ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Høyesterett i staten Colorado avskjærer Donald Trumps deltagelse i presidentvalget 2024 grunnet brudd på USAs grunnlov. Hans navn vil således ikke finnes på stemmeseddelen i denne staten. Den juridiske avgjørelsen er basert på deltagelse i angrepet på Capitol i januar 2021, samt forsøk på forfalskning av valgresultatet.

 

Rettsapparatet under «partipisken»

Tidligere president Donald Trump

 

Den amerikanske grunnlovens 14. endring utestenger alle som tidligere har sverget å beskytte landet, men som senere engasjerer seg i opprør. Retten satte imidlertid sin kjennelse på vent til den 4. januar i tilfelle anke til USAs føderale Høyesterett, som helt sikkert vil bli inngitt, hvilket kan reversere en enkelt stats kjennelse.

Problemet er imidlertid om dette er den første dominoen som har falt, om rekken av andre stater kommer med tilsvarende kjennelser, dersom den føderale Høyesterett avviser saken eller forsinker denne.

Det sistnevnte er vel utenkelig. Ettersom domstolen nå er delt skarpt langs partipolitiske linjer, med dommere utnevnt av republikanske presidenter som tar stadig mer konservative posisjoner, enn de dommere som er utnevnt av demokrater som inntar mer moderate liberale posisjoner.

Den føderale Høyesterett er for tiden sammensatt av tre liberale dommere og seks konservative inkludert rettens leder. Dette indikerer at Trump har sjanse til å få Colorados Høyesteretts kjennelse reversert. Trump betrakter vel det hele som en ytterligere gratis valgpropaganda. Gir imidlertid behandlingen i USAs føderale Høyesterett likedan kjennelse som staten Colorados Høyesterett, vil Trumf sitt drømmeslott være fallert. I USA er partipisken og lojaliteten til partiet avgjørende for alle rettslige vurderinger, slik bekjentskapskorrupsjon er det i andre land som også hevder de er demokratiske. 


Trumps partifeller stemte for dom

Angrepet på Kongressen

 

Det siteres fra avsnittet «Godt grep om partiet» i tidligere artikkel i EM24 EuropMedia www.em24.uk – «Impeachmentsaken som forventet President Trump frikjent» – link: https://www.em24.uk/impeachmentsaken-som-forventet-president-trump-frikjent/

Det siteres fra majoritets-leder i Kongressen i perioden januar 2015 til januar 2021, hvoretter han tiltrådte som minoritetsleder, den republikanske senatoren Mitch McConnells uttalelse etter frikjennelsen av Trump. Den tidligere Presidenten var i impeachment-saken siktet for oppfordring til opprør. Resultatet i Senatet ble med 57 mot og 43 stemmer for selv om 7 av Trumps partifeller stemte for dom. Skulle Trump ha blitt dømt, måtte stemmene ha omfattet 2/3 eller 67 av senatorene.

 

Praktisk og moralsk ansvarlig for angrepet

Senator Mitch McConnell

 

Det siteres fra nevnte avsnitt: «Etter kunngjøring av avstemningen i Senatet, i hvilken McConnell hadde stemt nei, sa han, for muligens å rense sin samvittighet eller fri til mulige Trump-motstandere, at Trump var «practically and morally responsible for provoking the events of that day». Etter avstemmingen tilføyde McConnell at «American citizens attacked their own government. They used terrorism to try to stop a specific piece of democratic business they did not like. Fellow Americans beat and bloodied our own police. They stormed the Senate floor. They tried to hunt down the Speaker of the House. They built a gallows and chanted about murdering the vice president. They did this because they had been fed wild falsehoods by the most powerful man on Earth – because he was angry, he’d lost an election. Former President Trump’s actions preceding the riot were a disgraceful dereliction of duty.

McConnell hadde allerede for uker siden uttalt at “There is no question that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of that day.” Men McConnell må likevel ha lagt til grunn, ettersom han for tiden ikke er svært populær i hjemstaten, at hans politiske karriere ville vært avsluttet dersom han hadde stemt ja til impeachment. Han vil kunne ha hatt fått problemer med å opprettholde sitt kandidatur i Kentucky og var vel derfor tvunget til å stemme nei. Det bemerkes at Trump vant 1.326.646 eller 62,1 % og Biden kun 772.474 eller 36.2 % av stemmene under presidentvalget i Kentucky, som har 8 valgmenn.»

 

Featured image: Staten Colorados Høyesterett

21/12/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!