ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

USA angrep i natt 85 mål ved dennes åpning av represalier mot Irans proxy-milits i Irak og Syria, ansvarlig for forrige ukes droneangrep som drepte tre soldater på en amerikansk militærbase i Syria ved grensen mot Jordan. President Joe Biden hadde umiddelbart bebudet om de amerikanske represaliene, som dog ville skje på et tidspunkt disse var mest hensiktsmessige.

 

Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «President Biden threatening with counterattack» – link: https://www.em24.uk/president-biden-threatening-with-counterattack/

 

Balanserte aksjoner

Falne soldater mottas av president Biden

 

De amerikanske angrepene forårsaket tilsynelatende skader på Irans proxy-milits, blant annet Islamic Resistance in Iraq sine operasjonssentre og våpenlagre. Det synes helt klart at Washingtons intensjon rimeligvis var å begrense omfanget av angrepenes dødsfall. Dette for å unngå utvidelse av kamphandlingene. Derfor ble nok angrepene nøye overveid med forhåndsinformasjon til innbefattede land. Dette slik at militsenes iranske støttespillere fikk rimelig tid til eventuelt å komme seg unna i sikkerhet. Teheran og de øvrige andre involverte land har likevel som ventet, formelt fordømt USAs handlinger.

Irakiske myndigheter meddeler at 16 mennesker inkludert mulige sivile, var blitt drept i de amerikanske angrepene nær den syriske grensen. 23 andre ble angivelig såret. Andre kilder hevder imidlertid at mer enn 35 mennesker til sammen ble drept i anslagene mot terroristene i Irak og Syria.

Washington har meddelt at operasjonene tilknyttet drapene på de angjeldende amerikanske soldatene vil framholde, men amerikanerne er imidlertid opptatt av å sørge for en balanse mellom avskrekking og eskalering. Dette slik at de militante terroristgruppene fraholder seg angrep på amerikanerne som for tiden eksempelvis er i Irak med en kontingent bestående av omkring 2.500 soldater.

 

Featured image: President Joe Biden i samtale med militære

03/02/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!