Striden vedrørende covid-19 utbruddet har økt spenningen mellom Washington og Beijing. Kinas utenriksminister Wang Yi framsatte i sin årlige pressekonferanse trusler mot USA om ny kald krig. Han forsvarte seg mot betenkeligheter vedrørende ansvar for verdens koronasituasjon, samt slo et slag for den påkommende gjennomføringen av sikkerhetslovgivningen i Hong Kong.

 

Kinas utenriksminister Wang Yi

På pressekonferanse søndag framsatte den kinesiske diplomaten og politikeren Wang en rekke kraftsalver vedrørende forholdet mellom Kina og USA. Den langvarige spenningen mellom administrasjonene til USAs president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping, har i de siste ukene blitt forverret grunnet koronavirus-pandemien og kan risikere at en ny kald krig kan bli en realitet. Utenriksminister Wang fortsatte med at Trump-administrasjonen fabrikkerte mange løgner om det «asiatiske kraftsenteret», hvilket Wang betegnet sitt land. Trumps trusler om vitenskapelig undersøkelse for å finne fram til opphavet til koronaviruset er ledd i en kampanje som har økt skadene på forholdet til Beijing.

Wang bemerket videre at ut over ødeleggelsene som var forårsaket av koronaviruset, er det også et politisk virus som sprer seg i USA. Dette omfatter benyttelse av enhver anledning til verbale angrep på Kina. Noen av de amerikanske politikere ser helt bort fra grunnleggende fakta, har framstilt for mange løgner og planlagt for mange konspirasjoner rettet mot Kina. Amerikanske politikere produserer ryktene om opprinnelsen til covid-19 for å stigmatisere Kina.

 

President Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo

Både Trump og utenriksminister Mike Pompeo har anklaget Kina for manglende og hurtig åpenhet tilknyttet utbruddet av koronavirus-pandemien. Disse har gjentatte ganger sagt at viruset har lekket fra et laboratorium i Wuhan. Wang benektet heftig denne beskyldningen og presiserte at Kina derimot er åpen for internasjonal innsats for å avdekke koronavirusets opprinnelse hvilket både USA og Australia har etterlyst.

De fleste medlemmer av det vitenskapelige samfunnet er overbevist om at viruset har hoppet fra dyr til mennesker, muligens fra eksotiske dyr som er solgt på et Wuhan-marked. Verdens helseorganisasjon har bedt Beijing om å invitere disse for å undersøke kildene. Wang presiserte igjen at Kina er åpen for å samarbeide med det internasjonale vitenskapelige miljøet for å undersøke kilden til viruset. Vitenskapelig undersøkelse vil bety at prosessen er fri for politisk innblanding, hvilket ikke alltid respekterer et lands suverenitet og av og til motarbeider fakta om skyldspørsmålet.

Diplomaten Wang kommenterte også de uavklarte handelsforbindelsene mellom USA og Kina, samt Washingtons ubetingede støtte til Taiwan hvilket hadde svekket samarbeidet mellom landene. Det er politiske krefter i USA som presser de to landene til randen av en ny kald krig, gjentok diplomaten uten at denne identifiserte disse angivelige kreftene denne refererte til.

Videre gikk Wang inn på forholdet til Kinas nettopp framsatte forslag om å innføre ny sikkerhetslovgivning i Hong Kong, hvilket også betraktes viktig i kampen mot terrorisme slik som Kina hevder om landets internering av én million uigurer. Det vises til artikkelen i  www.em24.uk «En million uigurer internert i Kina» – link: https://www.em24.uk/en-million-uigurer-internert-i-kina/ Wang presiserte imidlertid spesielt at loven skulle innføres uten noe forsinkelse.

 

Taiwans president Tsai Ing-wen

Utenriksminister Wang har nok helt rett i at den nye sikkerhetsloven kan innføres uten forsinkelser. Kineserne kan i prinsippet gjennomføre denne lovendringen uten å hensynta hverken lokale demonstrasjoner eller tredjelands forsøk på påvirkning og motstand. Det er faktisk intet relevant som skulle kunne stoppe lovendringen annet enn hensyntatt at Hong Kong skulle opprettholde sin stilling som et asiatisk finanssentrum. Til dette spørsmålet har nok Beijing allerede tatt beslutning ettersom lovforslaget er blitt bekjentgjort og blir satt i verk. Kina ønsker ikke lenger Hong Kong som et finanssentrum, men behandlet som en ordinær kinesisk by med en irreell autonomi, for å tilfredsstille avtalen med britene. Dette gjør også at Kina lettere kan kontrollere egne borgeres benyttelse av byen som skatteparadis. Den reelle avtalen med britene ignoreres således fullstendig. Kina demonstrerer dessuten simpelthen at denne ikke lenger behøver å ta utenrikspolitiske smålige hensyn. Denne har med dyktighet manipulert seg inn i verdensøkonomien som en økonomisk stormakt med en uerstattelig stilling overfor tredjeland som kan være blitt totalt avhengige. Amerikanerne har imidlertid meddelt sanksjoner mot Kina og vil ikke lenger betrakte Hong Kong som autonomt territorium. Taiwans president Tsai Ing-wen har som rimeligvis forventet, presisert at øya støtter Hong Kongs opponenter mot Kinas nye sikkerhetslov og inviterte byens investorer alternativt til Taiwan, hvilket selvfølgelig ikke vil være noen ulempe for Taiwans økonomi.

 

 

26/05/2020