En budgiver som ikke hadde lånt penger av DNB Bank ASA, men hadde pengene stående på konto i denne banken, hadde både muntlig og skriftlig rekvirert bankens skriftlige bekreftelse for at budgiver hadde budbeløpet med tilhørende omkostninger disponibelt på konto i banken tilknyttet bud på en eiendom som ble solgt på tvangssalg ved medhjelper. Banken opplyste at dette ikke var nødvendig ettersom medhjelper kunne ringe banken og få dette muntlig bekreftet.

   Banken ga imidlertid ingen skriftlig bekreftelse vedrørende det beste budet, men gjorde imidlertid dette for nest beste budgiver, til og med i tre utgaver, hvilken altså skulle låne budbeløpet av banken. Det synes her klart å være snakk om korrupsjon.

   Dette medførte at nest beste budgiver ukorrekt fikk tilslaget og kjøpte eiendommen for en brøkdel av verdien. Beste budgiver tapte imidlertid mer enn kr 3,5 millioner ved å bli forsettlig sabotert av banken tilknyttet dette kjøpet og har følgelig derom i ettertid stevnet DNB Bank ASA for skadeserstatning. DNB Bank har prinsipielt innrømmet forholdet, men vil hverken forhandle om eller betale erstatning frivillig.

   Neste gang kan det være du som blir bedratt av denne banken – DNB Bank ASA. Bytt bank!

Les detaljer om DNB Bank ASAs saksbehandling i artikkelen Korrupsjon i Sparebank 1 Østlandet