India, som har verdens femte største økonomi, har ingen umiddelbare planer om å gi fra seg kull som primær energikilde selv om dette medfører belastende økning av dennes klimafiendtlige utslipp. Dette til tross for at prisene på solenergi i India er blant de laveste i verden.

 

India som undertegnet Paris-avtalen i 2015, forpliktet seg til å redusere utslippene i henhold til prisen på de ulike energikilder.

 

Statsminister Narendra Modi

De siste årene har India økt solenergikapasiteten nesten ni ganger og har hatt et ledende engasjement for fornybar energi. Problemet er at landet fortsatt er sterkt avhengig av kull som er det mest forurensende fossile brenselet. Tross de framskritt landet har gjort er det ikke utviklet en målrettet politikk for å fase ut kullets posisjon i Indias energibehov. Det er derimot forventet at landet, for å bli selvbestaltet, vil øke kullavhengig energi fra egne reserver med 64 gigawatt (GW) det neste decenniet hvilket vil bidra med betydelige smog-problemer.

 

Åpner 40 nye kullgruver

Indisk kullgruve

I juni kunngjorde statsminister Narendra Modis regjering at India for første gang siden 1970-tallet vil åpne statlige kullreserver for privat kommersiell gruvedrift.

Det ble antydet vel 40 enheter. India som er verdens nest største kullprodusent, er likevel den nest største importøren og er totalt avhengig av kullet. Avgjørelsen er en del av regjeringens målsetting for «Atmanirbhar Bharat» eller «det selvhjulpne India». Landet ønsker ikke å være avhengig av import for noe så grunnleggende som energi.

Skog over kullreserve i Øst-India

Kullreservene som skal åpnes ligger imidlertid under tidligere beskyttede skogsområder og åpningen vil derfor virke negativt på landes forpliktelse til å øke skogdekningen.

 

 

 

Verdens 3. største forurenser

Indisk kullkraftverk

Uansett ytterligere tilgang på energi har India en av verdens laveste utslipp av klimagass per innbygger. Flere hundre millioner indere har fortsatt ikke pålitelig tilgang til strøm. Indias befolkning og økonomi forventes å vokse. Flere innbyggere blir koblet til nettet. Strømbehovet forventes å tredobles innen 2040. Utslippene i kraftsektoren vil derfor øke med nesten 80 % i samme periode. Gjennomsnittlig benytter i øyeblikket en amerikaner 10 ganger så mye energi som  en tilsvarende inder. Med en befolkning på 1,4 milliarder er India likevel verdens tredje største forurenser bak Kina og USA.

 

Solenergi 75 % billigere

Kull versus sol

Forpliktelsene til å redusere utslippene som det kom til enighet om i Parisavtalen, har blitt priset. India er blant de som har verdens laveste priser på solenergi. Landets solenergi er nå nesten 75% billigere enn strøm fra kull. Avhengighet til kull er likevel sterkt og landet har derfor likevel ikke planer om å fase ut kullet. Dette vil medføre at Indias utslipp vil komme til å øke.

Indias forpliktelser i Parisavtalen var at landets andel av fornybar energi av landets totale produksjon av elektrisitet innen 2030 skulle  være 40 %. På nåværende tidspunkt er denne andelen allerede 36 % og med et helt tiår igjen er landet altså på god tur til å nå målet.

 

Mangler lagringsstruktur

Lagring av solenergi

Problemet ligger i at bare en brøkdel av kapasiteten av fornybar energi kan utnyttes fordi India ikke har nett- og lagringsinfrastruktur for å takle den varierende energien fra sol og vind. Kullkraftverkene gir derimot stabil ikke væravhengig strøm. Prisen på solenergi blir derfor ikke så  lav som antydet. Dersom lagringskostnadene for solenergi er inkludert, vil enhetsprisen bli høyere enn fra kullenergi.

 

 

 

27/08/2020