ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Israels statsminister Benjamin Netanyahus regjerings omstridte rettsreform har medført kraftige demonstrasjoner i månedsvis. Netanyahu bedyret imidlertid torsdag å holde fram med reformplanen. Dette til tross for protestene fra den israelske befolkningen, herunder økende motstand også fra landets forsvarsrelatert personell, samt sterke anmodninger fra USAs president om å utsette gjennomføringen av planen.

 

Den rettslige reformplanen ble kunngjort kort tid etter at Benjamin Netanyahu tiltrådte som statsminister etter parlamentsvalget i november i fjor, med landets mest ultranasjonalistiske og religiøst konservative regjering i Israels 75-årige historie.

 

Det vises herom til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Israel ahead of its fifth election in three years» – link: https://www.em24.uk/israel-ahead-of-its-fifth-election-in-three-years/, «Netanyahu back as Prime Minister of Israel?» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-back-as-prime-minister-of-israel/, «Netanyahu will form Israel’s new government» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-will-form-israels-new-government/, «Netanyahu agrees on coalition in Israel» – link: https://www.em24.uk/netanyahu-agrees-on-coalition-in-israel/, «Israelis protest against Netanyahu’s new government» – link: https://www.em24.uk/israelis-protest-against-netanyahus-new-government/ og «New Israeli law against removing the Prime Minister» – link: https://www.em24.uk/new-israeli-law-against-removing-the-prime-minister/

 

Meddelte endelig beslutning

Statsminister Benjamin Netanyahu

I mars ble det avholdt en streik, hvilken førte til at statsminister Netanyahu stoppet framgangen med reformasjonen. Netanyahu gjenopplivet imidlertid planen i forrige måned etter at samtaler om kompromiss med de opposisjonelle lovgiverne hadde mislyktes. Men Israels nasjonale fagforening godkjente ikke noen ny streik.

Statsminister Netanyahu meddelte altså sin endelige beslutning på nasjonalt fjernsyn torsdag. Han sa blant annet i sin tale at hans motstanderne kun var opptatt av å fjerne han personlig. Det var ellers ulike meninger og det kunne eventuelt inngås et kompromiss tilknyttet den omstridte rettsreformen med de opposisjonelle delegatene, hvilket hittil altså hadde mislyktes.


Voldsomme demonstrasjoner

Demonstrasjoner i Tel Aviv

Netanyahus tale injiserte i alle fall voldsomme gateprotester tilknyttet avstemningen, som skal foregå i parlamentet senere på mandag.

Tusenvis av mennesker marsjerte gjennom Tel Aviv torsdag kveld og slo på trommer og blåste i horn. Politiet måtte brukte vannkanoner for å fjerne demonstranter fra en hovedvei. Noen av protestantene skal ha fortsatt videre de 70 kilometerne fra Tel Aviv mot Jerusalem. Andre skal ha planlagt å bo i telt utenfor parlamentet for å påvirke avstemningen.

 

Militæret protesterer

Israels hær

Mange militære reservister skal ha sagt at de vil slutte å melde seg til tjeneste dersom planen blir vedtatt. Netanyahu har påpekt at dette ville ramme sikkerheten til alle innbyggere i Israel. Tjenestenektere undergraver Israels demokratiske institusjoner, der hæren er underordnet regjeringen og ikke omvendt. Reservister regnes imidlertid som selve ryggraden i det israelske forsvaret.

Lovforslag vil innskrenke Høyesteretts tilsynsmyndighet ved å begrense dennes mulighet til endring av urimelige avgjørelser som sikrer mot korrupsjon og utnevnelser av ukvalifiserte personer. Dette lovforslaget er ett av flere av Netanyahu-regjeringens, hvilken består av ultranasjonalistiske og ultraortodokse partier, rettslige overhalingsplan som tar sikte på å redusere makten til utvalgte dommere.

 

Makten hos Netanyahu og ekstremister

Israels regjering desember 2022

Kritikere hevder derimot at lovgivningen vil konsentrere makten i hendene på statsminister Netanyahu og hans høyreekstreme allierte og skade landets system for kontroll og balanse. De sier også at Netanyahu, som er tiltalt for korrupsjonsanklager, har personlige interesser i lovforslaget.

Næringslivsledere har uttalt at et svakere rettsvesen vil komme til å drive internasjonale investorer vekk fra landet. Legene holdt onsdag en to timers lang streik som advarsel for å protestere mot rettsreformen, som disse hevdet ville ødelegge helsevesenet ved å gi politikerne større kontroll over folkehelsen. Legene truet med strengere tiltak om lovforslaget blir stemt gjennom.

 

Opposisjonsleder anmoder

Opposisjonsleder Yair Lapid

Opposisjonsleder Yair Lapid oppfordret Netanyahu til å motsette seg sine koalisjonspartnere og stanse lovendringen til ekstremistgruppen i dennes regjering, hvilket til og med Israels fremste allierte, USAs president Joe Biden anmodet om, at endring av landets lover måtte utestå inntil det forut var oppnådd en bred nasjonal konsensus.

 

 

Featured image: Statsminister Benjamin Netanyahu fastholder regjeringens reformplan

24/07/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE