Kinas jernbaneoperatør China State Railway Group opplyser at antallet godstog mellom Kina og Europa i 2020 økte med 56 prosent fra året før, til 12.400 avganger.

 

Togene transporterte i alt 1,14 millioner enheter 20′-containere. Den økte benyttelse av godstogene kan bidra til å øke dannelsen av et nytt transportmønster og legge til rette for et bedre globalt samarbeid, mente jernbaneoperatøren.

 

Togsettet fra Istanbul til Kina

I november i fjor ble også det første togsettet med 42 containere fra Istanbul i Tyrkia, mottatt i byen Xi’an i Shaanxi-provinsen i Nordvest-Kina, etter en reise på 8.693 kilometer over 12 dager, ifølge talskvinnen Hua Chunying i det kinesiske utenriksdepartementet.

 

Kinas talskvinne Hua Chunying

Etter covid-19 utbruddet har global logistikk blitt utsatt for alvorlige forstyrrelser med krymping av global handel. Hua tilføyde imidlertid at godstransporten over land har likevel fremmet handel over landegrensene. På denne bakgrunn har antallet godstog mellom Kina og Europa økt jevnt. Godstoglinjen som forbinder Madrid og Yiwu by i Zhejiang-provinsen i Øst-Kina, har hatt fordoblet godsvolum i løpet av fjorårets første ti måneder omfattet mer enn 70.000 ulike varer.

Det har også vært en overveldende økning i sjøfart og flyfrakt. Prismessig koster togtjenester USD 4.000 for en 40′-container, hver med 9.600 kg innhold, sammenlignet med USD 3.000 til sjøs og USD 37.000 med fly. Kartet viser fraktalternativ både via jernbane og sjøveien. Jernbane er selvfølgelig mye billigere enn fly, mens sjøreiser forblir fortsatt billigere enn jernbane, men tar lengre tid. Hellas er strategisk beliggende for distribusjonslager for sjøfrakt fra Kina til Europa. Kina har følgelig derfor investert i havneanlegg i Pireus. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Kina kjøper opp europeisk industri» – avsnitt «Den nye Silkeveien trygges ved oppkjøp i Hellas» – link: https://www.em24.uk/kina-kjoper-opp-europeisk-industri/

 

Gjennom 21 europeiske land
Talskvinnen Hua sa at «tog har blitt en viktig del av livets gang. Dessuten er tog fundamentalt for land langs ruten og stabiliserer globale forsyningskjeder. Godstogets rolle i å eksportere varer til Kina vil bidra til økonomisk oppbygging i land langs rutene, samtidig som det generelt forbedrer både transport, handel og kulturelle forbindelser for lokalbefolkningen».

Togene går gjennom 92 byer i 21 europeiske land. Kina-Europa-jernbanen har skapt en ny kanal for flere kinesiske byer til å handle med Europa. Det er nå 52 ruter etablert mellom 32 kinesiske byer og 32 byer i 12 europeiske land, inkludert linjer som går gjennom Nord-Kina, Mongolia og Russland til Europa.

 

Godstransport med jernbane – et utstillingsvindu
Nettverket for godstransport med jernbane er et utstillingsvindu for Kinas voksende, enorme produksjonsevne. «Etter hvert som Kinas økonomi fortsetter å styrke seg og kineserne får tilgang til høyere disponibel inntekt, vil det bli større etterspørsel etter produkter, teknologier og tjenester av høy kvalitet», fortsatte Hua. «Kina vil gi nye muligheter for utenlandske investorer som ønsker å gå inn på denne enorme markedsplassen».

Kinas bruttonasjonalprodukt pr. innbygger (BNP) oversteg USD 10.000 i 2019, med mer enn 400 millioner kinesere som nå er klassifisert som middelklasseforbrukere. Internasjonale finansinstitusjoner estimerer at omfanget av landets detaljmarkedsskala for fjoråret vil komme til å overstige USD 6 billioner. «Vi ønsker alle land velkommen til å utnytte de store mulighetene i Kina og styrke samarbeidet basert på gjensidig vinn-vinn-strategi», sluttbemerket representanten for det kinesiske utenriksdepartementet stolt på sitt lands vegne.

 

 

Featured image: Et godstog med destinasjon Duisburg i Tyskland forlater Wuhan, hovedstaden i den kinesiske Hubei-provinsen.

11/01/2021