ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Etter Brexit jakter Storbritannia på handelsavtaler. Nå skal denne og Australia ha blitt enige om omdiskuterte forhold i handelsavtalen mellom landene, forut for formell signering og ratifisering.

 

Statsminister Scott John Morrison

Under G7-møtet i forrige uke var blant annet Australia, som ikke er en av de «7 faste rike i klubben», ved landets statsminister Scott John Morrison, invitert.

Statsminister Morrison hadde samtaler med den britiske statsministeren Boris Johnson. Disse kom til enighet om de siste detaljene slik at en frihandelsavtale, som fjerner toll og andre handelshindringer mellom Australia og dennes tidligere kolonimakt Storbritannia, kan signeres. Denne avtalen med Australia vil være den andre ferdig reforhandlede handelsavtalen Storbritannia har gjort siden landet var ute av EU. Den første avtalen ble ferdig reforhandlet for halvannen uke siden den 4. juni med Norge. Storbritannia har imidlertid inngått en rekke avtaler med handelspartnere basert på EUs konsepter etter Brexit i fjor. I tillegg til handelsavtalen skal Australia og Storbritannia ha utvidet samarbeidet innen sikkerhet, klimapolitikk, vitenskap og teknologi.

 

Britenes åttende største handelspartner

Statsministeren Boris Johnson

Australia er Storbritannias åttende viktigste handelspartner, men var før inntreden i EU, den 1. januar 1973, landets viktigste handelspartner.

I fjor var handelen mellom Storbritannia og dets tidligere koloni Australia, 13,9 milliarder pund eller omkring 163 milliarder kroner. Den britiske regjeringen satser nå på at dette volumet skal øke med den nye avtalen. Avtalen med Australia blir i London sett på som et viktig første skritt for å øke handelen i Stillehavsregionen.

På samme vis som de norske bønder fryktet den norske handelsavtalen med britene, fryktet også britiske bønder avtalen med Australia. Det ble derfor i avtalen lagt et tak på den tollfrie importen fra Australia vedrørende landbruksvarer med varighet i 15 år, dessuten kvotereguleringer og andre beskyttelsestiltak.

 

En femtedel av norsk eksport

Lofotfiske

Forhandlingene mellom Norge og Storbritannia om handelsavtalen påstartet i august 2020, mens de strie Brexit-forhandlingene med EU ennå pågikk. Norge representerte også Island og Liechtenstein. Forhandlingene ble altså avsluttet den 4. juni i år.

For Norges vedkommende er Storbritannia det nest viktigste eksportmarkedet etter EU. I 2020 ble det eksportert for 135 milliarder kroner. Dette representerte 22 prosent av norsk eksport dette året. Olje og gass, samt metaller i tillegg til fiskeprodukter, utgjør den største andelen av den norske eksporten til britene. I tillegg selger Norge årlig tjenester til disse for nærmere 40 milliarder kroner. Storbritannia er blant de største og viktigste enkeltmarkedene for norske skipsfartstjenester. Hertil kommer i tillegg ingeniør- og finansielle tjenester.

Norsk import fra Storbritannia var vesentlig mindre. Denne omfattet omkring 42 milliarder kroner.

 

 

Featured image: Container skip i Sydney havn

15/06/2021