ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den muterte variant av koronaviruset i Sør-Afrika som ble benevnt B1.1.529, fikk navnet Omicron. Viruset har generelt blitt handtert av de fleste land med hensyn til restriksjoner i samme syklus som de foran ankommende muterte variantene. Det er dog foreløpig for svak informasjon om Omicron, unntatt at det vites at denne har et stor antall mutasjoner.

 

Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «Ny variant av koronaviruset» – link: https://www.em24.uk/ny-variant-av-koronaviruset/

Mange land innførte reiserestriksjoner og vaksinemandater. Noen land stresser fram at allerede vaksinerte mulige spesielt utsatte personer, om at disse bør få booster-vaksine, samtidig som det oppfordres til uvaksinerte å oppsøke helsemyndigheten for vaksinering.

Vaksinasjonsprogrammene fortsetter imidlertid som forut. Det vises til tilfeller der vaksinasjons-programmene ikke går så greit, til blant annet artikkelen i www.em24.uk – link: «Uvaksinerte koronapasienter må selv betale behandling» – link: https://www.em24.uk/uvaksinerte-koronapasienter-ma-selv-betale-behandling/

 

Høyere smitterisiko?
World Health Organisation WHO har imidlertid advart mot at smitterisikoen kan være høyere enn for forut kjente mutasjons-varianter. Dessuten vet man ikke hvordan vaksinene vil reagere mot sykdommen som brer seg til stadig flere land uten at man derom har en fullstendig oversikt over hvor den hittil har bredt seg, selv om man har påvist Omicron i en del land som er nevnt nedenfor. Uansett gjelder det selvfølgelig i første rekke å trenere utbredelsen, altså kjøpe seg tid, med hensyn til sykehus kapasitet, samt at flest mulig blir vaksinert forutfor Omicrons og andre mutasjoners inntreden. Denne trenering kan få diverse politiske konsekvenser der dette rammer spesielle land med økonomiske trivialiteter. Denne nyoppdagede varianten Omicron har medført at flyavganger til og fra sørafrikanske land har stoppet.

 

Ingen land ser ut til å være trygge
I det skrevne øyeblikk er Omicron registrert i nedenfor nevnte land hvilket rimeligvis hurtig og kontinuerlig vil endre seg både med hensyn til land og antall oppdagede tilfeller.

 

Australia: 2 cases
Austria: 1 case
Belgium: 1 case
Botswana: 19 cases
Canada: 3 cases
Czech Republic: 1 case
Denmark: 2 cases
Germany: 3 cases
Hong Kong: 3 cases
Israel: 1 case
Italy: 1 case
Netherlands: 13 cases
Portugal: 13 cases
South Africa: 77 cases
Spain: 1 case
United Kingdom: 9 cases

 

 

Featured image: World Health Organisation WHOs logo med anvisning av Omicron

30/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!