Trump-administrasjonen kunngjorde fredag at regjeringen i Khartoum slutter seg til De forente arabiske emiraters og Bahrains avtaler om å anerkjenne og innlede normale diplomatiske og handelsmessige forhold med Israel. Avtalen er basert på underliggende avtale med USA.

 

Nytt dolkestøt i ryggen på palestinerne

Palestinas president Mahmoud Abbas

Sudan blir den tredje arabiske staten som foretar denne historisk, dyptgripende endringen i sin utenrikspolitikk. Landet vil således bli fjernet fra den amerikanske listen over bidragsgivende land til terrororganisasjoner med derom negative forordninger. Med denne helomvendingen tilsidesetter Sudan sin kontinuerlige krigerske holdning til Israel som den ble uttrykt i 1967. Palestinerne betrakter selvfølgelig Sudans endrede innstilling til Israel som et nytt dolkestøt i ryggen fra sine stammefrender og et svik mot rettferdiggjøring av den palestinske saken. Det vises til artikler i www.em24.uk “Israel sikkerhetsgaranti for arabere?” link: https://www.em24.uk/israel-sikkerhetsgaranti-for-arabere/  og “Bahrain etterfølger De forente arabiske emiraters avtale med Israel” link: https://www.em24.uk/bahrain-etterfolger-de-forente-arabiske-emiraters-avtale-med-israel/

 

Sudan-avtalen et nytt lodd på vekten

General Abdel Fattah al-Burhan, Sudans militære leder, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu

Israels statsminister Benjamin Netanyahu legger med denne avtalen enda en plausibel vekt, et lodd på skålen, for å vippe det amerikanske presidentvalget i favør av president Donald Trump, med ytterligere avtale med et medlem av den Arabiske liga om normalisering av de diplomatiske og handelsmessige forhold.

Dette vektloddet kan være i det seneste laget, ettersom det pr. i dag allerede er registeret 42 millioner forhåndsstemmer inkludert poststemmer. Det kan imidlertid likevel ennå være håp for Trump-seier. På dette tidspunktet forut for valget i 2016, lå imidlertid Trump på målinger også tilsvarende bak motstanderen den gang Hillary Clinton, men vant likevel valget etter å ha vunnet tilstrekkelig med valgmenn i vippestatene. Statene som normalt hverken er utpregede demokratiske eller republikanske. Det president Trump imidlertid kan være sikker på, er at etter de oppnådde avtalene med araberstatene, vil USAs store antall jøder legge sine stemmer i Trumps hatt.

 

Den siste presidentkandidatdebatten

Presidentkandidatene Trump og Biden

I den siste debatten mellom presidentkandidatene arrangert i Tennessee, gjorde Trump ingen direkte dårlig figur i sin debatt med motstanderen Joe Biden, som Trump avgjort gjorde ved den første debatten disse kamphanene imellom. Det er vel grunn til å tro at dette skyldtes den strikte organiseringen av debatten som hindret deltagernes stadige avbrytelser av hverandre. Ingen av debattantene gjorde angivelig særskilt inntrykk på velgermassen. Som tidligere ble de samme argumentene uten fornyelse presentert. Den amerikanske pressen skrev selvfølgelig at kandidaten som tilhørte dennes politiske leir vant og kom best ut av duellen.

 

Kansler Angela Merkel

Tysk presse mente at landets kansler Angela Merkel skal ha uttrykt noe som kan forstås som om at begge kandidatene er like tvilsomme. Dette eksempelvis selv om Biden i alle fall bedyret at denne klimatisk ville følge opp Parisavtalen, mens Trump fortsatt framholdt det motsatte for å sikre arbeidsplassene i petroleumsindustrien. Det er vel rimelig at begge parter må ta hensyn til petroleumsrelaterte arbeidsplasser, også omfattet blant annet bilproduksjonen og petrokjemisk industri. USA må nok gradvis tilpasse seg verdenssamfunnets utvikling som egenhendig vil tvinge fram klimarelatert endring enten den ene eller andre presidentkandidaten vinner valget. Dette også selv om det amerikanske kontinentet har stått for 25 % av verdens økonomi.

 

Trøbbel tilknyttet presidentskiftet

Boogaloo Bois

Det må imidlertid muligens påregnes trøbbel tilknyttet det praktiske skifte av president om dette skulle bli nødvendig dersom Trump taper. Det henvises til artikkel i www.em24.uk  «Kan Trump tape valget og forbli president?» https://www.em24.uk/kan-trump-tape-valget-og-forbli-president/

Høyreprofilerte grupperinger som kalles Boogaloo Bois, hvilke opptrer med enn så lenge lovlige automatiske håndvåpen, bestående for det meste av hvite menn med hawaiiske skjorter. Grupperinger hevder angivelig å skulle starte den andre amerikansk borgerkrig omfattet opprør mot den føderale regjeringen. Spesielt har disse dukket opp i Texas, Minnesota, North Carolina og Kentucky. Andre grupperinger består av veteraner over hele landet. Grupperingene uttrykker sinne og frustrasjon over fortsatt politibrutalitet og drapet på George Floyd i Minneapolis.

 

Abraham-avtalene

Sudans statsminister Abdalla Hamdok

Både jødedommen og islam har som kjent felles opphav i den gamle bibelhistoriens Abraham. Avtalene mellom Israels statsminister Netanyahu og Sudans statsminister Hamdok betegnes derfor som en av Abraham-avtalene mellom Israel og araberstatene. Denne avtalen er et nytt, stort skritt for å etablere fred i Midtøsten, skrev Trump-administrasjonen på Twitter. Denne refererte herom til de forutgående tilsvarende avtalene omfattet Bahrain og De forente arabiske emirater. Avtalen mellom Israel og Sudan vil altså medføre at Sudan vil bli slettet av den amerikanske listen over statssponsorer av terrorisme. Amerikanske sanksjoner mot landet blir innstilt under forutsetning av at Sudan betaler krevd kompensasjon til amerikanske ofre for relevante terrorangrep. «Den siste opptiningen av det frosne forholdet mellom Israel og nabolandene er bare begynnelsen, … minst fem arabiske nasjoner til vil snart ha tettere bånd til Israel», sa den amerikanske presidenten til de frammøtte journalistene i Det hvite hus da Trump holdt telefonkonferanse med statsministrene i Israel og Sudan.

Fredagens kunngjøring fra Trump, om Israels allianse med ytterligere et arabisk land tilknyttet den felles fienden Iran, rett forut for presidentvalget, blir nok av mange betraktet som valgpropaganda.

 

 

 

Featured image: President Donald Trump i telefonkonferanse med Sudans og Israels ledere.

24/10/2020