ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Russiske missiler rammet lørdag Ukrainas havn i Odesa og forårsaket skader bare én dag etter signeringen av avtalen om å starte kornsendinger over Svartehavet, for å avverge omfattende global matmangel. To missiler traff infrastruktur i havnen, mens to andre ble skutt ned.

 

Det vises til avsnittet «Erdoğan takkes for sin meglervirksomhet» i tidligere artikkel i www.em24.uk – «Putin and Erdoğan met the Iranian leaders in Teheran» – link: https://www.em24.uk/putin-and-erdogan-met-the-iranian-leaders-in-teheran/

 

FNs generalsekretær António Guterres signerer avtalen om korneksport den 22/07/22

FNs generalsekretær António Guterres, som har arbeidet med denne avtalen ett par måneder, fordømte åpenbart sint sin avsky mot angrepet. Utenriksministrene, USAs Antony Blinken og britenes Liz Truss, bemerket at president Vladimir Putin ønsker å forsterke verdens matkrise og undergrave FNs arbeid. Det er intet nytt at denne oppkomlingen og rottefangeren Putin ikke er til å stole på. «Vi må få kornet ut av Ukraina uten å involvere Russland», sa Truss. Også EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell, var blant de arge kritikerne.

 

Ukraina vil finne andre løsninger

Infrastrukturminister Oleksandr Kubrakov

På sin side har Russland meddelt den tyrkiske forsvarsministeren Hulusai Akar, at russerne ikke har vært involvert i angrepet. President Zelenskyy sa, «Odesa-åtaket viser at Russland ikke vil implementere kornavtalen signert i Istanbul av FN, Tyrkia og Ukraina, men sulte ut verden».

Ukrainas forsvar, som uttalte seg etter nærmere undersøkelser, sa at «det russiske missilangrepet ikke hadde forårsaket avgjørende skade idet kun én pumpestasjon hadde blitt truffet». «Ukraina vil imidlertid likevel forberede seg på å eksportere korn fra havner til tross for russerne», sa den ukrainske infrastrukturministeren Oleksandr Kubrakov, hvilket synes å ha vært en vektig kommentar.

 

Lasteskip for korn

Da gjenstår det å se hva det internasjonale samfunn, ettersom FN også er Russlands avtalepartner, vil forta seg for å bringe kornet ut på verdensmarkedet, hvilket må skje på skip eid av land som på ingen måte er involvert i konflikten. Muligens at tyrkiske skip eksempelvis vil være anvendelige. Russerne ser vel gjerne at kornet havner på Svartehavets bunn. Dette slik at FN bør pålegge den russiske marine å eskortere skipene ned til Bosporos.

 

Featured image: Russiske missiles treffer Odesa havn én dag etter avtale om korneksport

24/07/2022

 

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!