Israelsk høyesterett hindrer ikke Benjamin Netanyahu i å danne sin femte regjering som Israels leder til tross for korrupsjonstiltale.

 

Enstemmig kjennelse

Israelsk høyesterett

I en enstemmig kjennelse sent onsdag avviste Israels høyesterett å etterkomme begjæring som skulle diskvalifisere statsminister Netanyahu fra å danne sin femte regjering fordi han står overfor påtale på grunn av anklager om å ha begått forbrytelser.

Retten avviste også å blokkere den uvanlige maktdelings- ordning som den 70 år gamle Netanyahu hadde avtalt med den 60 år gamle, tidligere hærsjefen Benny Gantz, som hadde kjempet uavgjort mot Netanyahu i tre konsekutive valg. Med angivelig henvisning til nødsituasjonen grunnet koronavirus-pandemien, slo konkurrentene seg sammen for å unngå et fjerdevalg i rekken.

 

Ingen klare juridiske bestemmelser

Høyesterettsjustitiarius Esther Hayut

Høyesterettskjennelsen stadfestet Netanyahus renommé om å ha en urokkelig overlevningsevne som politisk dribler. Dette da til og med hans dog lite samstemte motstandere i det siste valget fikk flertall. Israel har imidlertid ingen grunnlov og retten manglet formell myndighet til å snu resultatet av en politiske prosess, hvilket høyesterett ved sin kjennelse fastholdt. Det er heller ingen lov som eksplisitt hindrer en tiltalt lovgiver i å bli statsminister. Denne kan forbli i embetet til denne er dømt og har uttømt alle sine rettmessige anker mot dommen. Det forelå således ingen klare juridiske bestemmelser for å stoppe Netanyahu.  Høyesterettsjustitiarius Esther Hayut påpekte at ekstern intervensjon vil være et betydelig brudd på prinsippet om at flertallet bestemmer, hvilket ligger til grunn for det israelske styringssystem og er kjernen i dennes demokratiske prosess.

Benjamin Netanyahu skal angivelige ha overtrådt straffeloven ved bestikkelser, tatt imot gaver og angivelig begått bedrageri. Rettssaken var berammet til den 24. mai, mens Netanyahu vil tiltre statsministerembetet den 13. mai.

 

Avtalen kan bli endret

Benny Gantz og Benjamin Netanyahu

Benny Gantz vil samtidig tiltre som visestatsminister i henhold til avtale, for deretter å bytte rolle med Netanyahu etter 18 måneder. Avtalens varighet og andre spørsmål er imidlertid fortsatt til diskusjon. Mye kan endre seg i israelsk politikk i løpet av 18 måneder, det er derfor ingen selvfølge at avtalt rollebytte faktisk vil komme til å skje. Høyesteretts kjennelse ble dessuten ført i pennen av høyesterettsjustitiarius Esther Hayut. Dette alene kan indikere at deler av koalisjonsavtalen senere vil bli endret. Det er ikke urimelig å ta i betraktning at Gantz sin plutselige avtalevillighet, kan ha sammenheng med hans dårlige meningsmålinger i et eventuelt fjerde etterfølgende valg. Tilknyttet avtalen mellom Gantz og Netanyahu henvises til www.em24.uk sine artikler «Fjerde valget på rad i Israel?» – link: https://www.em24.uk/fjerde-valget-pa-rad-i-israel/ og «Mindretalls-regjering i Israel» – link: https://www.em24.uk/mindretallsregjering-i-israel/

 

Annektering av Vestbredden i nær framtid?

Israelsk bosetning på Vestbredden

Det må vel forventes at den kommende, relativt høyeredominerte koalisjonsregjeringen ledet  av Netanyahu, før det amerikanske presidentvalget og mens Donald Trump med sikkerhet fortsatt er USA president, raskt vil komme til å iverksette den planlagte annekteringen av den okkuperte Vestbredden for å styrke Netanyahus posisjon og gjøre landets framtidige poltikk mer avhengig av han. Det henvises i denne forbindelse til www.em24.uk sine artikler – «USA aksepterer Israels bosetninger på Vestbredden» – link: https://www.em24.uk/usa-aksepterer-israels-bosetninger-pa-vestbredden/ og – «Palestinerne selger seg ikke i fredsavtale med Israel» – link: https://www.em24.uk/palestinerne-selger-seg-ikke-i-fredsavtale-med-israel/

 

 

Featured Image: Israelsk Høyesterett

07/05/2020