ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Norges utenriksdepartement informerte i helgen at det ville akseptere mottak av 20 av de 234 flyktningene som var blitt reddet i Middelhavet nær den libyske kysten og var om bord på det norske skipet Ocean Viking. Skipet hadde blitt nektet adgang til italiensk havn. Det fikk i stedet gå til den franske havnen i Toulon.

 

Ocean Viking opererer for SOS MEDITERRANEE, en europeisk, maritim humanitær – non-profit non-governmental organisasjon med primær oppgave å beskytte flyktninger som prøver å komme til Europa sjøveien, på flukt fra væpnede konflikter. Det vises til avsnittet «Italia avviste» i tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Agreement concerning British Channel refugees» – link: https://www.em24.uk/agreement-concerning-british-channel-refugees/

 

Asylsøkeres bevis eller plausibel forklaring

Flyktninger på Ocean Viking

Om bord på skipet var det 40 mindreårige som har blitt plassert i sosial omsorg. Av de resterende var det vel 120 voksne personer som ikke hadde bevis eller noen tilsynelatende plausibel forklaring som eventuelt kunne støtte en eventuell søknad om lovlig asyl. De øvrige voksne som hadde en plausibel begrunnelse, ble brakt til et oppbevaringssenter mens berettigelsen av deres asylsøknader blir vurdert.

Det norske mottaket av 20 migranter, som tilsynelatende manglet relevant dokumentasjon for akseptabel asylsøknad i Frankrike, skjer selv om Norge derom ikke har noen som helst juridisk forpliktelse. Norge er dessuten ikke medlem av EU. I underkant av 70 andre flyktninger skal fordeles på 11 andre EU-nasjoner i henhold til et prinsipp som Italia ønsker skal bli gjort gjeldende for alle EU-blokkens nasjoner.

 

Italia krever at alle EU-land tar ansvar

Melonis regjering med president Mattarella

Internasjonal sjørett bestemmer at fartøy i nød gis rett til adgang til nærmeste havn. Italia er nærmest Afrika, hvor en stor del flyktningene forsøker å krysse Middelhavet.

Landets nye regjering mener imidlertid at flyktningene bør spres rettferdig over hele EU-blokken. Det vises til artikkelen – «Giorgia Meloni resurrects Mussolini» – link: https://www.em24.uk/giorgia-meloni-resurrects-mussolini/

 

Featured image: Skipet Ocean Viking redder flyktninger i Middelhavet

23/11/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!