. Disse tankene ville ved treff rimeligvis ha eksplodert og skapt et inferno som ikke ville ha latt seg slokke i løpet av noen få timer.

Overnevnte antagelse ettersom guvernør Gladkov, etter bare noen få timer og behørig fotografering av brannen, uttrykte at brannen nesten var slukket, slik at mennesker som hadde blitt evakuert kunne dra hjem. Ordføreren skrev i et innlegg på nettet at «Det er ingen trussel mot menneskers liv og helse. Alle innbyggere kan returnere til hjemmene sine».

Videre var de angivelige ukrainske, fiendtlige helikoptrene hele 40 kilometer inne på russisk territorium fra et land russerne hadde invadert og lå i krig med. Det ville derfor følgelig være normalt i en slik situasjon, hele tiden å ta hensyn til eventuelle represalier fra det invaderte landet. Russerne besitter både angivelig påstått eksepsjonelt godt missilverneutstyr, herunder både modellene S-300 og S-400, hvilke selges ivrig til tredjeland som det aller beste. Dessuten har russerne jagerfly, samt ellers kryssermissiler som har hastighet mange ganger lydens. Dessuten behøvde ikke russerne å hensynta noen grenser mellom sitt land og fiendens, hvor de selv behersket luftrommet. Spørsmålet blir derfor hvorfor ble de angivelig ukrainske angrepshelikoptrene ikke skutt ned eller forsøkt skutt ned, under angrepet? Et relevant plausibelt svar til dette spørsmålet synes å være at angreps-helikoptrene faktisk var russiske.

 

Kamp mellom musa og elefanten

Musa og elefanten

Ukrainas luftangrep mot Russland må i tilfelle karakteriseres som «musa som skal skremme elefanten». Det er fantastisk at ukrainerne hittil i fem uker har holdt Europas største millitærmakt på avstand. Angriperne hadde sikkert kalkulert med å besette sin langt mindre nabo og ta dennes hovedstad Kiev bare i løpet av ett par ukers tid.

Forsvarerne derimot har stanset angriperne som har blitt tvunget til å trekke tilbake store deler av sine styrker rundt byen, samt oppgivelse av innledningsvis besatte områder.

Ukraina har imidlertid så lang måttet betale dyrt for sin overlevelse med tusenvis av drepte grunnet angrep på sivilbefolkningen og samlet mer enn 10 millioner flyktninger i den verste europeiske flyktningekrise etter annen verdenskrig, ved relokering innenlands og til utlandet, både innen og via naboland. Det vises for øvrig til artikkel i www.em24.uk – «Den internasjonale domstolen vil ta stilling til Russlands invasjon av Ukraina» – link: https://www.em24.uk/den-internasjonale-domstolen-vil-ta-stilling-til-russlands-invasjon-av-ukraina/

 

President Volodymyr Zelenskyy

Årsaken til at Ukraina kan ha greid å holde seg flytende tilknyttet den russiske overmakten bør nok tillegges landets relativt unge, men forut uerfarne, tilsynelatende overveldende dyktige president, den 44 år gamle Volodymyr Zelenskyys utrettelige jobb døgnet rundt.

Zelenskyys innsats ser ut til å ha motivert hele folket til kamp for sitt fedreland og også gitt voldsomt gehør for våpenbistand og annet fra utlandet. Dessuten, ikke aller minst grunnet angriperen, elefantens militære ledelse av analytikere påstått tvilsomme beslutninger og dennes mannskaps tilsynelatende manglende motivasjon tilknyttet angrep på et naboland som bare ett par decennium forut var deler av disses eget patrie og hvor mange har slektninger og bekjente. Det vises til artikkelen «Arnold Schwarzeneggers melding til det russiske folk» – link: https://www.em24.uk/arnold-schwarzeneggers-melding-til-det-russiske-folk/

Det påstås til og med at de russiske styrkene skjøt ned sine egne luftfartøy som bombet Ukrainas sivile bebyggelse, at mannskapene ikke fulgte ordre, samt deserterte. Dessuten ble mange skadet og drept. Hele seks russiske generaler skal ha blitt drept. Til sammenligning ble kun ti amerikanske generaler drept under hele den annen verdenskrig innbefattet de særlig utsatte admiraler eller befraktede generaler, på USAs store flåtestyrke i krigen mot japanerne.

 

Avstandsstyring

President Putin og general Shoigu

Russerne har tilsynelatende avstandsstyrt sine krigshandlinger i detalj fra Moskva og tilbakeholdt informasjon om tingenes reelle tilstand for sin president, som muligens kun fikk presentert positive rapporter, slik denne ønsket å høre. Generalstaben i Moskva kan tilsynelatende ikke ha stolt på armeens ledelseshierarki. Derfor kan det store antallet generaler ha blitt drept, dersom det ikke skyldes inflasjon i utnevnelsene. Ledelsens beslutninger med hensyn til logistikk synes imidlertid helt fraværende. De arrangerte blant annet foran den ukrainske hovedstaden en situasjon, omfattet mer enn 64 km med stridsvogner i forkant og armert kjøretøy og lastebiler med drivstoff og forsyninger til mannskapene bakover.

Russiske angreps-konvoi på vei mot Kiev

Da forsvarerne stanset køen foran, styrte ikke russerne køen alternativt rundt hindringen, men reagerte som en flokk lemen på vandring som møter et vann. De druknet. Russerne skulle bare rett fram i henhold til på forhånd av Moskva beordret rute uten justeringer. Dette selv om hindringen skulle vise seg å være permanent. De ble drept. Dette ført til at køens kjøretøy sto som «ducks in the pond» for å bli systematisk eliminert av forsvarerne ved hjelp blant annet av tyrkisk-leverte droner, lette bærbare, effektive missiler, samt granatkastere. Alt i rikelig monn levert fra både Nato-land og nøytrale europeiske land, samt fra USA. Tårnene på de russiske stridsvognene var fylt med ammunisjon og ble revet vekk av eksplosjonen og mannskapet døde da missilene traff stridsvognene. Mat til mannskapene, og øvrige forsyninger, herunder drivstoff, var blant the ducks som sto i flammer tilknyttet forsvarernes kontinuerlige eliminasjon.

 

 

Featured image: Drivstoffdepot i brann

02/04/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!