ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Det israelske parlamentet har i en avstemning mandag vedtatt en nøkkeldel av lovforslaget til Netanyahu-regjeringens omstridte rettsreform, for å omforme landets rettssystem til tross for massive protester. Opposisjonen boikottet imidlertid avstemningen og forlot demonstrativt parlamentet, hvilket medførte at avstemningen endte med 64 stemmer for mot null stemmer imot, ettersom altså ingen av opposisjonen stemte.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «Netanyahu promotes his controversial judicial reform» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-promotes-his-controversial-judicial-reform/

 

Et konstitusjonelt kupp

Statsminister Benjamin Netanyahu

Loven, som opposisjonen betegner som et konstitusjonelt kupp, vil svekke Høyesterett og andre institusjoner og har møtt motstand både fra deler av folket og fra noen av Israels allierte, inkludert Biden-administrasjonen.

Dessuten påstås loven å ha destabilisert landets økonomi og militære. Med hensyn til sistnevnte er nok dette noe overdrevet. Andelen av landets militære reservister skal ha sagt at de vil slutte å melde seg til tjeneste dersom loven blir vedtatt og skal visstnok utgjøre nær ett titalls tusen menn og kvinner. Det formodes at de fleste av disse reservistene vil være undergitt personlig mobilitets-ansvar og vil nok måtte møte ved ordre derom og gjøre sin plikt for landets forsvar. Noe annet vil simpelt hen være utenkelig for en israeler.

 

Ikke-valgte dommeres utfordring

Justisminister Yariv Levin

Etter valget uttalte justisminister Yariv Levin, arkitekten for lovforslaget, at parlamentet hadde tatt de første skritt i en viktig historisk prosess for å revidere rettsvesenet, hvilket har vært nødvendig for å begrense makten til ikke-valgte dommeres muligheter til å utfordre parlamentariske avgjørelser, ifølge statsminister Netanyahu, eksempelvis stryke regjeringsvedtak og dennes utnevnelser.

Samlet vil revisjonen måtte medføre omfattende endringer av det beroende regelverk, herunder blant annet fjerne rettens tilsyn med regjeringens beslutninger og politikk, dessuten endring av reglene for utnevnelse av dommere og gi mer makt til politikere i utnevnelses-prosessen, for å ha full kontroll over Høyesterett, som dessuten heretter også selv får oppnevne juridiske rådgivere i sine departementer, hvilket ikke er under disses myndighet i dag.

 

Høyesterettspresident Esther Hayut

Motstanderne til lovendringen betrakter denne som et maktovergrep, og vil forsøke å prøve endringen for Høyesterett.

Mange hevder at statsminister Benjamin Netanyahu har drevet lovendringen gjennom av personlige grunner, ettersom denne står tiltalt for korrupsjonsanklager, som denne benekter. Det vises til avsnittet «Ingen klare juridiske bestemmelser» i artikkelen «Høyesterett tillater Netanyahu å danne ny regjering» – link: https://www.em24.uk/hoyesterett-tillater-netanyahu-a-danne-ny-regjering/

Den 73 år gamle Benjamin Netanyahus agenda ble imidlertid forstyrret ved at denne i helgen ble innlagt på sykehus for å få operert inn pacemaker. Dette førte til utsettelse av et statsrådsmøte, men statsministeren kunne likevel møte i mandagens parlamentsvalg med titusenvis av støyende motstandere og tilhengere av planen, samt ordenspoliti samlet rundt parlamentsbygningen Knesset.

Netanyahu betegnes som en politisk magiker, som har tilpasset seg alle situasjoner. Det vises til avsnittet «Politisk magiker» i artikkelen «Begraves to-statsløsning i Palestina?» – link: https://www.em24.uk/begraves-to-statslosning-i-palestina/

Statsministeren skal visstnok ha framsatt et forslag etter at det første lovforslaget var blitt vedtatt, om at han kunne vært villig til å benytte fire måneder framover til samtaler med opposisjonen, om en omfattende avtale vedrørende de gjenstående delene av rettsrevisjonen.

 

Minister for indre sikkerhet, Itamar Ben-Gvir

Netanyahus nåværende koalisjonspartnere, justis-minister Yariv Levin, samt regjeringens minister for indre sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, avviste imidlertid den politiske magikerens forslag som totalt uaktuelt.

Det kan jo være at magikeren eksempelvis tenkte på framtiden da det kunne være behov for en alternativ koalisjon omfattet motstandere i nærværende saksforhold. Dessuten må han sikkert ha tenkt på Israels allierte, herunder USAs president Bidens motstand mot loven da han framsatte forslaget om samtaler med opposisjonen før vedtagelse av gjenstående deler av rettsrevisjonen, hvilket var i tråd med presidentens anbefaling, som han kunne fortelle denne.

Lapid bemerket vedrørende Levins og Ben-Gvirs tverre avvisning, at Netanyahu må holdes som gissel av de to nevnte ministrene i sin koalisjonsregjering. Uansett er det ennå ikke klart når Netanyahus koalisjon kan ta neste skritt videre i denne revisjonen. Dette ettersom Knesset har sommerferie til ut i oktober.

 

Featured image: Parlamentsbygningen Knesset omringet av demonstranter

25/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE