Uhyggelig og truende oppførsel som følge av Brexit-avtalen, har medført at to nordirske havner har trukket ansatte fra grensekontrolltjeneste.

 

Etter å ha mottatt trusler ble i går tirsdag, grensekontroll kuttet i havnene i de nordirske byene Belfast og Larne, som ligger 32 kilometer nordøst for Belfast. Personalet måtte dimitteres grunnet reell frykt for disses sikkerhet. Det har vært økende spenning i området etter nyttår og havneansatte ble betraktet som mulige mål for terrorhandlinger. Personalet rapporterte om mistenkelig oppførsel blant folk som besøkte havneområdet.

 

IRA angrep i Omagh, 1998

I 1917 ble den irske republikanske armé – IRA, opprettet. Dette var en irsk paramilitær bevegelse som kjempet for en samlet irsk republikk uavhengig av Storbritannia.

Britene inngikk fredsavtale med Eire i 1921, hvilket førte til opprettelse av Republikken Irland i 1922, men en mindre region i nordøstre del av øya, kjent som Nord-Irland, forble fortsatt tilhørende Storbritannia. Dette ettersom flertallet i denne regionen ønsket å forbli en del av Storbritannia. Resten av befolkningen i Nord-Irland ville imidlertid ha tilhørighet til Republikken og i tiden deretter oppsto nye versjoner av IRA som kjempet for løsrivelse.

I perioden fra 1968 til 1998, kjent som «The Troubles-perioden» ble 3.600 personer drept og 50.000 skadet. Eksempelvis åpnet britiske soldater i 1972 ild mot nordirske demonstranter og drepte 14 mennesker i det som etterpå ble kjent som «The Bloody Sunday». Så sent som i 2014 var det 7 bombeaksjoner i Nord-Irland som ble referert til som IRAs ansvar.

 

Sinn Féin

Gerry Adams og Mary Lou McDonald

Gerry Adams var Sinn Féin-partiets ubestridte leder i 40 år inntil 2018. Han var registrert som terrorist i USA inntil 2006. Den opprinnelige Sinn Féin-organisasjonen ble grunnlagt i 1905, men har senere blitt splittet ved en rekke anledninger, herunder med opphav til de to tradisjonelt dominerende partiene i den sørirske politikken, Fianna Fáil og Cumann na nGaedheal, hvilket endret navn til Fin Gael i 1933 i etterkant av den irske borgerkrigen. Sinn Féin-partiet tok sin nåværende form i 1970. Dette etter en splittelse med en annen fraksjon, som til slutt ble Arbeiderpartiet i Irland og hadde vært assosiert med den midlertidige irske republikanske hæren IRA. I 2018 ble Mary Lou McDonald president i Sinn Féin.

 

Parlamentet i Nord-Irland – Oireachtas

Partiet Sinn Féin er et av de to største partiene i Nord-Irlands forsamling. Sinn Féin vant bare ett sete mindre enn Democratic Unionist Party – DUP, som ved valget i Nord-Irland i 2017 følgelig ble det største. Sinn Féin har i koalisjonen som leder av Nord-Irland, fire ministerposter fra og med 2020. I det britiske Underhuset har Sinn Féin 7 av Nord-Irlands totalt 18 seter.

 

«Langfredagsavtalen»
Som en del av en avtale nevnt som «The Belfast agrement» av 1998, eller kanskje bedre kjent som Langfredagsavtalen mellom Irland og Storbritannia, ble partene enige om at grensen mellom Irland og Nord-Irland praktisk skulle være totalt usynlig uten grenseposter eller kamera, altså en «myk grense». Dette var enkelt når begge land var en del av EU og mennesker og varer kunne bevege seg fritt mellom de to landene.

Brexit-valget i Nord-Irland medførte imidlertid at 790.523 eller 62,7 prosent av nordirene stemte imot å forlate EU. Spenningen mellom de to naboene økte straks. Irland forble imidlertid fortsatt innen EU, mens Nord-Irland måtte følge resten av Storbritannia ut av den europeiske blokken. Storbritannias utgang fra EU betydde imidlertid at det var nødvendig med en ny ordning for å unngå nye kontroller av varer som ville ha skapt en «hard grense».

EU har veldig strenge regler om hva som kan komme inn på dets territorium, som også inkluderer Irland. EU krever derfor normalt at alle varer inspiseres ved innførsel. Etter år med forhandlinger la EU og Storbritannia fram de nye reglene i en avtale benevnt Nord-Irlands- protokollen. Denne trådte i kraft den 1. januar 2021. I henhold til den nye avtalen skjer det ikke kontroller ved grensen mellom Nord-Irland, som altså ikke er med i EU, og Republikken Irland, som fortsatt er en del av EU.

 

Grensekontroll
Nord-Irland må imidlertid fortsette å følge mange av EUs regler, noe som eksempelvis betyr at vogntog kan passere over grensen uten å måtte inspiseres. Det er imidlertid en ny «regulatorisk» grense mellom Nord-Irland og Storbritannia, fordi i motsetning til Nord-Irland følger ikke Storbritannia lenger EU-lovgivningen. Dette betyr at varer som beveger seg mellom Storbritannia og Nord-Irland må kontrolleres. Det blir derfor en tollgrense i Irskesjøen.

 

UK/EU-avtalen aksepteres ikke

EU har altså veldig strenge regler om hva som kan komme inn på markedet av matvarer som kjøtt, melk, fisk og egg. Det betyr at noen matvarer som kommer til Nord-Irland over Irskesjøen fra Storbritannia, må kontrolleres for å oppfylle EU-standardene. Disse må således gjennom en grensekontroll i havnene der papirene blir sjekket herunder med fysisk inspeksjon. Det er således kontroll av dyre- og matvarer i begge de to ovennevnte havner som er blitt stanset grunnet bekymring for personalets sikkerhet. Altså fungerer ikke den inngåtte Brexit-avtalen. Ettersom motstanderne av tollkontrollen ser virkningen av sine trusler, kan det ikke utelukkes at IRAs kamp vil fortsette langt ut i dette århundret.

Det henvises til artikler i www.em24.uk – «Vil konflikten i Nord-Irland gjenoppstå?» – link: https://www.em24.uk/vil-konflikten-i-nord-irland-gjenoppsta/ samt – «UK-Brexit uten avtale» – link: https://www.em24.uk/uk-brexit-uten-avtale/

 

Featured image: Ferje mellom England og Nord-Irland – Belfast havn.

03/02/2021