ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Giorgia Meloni, leder av det konservative partiet Fratelli d’Italia, FdI – Brothers of Italy, ble i dag utnevnt til Italias statsminister av president Sergio Mattarella. Meloni blir landets første kvinnelige statsminister. Dette etter at dennes parti og dettes koalisjons-partnere i avstemmingen i det italienske nasjonalvalget ultimo september, fikk et klart flertall i parlamentet med 25,99 prosent av stemmene.

 

Statsminister Giorgia Meloni blir også den første høyreekstreme leder etter Benito Mussolini, selv om dette ikke menes som en helt relevant sammenligning av alle. Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Giorgia Meloni resurrects Mussolini» – link: https://www.em24.uk/giorgia-meloni-resurrects-mussolini/

 

Eurosonens tredje største økonomi

Statsminister Giorgia Meloni

Den 45 år gamle Meloni fra Roma, vil som statsminister lede eurosonens tredje største økonomi. Statsrådene vil bli sverget inn i morgen. Det er imidlertid lekket at den moderate, pro-europeiske Giancarlo Giorgetti fra League-partiet, som også deltok i Mario Draghis forrige regjering, vil bli til økonomiminister.

 

 

Ikke samkjørt utenrikspolitikk

League-partiets leder Matteo Salvini

Statsminister Meloni støtter Ukraina på linje med resten av EU og Atlanterhavsalliansen. Hun er avvisende til sine koalisjonspartnere Forza Italia og League-partiet, som under valget fikk henholdsvis 8,11 og 8,77 prosent av stemmene, som holder en mer moderat linje overfor russerne tilknyttet ukrainaspørsmålet. Dette påstås vil kunne bli et tema for diskusjon i koalisjonen, som samlet er representert i mindretall med kun 42,87 prosent av parlamentet.

Italias tidligere statsminister, den 86 gamle Silvio Berlusconi, Forza Italias leder, har imidlertid presisert at også denne slutter opp om Melonis holdning til Ukraina-krigen, mens Matteo Salvini i League-partiet er mer lunken derom og har kritisert vestlige sanksjoner mot Russland.

Meloni har imidlertid advart om at hennes mening om ukrainaspørsmålet er regjeringens endelige basis selv om det skulle koste henne posisjonen. Dette også ettersom koalisjonen altså er i mindretall og rimeligvis stadig må justere seg til venstre for å oppnå løpende flertall.

 

Reforhandle EUs gjenopprettingsfond

Europakommisjonens president von der Leyen

Italias andel av EUs gjenopprettingsfond etter korona-pandemien er i underkant av 193 milliarder euro. Italias andel er bundet opp mot en rekke endringer som statsminister Mario Draghi la til grunn. Italia står foran en energikrise som er forsterket av Europas generelle gassmangel  i Ukrainakrigens kjølevann, hvilket ikke er noe spesielt for Italia i forhold til andre EU-land, derfor har Italia begrenset handlingsrom tilknyttet muligheten om å reforhandle gjenopprettingsfondet.

 

Frykt for økonomisk resesjon

Tidligere statsminister Mario Draghi

Inflasjonen i Italia steg til 8,9 prosent i september i forhold til året før, noe som truer med å sette landet i resesjon neste år.

Den avtroppende italienske regjeringens, som ble av ledet Draghi, økonomiske prognoser anslår at bruttonasjonalproduktet – BNP vil vokse med omkring 3,3 prosent i år opp fra målet i april som var på 3,1 prosent. For 2023 derimot gir prognosene en vekst på omkring kun 0,5 %, dog i beste fall ikke høyere enn 0,7 prosent, på grunn av energikrisen som vil tynge eurosonens utvikling. Det er fra enkelte hold også advart mot disse fortsatt sparsomt positive estimatene. Dette slik at landet faktisk kan ende i resesjon.

 

Featured image: Italias første kvinnelige statsminister utnevnes av president Sergio Mattarella

21/10/2022

 


INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!