ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Helsedepartementet i Singapore kunngjorde mandag at alle som etter eget valg ikke er vaksinert mot Covid-19, heretter selv må dekke medisinske regninger for behandling.

 

Koronapasienter som «etter eget valg forblir uvaksinert» skal ikke kunne belaste landets helsevesen for eventuell etterfølgende behandling, har helsevesenet i Singapore besluttet. Dette er nok et tiltak alle land burde etterfølge, som en sannsynlig effektiv strategi for å ramme pandemiens utbredelse gjennom uvaksinerte individer.

 

Kampen mot konspirasjonsteorier

Demonstrasjon mot koronavaksine

Tiltaket vil motvirke både personlige beslutninger på ulike grunnlag, eksempelvis vedrørende eventuelle bivirkninger, samt beslutninger i henhold til verserende ikke signifikante konspirasjonsteorier tilknyttet generell uvilje mot vaksinering.

Det vil ikke bli så attraktivt for enkeltindivider å ha generell negativ innstilling til vaksine eller slutte seg til ulike felles konspirasjonsteorier mot vaksinen. Dette ettersom det vil medføre personlig utlegg vedrørende behandlingen i tilfelle man blir smittet av sykdommen. Tiltaket vil i tillegg til at det reduserer samfunnets kostnader gjennom helsevesenet, dessuten også redusere tap av menneskeliv, idet vaksinasjon vitterlig har vist seg å fungere. Vedlikehold av viruset verserende i samfunnet vil bli redusert og man kan vende tilbake til tidligere normal tilstand, dette selvsagt dersom det stadig muterende viruset ikke blir resistent mot vaksine.

 

Epidemien rammer annen behandling

Sykehusseng

Singaporsk helsemyndighet har uttalt at «uvaksinerte personer utgjør et betydelig flertall av de som trenger intensiv døgnbehandling og bidrar uforholdsmessig til belastningen på helseressursene våre». De uvaksinerte påvirker således at helseressursenes kapasitet opptas av uvaksinerte koronapasienter på bekostning av liv og helse til pasienter med andre sykdommer.

Helsemyndigheten i Singapore besluttet derfor altså å belaste alle uvaksinerte Covid-19-pasienter som er innlagt på sykehus og utpekt som «Covid-19-behandlings-fasiliteter». Disse pasientene kan imidlertid fortsatt bruke sine vanlige finansieringsordninger for helsevesenet til å betale sine regninger, der dette er aktuelt. Det framholdes imidlertid at folk som ikke er kvalifisert for vaksinering, slik som barn kan være og personer med medisinsk fritak grunnet eventuell underliggende sykdom, fortsatt vil få medisinske regninger dekket av myndighetene. Også folk som er delvis vaksinert vil heller ikke bli belastet før etter 31. desember, for å gi disse tid til å fullføre hele vaksineprosedyren.

 

Forvaltningstiltak

Nasjonalt senter for infeksjonssykdommer i Singapore

Det anføres at Singapore har en av de høyeste vaksinasjonsratene i verden. Fra og med søndag var 85 prosent av befolkningen fullvaksinert og 18 prosent av disse hadde i tillegg fått booster-vaksine, opplyste helsemyndigheten, som også sa at denne ville «pilotere gjenopptakelse av flere aktiviteter» som sport, møter og konferanser for de som er fullvaksinert, men underlagt ytterligere krav til hurtigtesting. Uvaksinerte personer derimot vil ikke tilbys de samme alternativene». Myndighetene tilføyde videre at «Når det gjelder individer som ikke ønsker å ta noen vaksine, må det gjøres trygge forvaltningstiltak som skiller mellom vaksinerte og uvaksinerte. Dette er for å beskytte de uvaksinerte, men også for å bevare helsevesenets kapasitet».

 

Pandemien verden over

Korona-gravplass

Sverige erfarte innledningsvis at disse besluttet feil ved å benytte en metode mot Covid-19 basert på å bygge opp en slags flokkimmunitet ved å ignorere sykdommen og la denne løpe fritt uten tiltak. Dette har drept omkring fem ganger så mange innbyggere i Sverige, justert i forhold til folketallet, enn i de sammenlignbare skandinaviske landene, Danmark og Norge, som begge satte i verk beskyttende tiltak.

I USA har pandemien eksempelvis drept et betydelig større antall mennesker i distrikter der hvor republikaneren president Donald Trump hentet sine velgere, enn der hvor demokraten president Joe Biden hentet sine. Innledningsvis fornektet Trump arrogant Covid-19, inntil han selv ble rammet av sykdommen. Biden derimot tok sykdommen på alvor fra første stund. Dette indikerer at presidentenes markedsførte innstillinger til sykdommen påvirket disses velgere.

 

Etterforskes for genocide

President Jair Bolsonaro

Brasils president Jair Bolsonaro tilsidesatte angivelig demonstrativt og provokativt, alle tiltak for å avverge katastrofen for sitt land som følge av Covid-19. Det vises herom til artikler i www.em24.uk – «Kongresspanel sier president Bolsonaro har begått folkemord» – link: https://www.em24.uk/kongresspanel-sier-president-bolsonaro-har-begatt-folkemord/ og «Brasils befolkning Kinas dødelige gissel» – link: https://www.em24.uk/brasils-befolkning-kinas-dodelige-gissel/ – herunder spesielt avsnittet «Covid-19-viruset et biologisk våpen».

 

Covid-19-viruset et biologisk våpen

Fra Wuhan-laboratoriet

Sitat fra ovennevnte avsnitt: «En dag skjedde det noe i Kina som kom til å endre verden totalt. Kineserne lanserte koronapandemien. Hvordan dette skjedde er ennå ikke klarlagt, men kineserne beskyldes for å sabotere WHOs etterforskning ved å holde tilbake bevis».

Det vises til artikler i www.em24.uk – «Har kinesiske laboratorium bevisst produsert koronaviruset?» – link: https://www.em24.uk/har-kinesiske-laboratorium-bevisst-produsert-koronaviruset/, «Koronavirusinfeksjoner øker over hele verden, faller i Kina» – link: https://www.em24.uk/koronavirusinfeksjoner-oker-over-hele-verden-faller-i-kina/, «Missing link i covid-19 etterforskningen» – link: https://www.em24.uk/missing-link-i-covid-19-etterforskningen/, «Blokkerer Kina avdekking av opphavet til Covid-19?» – link: https://www.em24.uk/blokkerer-kina-avdekking-av-opphavet-til-covid-19/ og «14 land har kritisert WHOs Kina-rapport om Covid-19» – link: https://www.em24.uk/14-land-har-kritisert-whos-kina-rapport-om-covid-19/»

 

General Qiaos anbefaling om massedrap

Generalmajor Qiao Liang

Det vises til referat i www.em24.uk, av president Xis tale til folket på dagen for feiringen av det kinesiske kommunistpartiets 100-års jubileum – «En ny Hitler – President Xi Jinping truer verden». I avsnittet «Covid-19 et biologisk våpen» framkommer følgende – sitat: «Det vises til generalmajor Qiao Liangs bok «Unrestricted Warfare» i hvilken det framkom forslag til hvordan Kina kunne bli en global supermakt. Boken tar blant annet opp forholdet med å eksportere et virus for å skape en pandemi.» – link: https://www.em24.uk/en-ny-hitler-president-xi-jinping-truer-verden/

 

La deg vaksinere straks!

Person som vaksineres

Du som medborger uansett i hvilket land du befinner deg, samt ikke har en plausibel medisinsk grunn til å la være, gjøre straks din plikt som samfunnsborger og vaksiner deg! Et døgn på sykehus kan koste deg 2-4.000 euro eller mer, dessuten kan du ta livet av deg selv og av dine medmennesker, ved ikke å vaksinere deg.

Send oss gjerne melding om at du har vaksinert deg etter å ha lest denne artikkel eller dersom du allerede er vaksinert, om at du er enig med singaporske helsemyndigheter. Henvis andre til å lese artikkelen.

 

 

Featured image: Fra intesivavdeling på sykehus

18/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!