ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den 53 år gamle Javier Milei oppnådde i fjor en brakende valgseier og tiltrådte som Argentinas president den 10. desember. Dette som følge av folkeflertallets frustrasjon og irritasjon etter flere tiår med kontinuerlig økonomiske kriser som avløste hverandre og medførte en enorm inflasjon som hovedsakelig var forårsaket av notorisk pengetrykking til dekning av statens finansunderskudd.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Argentine upheaval after presidential election» – link: https://www.em24.uk/argentine-upheaval-after-presidential-election/ og «Javier Milei sworn in as Argentina’s president» – link: https://www.em24.uk/javier-milei-sworn-in-as-argentinas-president/

 

IMF’s styre viste tiltro

Styret i International Monetary Fund – IMF

 

Det internasjonale pengefondet – IMFs styre godkjente onsdag utbetaling av 4,7 milliarder US-dollar til Argentina under sin siste gjennomgang av programmet omfattet totalt 44 milliarder US-dollar til landet over en periode på 30 måneder, hvilket hadde blitt godkjent den 25. mars 2022.

Denne utbetaling etter at president Milei hadde lansert sine dyptgripende reformer. Med ovennevnte utbetaling er nå 40,6 milliarder US-dollar av IMFs godkjente program utbetalt.

Det bevilgede beløpet hadde som intensjon å styrke Argentinas betalingsbalanse, samt bidra med budsjettstøtte tilknyttet tiltak for å styrke landets bærekraft med hensyn til dettes gjeldssituasjon og takle den høye pågående inflasjonen, dessuten å øke landets reserver, som for øvrig i inneværende uke hadde økt med 2,5 milliarder til 27,6 milliarder US-dollar. Videre, å supplere landets underskudd på den sosiale front, samt hensynta infrastruktur- relaterte forhold. Alt dette for angivelig å bidra til å fremme Argentinas økonomiske vekst.

 

Optimistisk prognose reduseres

Industri

 

Styret godkjente onsdag også en utvidelse av programmet til og med den 31. desember 2024. Dette selv om programmet forut ikke var overholdt av den forrige regjeringen. Det ble imidlertid derfor gjort diverse endringer av dette med hensyn til de tidligere planlagte tidspunkter for utbetaling. Landets prognose for vekst ble endret fra optimistiske nær 3 prosents oppgang til de rådende faktiske forholdene, tilsynelatende en mer realistisk prognose, omfattet en tilsvarende stor reduksjon.


Voldsomme demonstrasjoner

Det internasjonale pengefondet – IMF

 

IMF-programmets målsetning ble endret med hensyn til Milei-administrasjonens planer og tiltak for gjenopprettelse av landets makroøkonomiske stabilitet, til hvilket IMF-fondets styre tydeligvis må ha en viss tiltro.

Slik tiltro mangler derimot hos store deler av befolkningen som følgelig har demonstrert voldsomt mot myndigheten, ettersom blant annet uproduktive, administrative arbeidsplasser forsvinner i takt med tiltakene.

Torsdag måtte politiet til og med avfyre gummikuler for å spre demonstranter som hadde samlet seg utenfor kongressen mens denne debatterte presidentens omfattende reformer.

 

Devaluering, annullering og endring

Argentinas nasjonalforsamling

 

President Mileis reformer hadde startet med en brutal devaluering av pesoen med vel 50 prosent, fjerning av statssubsidier til drivstoff og hundrevis av ande kostnadsdrivende, økonomisk regulerende ordninger, som muligens var helhetlig planløst iverksatt av de tidligere regjeringene, nærmest som vill plastring av åpne sår uten noen overordnet plan. Dette i henhold til oppfattede, stadig nødvendige og unødvendige krav over lang tid, ifra en ustanselig mer krevende befolkning. Dette i regjeringenes forsøk på å samle disses stemmer ved valgene.

 

Privatisering

Argentinas statlige oljeselskap YPF

 

Videre inneholdt presidentens reformpakke alt fra omdiskuterte privatiseringer, herunder blant annet landets dominerende statlige gass- og oljeselskap YPF, til endringer i lover vedrørende kulturelle spørsmål, ellers lover tilknyttet eksempelvis både ekteskapelige forhold og straffeloven, dessuten ikke aller minst det som synes aller viktigst i Argentina, nemlig fotballklubbenes status.

 

Featured image: Demonstrasjoner foran Argentinas Kongress

02/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!