ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Fredag fikk Alexei Navalny forkynt forlenget fengsling, 10 ekstra år i en brutal straffekoloni for «ekstremisme», i den politisk motiverte dommen bak lukkede dører. Navalny er nå tatt ut av president Vladimir Putins synlige opposisjon for resten av presidentens optimistiske levetid.

 

Det vises til artiklene i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Hvem og hva er Alexei Navalny?» – link: https://www.em24.uk/hvem-og-hva-er-alexei-navalny/, «Alexei Navalny dømt som «ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/ og «Alexei Navalny imprisoned throughout Putin’s reign?» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-imprisoned-throughout-putins-reign/

 

Kamp mot korrupsjon

Alexei Navalny

Fredag fikk den 47 år gamle Alexei Navalny bekjentgjort sin seneste politisk dom i henhold til siktelsen, som kunne ha gitt han opptil 20 ekstra år i en brutal straffekoloni for «ekstremister».

Den politisk motivert dommen som er blitt besluttet bak lukkede dører, endte altså med en forlengelse av tidligere dommer med 10 år. Dette slik at Navalny nå er tatt ut av president Vladimir Putins direkte opposisjon i samlet 19 år framover.

I 2011 hadde den gang den 35-årige Navalny startet opp et kontor for å agitere mot landets omfattende korrupsjon. Dette kontoret er senere blitt stengt ned, men har likevel hatt en essensiell rolle i myndighetenes forfølgelse mot Navalny og vært basis for anklager om at han hadde dannet en ekstremistisk organisasjon og har offentlig oppfordret til ekstremistiske aktiviteter.

 

Forsøkt drept

Navalny innlagt på sykehus i Tyskland

Navalny ble internasjonalt kjent for demonstrasjoner mot president Putin og hans regjering, stilte til valg og gikk inn for reform mot korrupsjon. Dette medførte, sikkert ikke uventet, myndighetens kraftige reaksjon.

Allerede i 2014 ble det avsagt en kjennelse mot Navalny tatt ut av luften for å ødelegge hans renommé, hvilken senere ble erklært «vilkårlig» av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).

En russisk domstol fastslo imidlertid at Navalny hadde svindlet det russiske datterselskapet til det franske kosmetikkselskapet Yves Rocher. Dette til tross for at det angivelig svindlede selskapet hevdet at påstanden var ukorrekt og konstruert. Navalny ble likevel idømt en betinget dom på tre og et halvt år.

Den etter hvert stadig mer politisk aktive og kjente Navalny ble i august 2020 forgiftet med Novichok-nervegift. Dette var samme gift som den tidligere russiske militæroffiser og dobbeltagent for Storbritannia, Sergei Skripal og hans datter Yulia Skripal hadde blitt forgiftet med i 2018 ifølge britiske forskere, av russiske agenter i Storbritannia.

Navalny ble innlagt på sykehus i en livstruende tilstand og fraktet til Moskva for derfra å bli sendt til et tysk sykehus, hvor han kom seg. Tilsynelatende hadde de russiske myndigheter ved å sende Navalny til utlandet, satset på at han ville forbli der og hans kampanje i hjemlandet ville dø hen, men Navalny reise umiddelbart tilbake til Russland da han hadde blitt frisk. Han ble imidlertid forfulgt av myndighetene. I mars 2022 ble Navalny dømt til ni års fengsel for bedrageri og forakt for retten.

 

Kan miste livet på straffeanstalten

Demonstrasjon til støtte for Navalny

Overlever Navalny alle disse årene i et av Russlands visstnok mest brutale straffeanstalter, hvor innsatte også med livstidsdommer, skaper for seg selv særlige tøffe og farlige forhold, vil Navalny rimeligvis stå overfor nye anklager, dersom hans tilhengerskare, som blant annet teller tre millioner følgere på Internett fortsatt er aktive, samt at det beroende regimet eller et tilsvarende fortsatt styrer Russland.

Å diskutere de konstruerte, korrupte rettssakene i Russland har intet for seg. Men utspekulert forsettlig korrupsjon foregår også i retten, etter samme metode som i russisk rett, i det som er betraktet som en vestlig rettsstat. Hvilket vil kunne bli ytterligere omskrevet i herværende eller tredjemanns presse.

 

Featured image: Alexei Navalny får opplest den siste dommen

07/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!