ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna ble i går på nytt valgt til Sveriges statsminister etter å bli valgt også i forrige uke, men ettersom koalisjonsregjeringen mellom Miljöpartiet de gröna og Socialdemokraterna ble oppløst, trakk hun seg etter kun få timer.

 

Magdalena Andersson ble som leder av partiet Socialdemokraterna, i forrige uke, onsdag den 24. november, valgt som Sveriges første kvinnelige statsminister for Socialdemokraterna i koalisjonsregjering med partiet Miljöpartiet de gröna. Bare etter noen timer som statsminister måtte imidlertid Andersson trekke seg. Dette grunnet avstemningen i Sverges riksdag om regjeringens budsjettforslag for 2022.

Regjeringens eget budsjettforslag ble forkastet til fordel for opposisjonens forslag, hvilket ble vedtatt med 154 mot 143 stemmer. Dette inkluderer opposisjonens høyrepopulistiske Sverigedemokraterna. Grunnet at regjeringens budsjettnederlag ble nedstemt, trakk Miljöpartiet de gröna seg fra koalisjonen i minoritetsregjeringen.

 

Socialdemokraternas mindretallsregjering

Statsminister Magdalena Andersson

Andersson, som forut for sin utnevnelse i forrige uke som Sveriges statsminister, fra hvilket hun altså trakk seg etter noen timer, hadde vært landets finansminister. Hun ble imidlertid i går igjen valgt i Riksdagen til Sverges regjeringssjef, med 173 stemmer mot 101, men med 75 blanke av de samlede 349 setene i Riksdagen.

Andersson vil således lede Socialdemokraternas mindretallsregjering. Hennes kabinetts medlemmer forventes å bli navngitt senere i dag.

I henhold til den svenske grunnloven kan statsministre utnevnes og styre så lenge et parlamentarisk flertall – minimum 175 lovgivere – ikke er imot. Dette slik at Anderssons  andre utnevnelse som statsminister også kan bli av kort varighet.

 

Foregangsland i kvinnesaker

Centerpartiets leder Annie Lööf

Utnevnelsen av en kvinnelig regjeringssjef skjedde endelig i Sverige. Dette landet har vært betraktet som ett sant foregangsland med hensyn til kvinnesak, men som likevel ennå ikke har hatt en kvinne som statsminister før nå.

Annie Lööf, Centerpartiets leder, sa i en tale i Riksdagen etter valget av statsminister Andersson at, «En kvinnelig statsminister betyr mye for mange jenter og kvinner… Jeg er stolt over at Centerpartiet er med og gjør dette mulig». Partiet hennes avsto imidlertid å stemme for eller imot Anderssons kandidatur.

 

Sverigedemokraterna er uakseptable

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson

Høyresiden i Riksdagen har ikke hatt en gjennomførbar regjeringsløsning. På denne siden er Moderata samlingspartiet, som er Sveriges nest største parti, men dette partiet ønsker ikke å samarbeide med det høyreorienterte Sverigedemokraterna, som er Sveriges tredje største parti. Dette ettersom Sverigedemokraterna visstnok skal være forankret i en slags nynazistisk bevegelse.

 

Inntil den nye regjeringen formelt har tiltrådd, vil den utgående statsminister Stefan Löfven lede et forretningsministerium.

Sveriges neste Riksdagsvalg er berammet til den 11. september 2022.

 

 

Featured image: Sveriges Riksdag etter valget av statsminister Magdalena Andersson

30/11/2021

 

Inform five of your friends about www.em24.uk which is a free magazine!