ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det fjerde faktumet som utenriksministrene i G7 nasjonene Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland, USA og Den europeiske unions representant, tok til behandling på sitt møtte i Hiroshima den 7. og 8. november, med referanse til United States Government redegjørelse av den 11. november, som her i kortform blir kommentert av EM24 EuropMedia, gjelder situasjonen med hensyn til Folkerepublikken Kinas opptreden i verdenssamfunnet.

 

 

G7-landene presiserte innledningsvis at disse ønsket å bygge konstruktive og stabile relasjoner med Kina under visse forhold. Derfor tilla G7 diverse bekymringer som de ønsket formidlet direkte til Kina ettersom disse også handler om G7-landenes egne nasjonale interesser.

Kina meddeles at alle G7-landene «erkjenner behovet for å jobbe sammen med Kina om globale utfordringer og forhold av felles interesse». Først og fremst er ikke G7s politiske tilnærminger utformet for på noen måte for å skade Kina og dennes økonomiske framgang og utvikling vil ikke bli hindret, men at det erkjennes økonomisk motstand når det kreves å få redusert risikoen, samt derfor anledning til å diversifisere mellom flere land for sikring av sine næringslivs virksomheter i Kina, men likevel å muliggjøre bærekraftige økonomiske forbindelser med Kina. Dette vil «styrke det internasjonale handelssystemet» og gi «like konkurransevilkår for våre arbeidere og bedrifter».

G7 vil forsøke å møte utfordringene forårsaket av Kinas «ikke-markedspolitikk og praksis», hvilket «forvrenger den globale økonomien». G7 vil «motvirke ondsinnet praksis», herunder «illegitim teknologioverføring eller avsløring av data».

Det vises til artikkelen «China encourages counter-espionage without witch-hunting of foreigners» – link: https://www.em24.uk/china-encourages-counter-espionage-without-witch-hunting-of-foreigners/

 

Beskyttelse av avanserte teknologier

Beskyttelse av avanserte teknologier

 

G7 erkjenner nødvendigheten for å beskytte «visse avanserte teknologier» som kan benyttes til å «true nasjonal sikkerhet uten å begrense handel og investeringer». Dette gjelder blant annet microchips som kan benyttes av forsvarsindustrien.

Det vises til artikkelen «Globalisering – microchip flaskehals for industrien» – link: https://www.em24.uk/globalisering-microchip-flaskehals-for-industrien/, «USA’s chip war against China damages allies’ economies» – link: https://www.em24.uk/usas-chip-war-against-china-damages-allies-economies/ og «The US senate gave 52 billion dollars in government subsidies to chips production» – link: https://www.em24.uk/the-us-senate-gave-52-billion-dollars-in-government-subsidies-to-chips-production/

 

Økonomisk tvang og gjeldsfeller

Kinas økonomiske tvang øker i u-land

 

G7 vil fremme motstandskraft mot økonomisk tvang og etablering av gjeldsfeller. Det vises til artiklene «The rivalry between US and China burdens countries in debt crisis» – link: https://www.em24.uk/the-rivalry-between-us-and-china-burdens-countries-in-debt-crisis/, «Kina dominerer utviklingsland med hemmelige lån» – link: https://www.em24.uk/kina-dominerer-utviklingsland-med-hemmelige-lan/ og «Kineserne kaprer Afrika» – link: https://www.em24.uk/kineserne-kaprer-afrika/

Kina oppfordres derfor til «å opptre som et ansvarlig medlem av det internasjonale samfunnet». Kina blir derfor oppfordret til deltagelse i fredsprosess for Ukraina. Dessuten å ikke bistå Russland i pågående krig, men i stedet forsøke å presse denne til varig fred.

Det understrekes at Kina har et ansvar for å opprettholde formålene og prinsippene i FN-pakten i sin helhet. G7 er fortsatt alvorlig bekymret for situasjonen i Øst- og Sør-Kinahavet, og er sterkt imot ethvert ensidig forsøk på å endre status quo med makt eller tvang. G7 understreker på nytt den universelle og enhetlige karakteren til FNs havrettskonvensjonUNCLOS og bekrefter dennes viktige rolle i å fastsette det juridiske rammeverket som styrer all virksomhet i havet. G7 gjentar at kjennelsen som ble avsagt av voldgiftsretten den 12. juli 2016, er en betydelig milepæl som er juridisk bindende for partene i disse prosedyrene, og et nyttig grunnlag for fredelig løsning av tvister mellom partene.

G7 bekrefter på nytt viktigheten av fred og stabilitet over Taiwanstredet som uunnværlig for sikkerhet og velstand i det internasjonale samfunnet, og ber om en fredelig løsning av problemer på tvers av Sundet. Det er ingen endring i den grunnleggende posisjonen til G7-medlemmene vedrørende Taiwan, inkludert uttalt Kina-politikk. G7 gjentar sin støtte til Taiwans meningsfulle deltakelse i internasjonale organisasjoner, inkludert i Verdens helseforsamling og WHOs tekniske møter.

Det vises blant annet til artiklene «The Philippines is bracing itself against China on the Taiwan issue» – link: https://www.em24.uk/the-philippines-is-bracing-itself-against-china-on-the-taiwan-issue/,  «President Biden sa amerikanske styrker vil forsvare Taiwan» – link: https://www.em24.uk/president-biden-sa-amerikanske-styrker-vil-forsvare-taiwan/ og «There is no status quo situation of Taiwan any more» – link: https://www.em24.uk/there-is-no-status-quo-situation-of-taiwan-any-more/

 

Menneskerettighetssituasjonen

Demonstrasjon mot Kinas Human Rights situasjon

 

G7-landene uttrykte på nytt stor bekymring vedrørende Kinas fortsatte håndhevelse av menneskerettigheter, herunder spesielt i Xinjiang og Tibet-provinsene.

Det vises til artiklene «Kinas behandling av uigurer er folkemord» – link: https://www.em24.uk/kinas-behandling-av-uigurer-er-folkemord/, «Uigurer utnyttes som slaver i Kina» – link: https://www.em24.uk/uigurer-utnyttes-som-slaver-i-kina/ og «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/, samt «Genocide i Tibet» – link: https://www.em24.uk/genocide-i-tibet/, «Kineserne setter tibetanere i konsentrasjonsleirer» – link: https://www.em24.uk/kineserne-setter-tibetanere-i-konsentrasjonsleirer/ og «China recruiting Tibetans as soldiers to handle the Indian border» – link: https://www.em24.uk/china-recruiting-tibetans-as-soldiers-to-handle-the-indian-border/

 

Hong Kongs skjebne

Demonstrasjon mot Kinas styre i Hong Kong

 

G7-landene «oppfordrer videre Kina til å opprettholde sine forpliktelser under den kinesisk-britiske felleserklæringen og grunnloven, som fastsetter rettigheter og friheter og en høy grad av autonomi for Hong Kong».

Det vises til artiklene, «Har Kina drept gåsa som legger gullegget?» – link: https://www.em24.uk/har-kina-drept-gasa-som-legger-gullegget/, «Eliminering av Hong Kongs autonome del av Kina» – link: https://www.em24.uk/eliminering-av-hong-kongs-autonome-del-av-kina/ og «Hong Kong – slutt på demokrati og ytringsfrihet» – link: https://www.em24.uk/hong-kong-slutt-pa-demokrati-og-ytringsfrihet/

Kina oppfordres til å opptre «i samsvar med sine forpliktelser i henhold til Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser og konsulære forbindelser». Derimot ikke til å utføre «innblandingsaktiviteter, rettet mot å undergrave sikkerheten til våre lokalsamfunn, integriteten til våre demokratiske institusjoner og vår økonomiske velstand».

 

Denne artikkel er nr 4 av 7 artikler tilknyttet G7s utenriksministermøte i Hiroshima.

 

Featured image: President Xi Jinping i FN

14/11/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!