ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Energiministrene i G20-landene møttes under Indias G20-presidentskap, i Goa den 22. juli i år, under temaet «One Earth, One Family, One Future». Møtets målsetning var å dele, samarbeide og bygge på et ansvar om solidaritet blant G20-medlemmene, for å framskynde slutt på bruk av fossilt brensel. Ministrene kom imidlertid ikke til enighet om et spesifikt samarbeid.

 

Enighet uteble til tross for at G7-lederne hadde blitt enige i Hiroshima i mai, om å akselerere uforminsket utfasingen av fossilt brensel. Dette selv om Russland og Ukraina-problematikken sterkt kom til å prege dette møtet. Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk – «G7 promotes additional sanctions against Russia» – link: https://www.em24.uk/g7-promotes-additional-sanctions-against-russia/

 

Kull

Kullkraftverk

Kull er nøkkel-energikilden for mange utviklings-økonomier slik som det er for verdens mest folkerike land, India og verdens nest største økonomi, Kina. I den avsluttende uttalelse etter møtet, ble imidlertid ikke kull nevnt spesifikt selv om dette er en særlig stor bidragsyter til den globale oppvarmingen.

Energiministrene fra G20-møtet i Goa unnlot til og med å komme til enighet til tross for tidligere enighet om å akselerere utfasingen av fossilt brensel i den globale energimiksen, inkludert tredobling av verdens fornybare kapasitet og dobling av energieffektiviteten innen 2030.

 

USA og Kina ønsker å samarbeide

John Kerry og Wang Yi

USA og Kina har mål om å samarbeide om klimapolitikk, men teknologien vil nok derimot heretter visstnok fortsatt bli vanskelig. Et problem vil eventuelt kunne oppstå forårsaket av USAs eventuelle presidentskifte i 2024.

Autokratiet i Kina, som ikke har noen Donald Trump, har derimot langsiktige målsetninger. Det vises i alle fall til artikkelen tidligere i sommer, «US’ special presidential envoy for climate John Kerry to China to revive climate negotiations» – link: https://www.em24.uk/us-special-presidential-envoy-for-climate-john-kerry-to-china-to-revive-climate-negotiations/, samt for øvrig til artikkelen fra 2021, «Kina og USA i samarbeid om klimaendringer» – link: https://www.em24.uk/kina-og-usa-i-samarbeid-om-klimaendringer/

Dessuten vises til kinesernes egen målsetning i henhold til landets beroende 5-års plan, beskrevet i artikkelen «Kinas 14. femårs-plan 2021 – 2025» – link: https://www.em24.uk/kinas-14-femars-plan-2021-2025/

Kinas president Xi Jinpings visjon er altså at «Kina skal bli en grønn nasjon».

 

Et økonomisk spørsmål

Fattigdom

Selv om utviklingsland vil ha økonomiske problemer med nedfasing av fossilt brensel, har India og en rekke land understreket viktigheten av uforminsket nedfasing, dog i henhold til de ulike nasjonale muligheter. Det vises til artiklene «COP27 establishes fund to cover affected nations’ loss and damage» – link: https://www.em24.uk/cop27-establishes-fund-to-cover-affected-nations-loss-and-damage/ og «Rich countries do not fulfil climate promises» – link: https://www.em24.uk/rich-countries-do-not-fulfil-climate-promises/

Det største problemet for utviklingslandene som altså er økonomien, er at de også rammes hardest av klimaendringene som i år har vist globale rekordhøye temperaturer, utløser flom og tørke, stormer og hetebølger verre enn noen gang tidligere.

De mange utviklingsøkonomiene hevder at de tidligere utviklede land i Vesten må betale mer ettersom disse har vært forurensere og bidragsytere til drivhusgassene siden starten på den industrielle revolusjonen for mer enn 150 år siden.

Ifølge en rapport utarbeidet for G20-presidentskapet i New Delhi, vil estimerte kostnader for energiomstillingen beløpe seg til USD 4 milliarder i året. Rapporten understreket viktigheten av lavkostfinansiering for utviklingsland og teknologioverføringer.

Inderne insisterer på at enhver overgang trenger enorm kapital og ny teknologi, mens å gi opp forurensende drivstoff uten rimelige alternativer vil betraktet Indias enorme befolkning, føre til fattigdom.

India lover nå kun netto nullutslipp innen 2070. Dette er 20 år senere enn mange andre land har forpliktet seg til. India er ikke alene om å kreve utsettelse. Noen store oljeprodusenter er også motstandere av en rask overgang bort fra fossilt brensel, hvilke blant annet omfatter Russland og Saudi-Arabia for manglende ønsker om framgang på møtet i Goa.

 

Enige så langt økonomien tillater

Fra G20-møtet

Det kan dessverre fastslåes at det var manglende enighet i Goa grunnet de enkelte lands økonomiske evne for COP-målet, inkludert tredobling av verdens fornybare kapasitet og dobling av energieffektiviteten innen 2030. Samtidig med temperaturrekorder som settes daglig rundt om i verden og virkningene av klimaendringer er ute av enhver kontroll, trengte verden i stedet å høre en klar oppfordring til handling fra G20-energiministrene, noe som altså ikke ble mottatt.

Tilsidesatt skuffelsen om samlet handling, oppfordret en koalisjon av de største EU-økonomiene, inkludert Tyskland og Frankrike, samt noen av de mest sårbare øystatene, G20 til å framskynde planene for hurtig å oppnå et netto nullutslipp og fase ut fossilt brensel, ettersom menneskeheten ikke har råd til noen ytterligere utsettelse.

Disse landene ba om at når klimagassutslippene forventet når toppen i 2025, må de snarest mulig kuttes med vel 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 2019-nivået. Dette vil eventuelt være i samsvar med nettopp fortatt oppdatering av FNs klimaeksperter.

 

COP28-møte

Sultan Ahmed Al Jaber

Administrerende direktør i Abu Dhabi National Oil Company, sultan Ahmed Al Jaber, skal lede COP28-møtet primo desember i De forente arabiske emirater.

Al Jaber forventer imidlertid at fossilt brensel fortsatt vil komme til å spille en stor rolle selv med benyttelse av kontroversielle teknologier for å redusere og om mulig nøytralisere utslippene. Nedfasing av fossilt brensel er både uunngåelig og essensielt, men han er motvillig til å spesifisere en tidsramme.

Det vises til artiklene, «Hva om ikke klimamålet nås?» – link: https://www.em24.uk/hva-om-ikke-klimamalene-nas/ og «Klimaendringer kan bevirke ufred» – link:  https://www.em24.uk/klimaendringer-kan-bevirke-ufred/

 

Videre vises til artikkelen «Statement from The Elders – on COP27» – link: https://www.em24.uk/statement-from-the-elders-on-cop27/. Det siteres fra denne artikkelen: «The Elders welcome historic breakthrough on loss and damage at COP27, but call on G20 leaders to phase out fossil fuels faster».

 

Featured image: Fra G20-møte i Goa, India

25/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE