ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Tyrkias offisielle Gazette kunne torsdag berette at president Recep Erdoğan på tirsdag har signert for landets parlaments ratifisering av Sverige som Nato-medlem. Tyrkia hadde da forsinket Sveriges medlemskap i mer enn ett år.

 

Det vises til ingressen i tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Turkish parliament committee approves Sweden into Nato» – link: https://www.em24.uk/turkish-parliament-committee-approves-sweden-into-nato/

Problemet for svenskene var tyrkernes bestialske holdning til de landløse kurderne, samt det forhold at amerikanerne ikke var så ivrige i å levere bestilte, oppgraderte F-16 jagerfly til president Erdoğan, som var antatt å ville benytte disse flyene til å angripe kurderne som hadde vært USAs allierte under disses vellykkede aksjoner mot IS-kalifatet i Syria, samt dessuten hensyntatt faren ved den tette kontakten mellom tyrkerne og russerne.

Det vises til artiklene «Sweden and Finland dispute with Turkey over Kurds» – link: https://www.em24.uk/sweden-and-finland-dispute-with-turkey-over-kurds/ og «Stateless Kurds attacked by Turkey and Iran» – link: https://www.em24.uk/stateless-kurds-attacked-by-turkey-and-iran/

Til mer informasjon om kurdernes skjebne vises blant annet til artikkelen «Et evig pågående folkemord» – link: https://www.em24.uk/et-evig-pagaende-folkemord/

 

Kjøpte russisk luftforsvarssystem

Russlands luftforsvarssystem S-400

 

President Erdoğan har slesket med russerne lenge og har blant annet kjøpt det russiske luftforsvarssystemet S-400 i stedet for Natos system. Det russiske forsvarssystemet, som også er solgt og levert til Kina, dog en enklere og tidligere modell som benevnes S-300, er alene konstruert for å skyte ned Natos og ellers USAs og andre av dennes alliertes fly og luftfartøy.

 

Det omstridte amerikanske jagerflyet

F-16 Fighting Falcon

 

Natos flyflåte herunder F-16 jagerflyene, av hvilke det innen utgangen av 2023 er produsert mer enn 4.600 enheter, har blitt solgt i mange forskjellige konfigurasjoner til mer enn to dusin land hvor disse flyene danner basis i disses luftforsvar.

Det er ikke rimelig å tro at russerne ikke på ett eller annet vis, får tilgang til eventuelle tyrkiske eksemplarer av F-16 flyene og vil komme til å evaluere disse flyene for eventuelle svakheter og forbedre sine egne luftforsvarssystem, for bedre å kunne ramme disse amerikanske flyene. Det forventes følgelig ikke at tyrkerne vil få de siste versjoner av de oppgraderte F-16 jagerne.

Lockheed Martin har imidlertid blant annet nektet å kommentere sitt flys spesifikke egenskapene, som blant annet i disse dager også blir gitt til Ukraina. Siden F-16 flyene ble introdusert på slutten av 1970-tallet, har disse hurtige flyene blitt kontinuerlig oppgradert og modifisert up to date til å utføre en mengde ulike oppgaver og kan bære og utstyres med de mest allsidige og avanserte våpenprogram. Av en av flyets fordeler er langtrekkende radarer. Ukraina får i disse dager F-16 jagerfly fra Vesten etter hvert som ukrainske piloter opplæres. Eksempelvis kan disse flyene bero i posisjoner vest i Ukraina og ramme mål øst i landet og sågar på russisk side av grensen, men samtidig være utenfor russisk rimelige evne for å bli nedskutt.

De skandinaviske landene omfattet Norge og Danmark, har skiftet ut F-16 flyene etter 40 års tjeneste, med en enda mer avansert flytype betegnet F-35. Denne typen er stealth og kan også ta av og lande vertikalt og er derfor selvfølgelig ideell for hangarskip, dessuten operasjon fra tilfeldige baser ute i naturen. Selv om ingen fly er helt usynlige for radar, er et stealth-fly vanskeligere å oppdage med konvensjonelle radarer for å kunne spores effektivt.

Noen av de utskiftede skandinaviske F-16 jagerne, som ikke forut er solgt til tredje land, vil for øvrig etter klargjøring bli sendt til Ukraina som del av det øvrige totale antallet fly som blir gitt fra Vesten.

Det vises til artikkelen «Ukraine will get F-16 fighter jets» – link: https://www.em24.uk/ukraine-will-get-f-16-fighter-jets/

 

Venter også på Ungarn

Statsminister Viktor Orbán

 

Før Sverige er medlem av Nato-alliansen, gjenstår således nå bare Ungarns parlaments ratifikasjon. Det er imidlertid nettopp avholdt møte mellom Sveriges og Ungarns statsministre, etter at den ungarske, uvanlig steile statsminister Viktor Orbán nettopp kalte inn den svenske statsministeren Ulf Kristersson til et møte i Budapest. Her skal den tilsynelatende Putin-vennen Orbán ha akseptert å bringe Sverige inn for ungarsk parlament for ratifikasjon som medlem av Nato under visse betingelser. Det var vel et taktisk planlagt opplegg av Orbán, i henhold til dennes ellers spesielle opptreden i EU, å være den siste som eventuelt godkjenner Sveriges Nato-medlemskap.

De vises til ingressen til artikkelen «Internasjonal militærøvelse til støtte for Sverige» – link: https://www.em24.uk/internasjonal-militaerovelse-til-stotte-for-sverige/

 

Ungarn utpresser betingelser

Statsminister Ulf Kristersson

 

Det er bare spørsmål hva statsminister Kristersson eventuelt måtte godkjenne av ytelser til Orbáns Ungarn før denne ville akseptere Sveriges inntreden i alliansen. Det vites ikke alt, men Sverige som er medlem av EU slik som Ungarn, skal imidlertid ha forpliktet seg til ikke å komme med negative uttalelser med hensyn til hvordan demokratiet forvaltes i Ungarn. Hva Orbán og Ungarn eventuelt kan ha sikret seg av materielle goder fra svenskene tilknyttet landets sendrektighet, vites ikke.

Det vises til avsnittet «Også utspekulert EU-motstander i Ungarn» i artikkelen «EU’s black sheep – Geert Wilders and Viktor Orbán» – link: https://www.em24.uk/eus-black-sheep-geert-wilders-and-viktor-orban/

 

Natos nordflanke betydelig styrket

Bilde fra Cold Response

 

Sverige ønskes lykke til med sitt endelige opptak i Nato-alliansen og det håpes at dette tjener det tidligere nøytrale landet. Dette selv om landet tilsynelatende har måttet «svelge noen kameler» for sitt medlemskap. Nato vil ubetinget komme til å styrke Europas nordflanke mot Russland, sammen med den andre nykomlingen Finland.

Det vises til artikkelen «USA and Sweden have entered DCA-agreement» – link: https://www.em24.uk/usa-and-sweden-have-entered-dca-agreement/

Natos norske militærøvelse, tidligere benevnt «Cold Response», som har funnet sted i Nord-Norge annethvert år, har i år endret navnet til «Nordic Response» grunnet Nato-utvidelsen med Finland og nå til sist Sverige. Øvelsen vil i år omfatte minst 14 land og foregå i både Nord-Norge, Sverige og Finland. Styrken vil omfatte minst 20.000 soldater som vil øve med ulike artillerisystemer, stridsvogner, beltekjøretøyer og andre landkjøretøyer. Videre vil øvelsen operere med 100 fly over landenes relevante luftrom og 50 fartøy i havområdene.

 

Featured image: Statsminister Ulf Kristersson og president Recep Erdoğan

29/01/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE