ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

I forsøk på å bremse framgangen i den ukrainske motoffensiven, har russerne sprengt en annen demning i sine okkuperte områder. Dette bare noen dager etter sprengingen av Nova Kakhovka-demningen ved Dnipro-elven i Kherson, som har forårsaket katastrofale skader. Disse sprengningene kan indikere at russerne ikke har umiddelbare planer om å avansere, men beskytte det de har okkupert bak elvene.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «The Nova Kakhovka dam in the Kherson region has been blown up» – link: https://www.em24.uk/the-nova-kakhovka-dam-in-the-kherson-region-has-been-blown-up/

 

Den destruertee dammen i Mokri Yaly-elven

Myndighetene i Kyiv har anklaget russerne for også å ha ødelagt en annen demning i okkupert territorium, i et forsøk på å bremse ukrainernes påstartede storoffensiv. Denne gangen var det en demning i Mokri Yaly-elven i den østlige Donetsk-regionen, som ble rammet. Denne elven har vært sentral i alle de ni årene kampene har pågått mot de russiske utbryterne.

Den ukrainske militære enheten, Tavria Front Defense Forces, som opererer på Donetsk-fronten, informerte på søndag kveld til en ukrainsk avis i Kiev at russiske tropper, som har okkupert området rundt en demning i Mokri Yaly-elven, sprengte denne og forårsaket betydelige flom på begge sider av elven.

 

Sprengningen forhindret ikke pågående offensiv

Fra én av fem frigjorte byer i Donetsk-regionen

Den ukrainske militærenheten kunne imidlertid samtidig berette at denne sprengningen ikke forhindret enheten i dennes pågående offensive operasjoner. Fem mindre byer har blitt frigjort hittil i offensiven i Donetsk-regionen.

Sprengningen oppfattes som metodisk av russiske styrker, som tydeligvis benytter elvene som beskyttelse mot ukrainernes framrykning. Dette idet disse først sprengte Nova Kakhovka-demningen og dennes vannkraftverk, deretter har disse altså sprengt andre vannkraftverk i den okkuperte delen av Zaporizhzhia Oblast. Russerne må således ha forventet et gjennombrudd fra de ukrainske styrkene og derfor sett det tjenlig å sprenge demningene også den i Mokri Yaly-elven, som en brems på framrykningen, hvilket altså ikke har gitt noen positiv virkning for russerne.

Kiev har lagt skylden på Russland, som hadde total kontroll over demningen på de angjeldende tidspunkt for ødeleggelsene. Ukrainske tjenestemenn sa at okkupasjonstropper detonerte eksplosiver inne i strukturen for å oversvømme frontlinjeområdet og derved forhindre den eventuelle ukrainske motoffensivens operasjoner der, men har altså ikke lykkes.

 

Den russiske Duma

Den 30. mai, altså én uke før demningens kollaps, godkjente den russiske regjeringen en lov med sikte på «å sikre sikkerheten til hydrauliske strukturer» i de ukrainske regionene denne erklærte å ha annektert i september 2022, Donetsk- og Luhansk-regionene, i Kherson, og Zaporizhzhia. Lovverket sier at fram til 1. januar 2028, er undersøkelser av ulykker ved hydrotekniske konstruksjoner som har skjedd som følge av militære operasjoner, sabotasje og terrorvirksomhet, forbudt. Dekretet ble signert av Russlands statsminister Mikhail Mishustin og trådte i kraft samme dag som den ble publisert.

Russland har ellers som vanlig nektet for ansvaret også for den siste av demnings-destruksjonene og sagt at ukrainerne hadde angrepet demningen hvilket medførte at den kollapset. Den amerikanske etterretningstjenesten skal for øvrig ha meddelt til The New York Times, at amerikanske spionsatellitter hadde oppdaget en eksplosjon ved angjeldende demning rett før den kollapset, men la til at amerikanske etterretningsbyråer ennå ikke kunne uttale seg kategorisk om hvem som var ansvarlig.

 

Ukrainsk sikkerhetstjeneste lytter

Ukraina lytter

Den ukrainske sikkerhetstjenesten har imidlertid offentliggjort at denne hadde avlyttet telefonsamtale mellom to russiske soldater, som diskuterte demningens kollaps kort tid før eksplosjonen.

Ukrainske styrker startet sin bebudede motoffensiv i forrige uke, med enheter som har gått til angrep på flere steder langs frontlinjen. De nye operasjonene er blitt innledet for å ødelegge russernes viktigste knutepunkter for forsynings- og disses logistikkinfrastruktur.

Hittil har kampene funnet sted i de sørlige deler av Zaporizhzhia- og Donetsk-regionen. Det er fra ukrainsk side rapportert om betydelige framskritt i flere områder. Herunder inkludert rundt den ødelagte byen Bakhmut i Donetsk oblast, som var episenteret for den russiske vinteroffensiven.

Russerne på sin side har hevdet å ha påført de framrykkende ukrainske styrkene betydelige nederlag. Dette til tross for at russiske militærbloggere, rimeligvis med støtte av ukrainske rapporter, har betraktet logikken i propagandaen og vist til gjentatte ukrainske framskritt, som er støtte av plausible bevis.

 

Featured image: Ukrainian soldiers celebrating liberation of areas in Donetsk oblast

13/06/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!