Kursen på den norske kronen er fallende i forhold til Vestens dominerende valutaer omfattet euro, britiske pund og US-dollar, hvilket er besynderlig.

 

Norge har gjennom Oljefondet en generelt enestående ikke sammenlignbar sterk økonomi i forhold til landets folkemengde. Det har det seneste år vært bedret prisnivå på oljen, hvilket er Norges hoved-eksportprodukt. Norges Bank har hevet styringsrenten til 1,50 % medførende at den norske kronen støttes av en mye høyere rente enn den viktigste eurosonen som er på minus 0,5%. Norsk inflasjon er under målet på 2 prosent. Samlet, alt tatt i betraktning, burde kursen på den norske krone rimeligvis vært stigende, ikke fallende i forhold til Euro, britiske pund og US dollar.

02/01/2019 01/07/2019 25/10/2019
1 EURO 9,91 9,68 10,19
1 GBP 10,99 10,79 11,76
1  USD 8,69 8,53 9,17
100 DKK 132,73 129,74 136,36
100 SEK 97,03 91,84 94,81

 

I stedet for å stige i verdi har den norske valutaen i forhold til for denne relevant valutamarked, nær blitt den største taperen. Det har imidlertid ikke framkommet noe visdomsord som kan forklare grunner for kronens svakhet eksempelvis mot euroen, mot hvilken den siden nyttår har falt 3 prosent. Det er spørsmål om den relativt lille valutaen som den norske kronen er, gjenspeiler bekymringsfulle tegn for generell utvikling i den globale økonomien.

 

Usikkerhet i verdensøkonomien kan ha påvirket
Forrige gang den norske valutaen var nær sitt nåværende nivå var under den globale finanskrisen i 2008-2009. Denne gangen kan årsaken til valutaens svakhet også ha vært usikkerheten i verdensøkonomien og investorenes motvilje mot å plassere aktiva i små, åpne økonomier slik som Norges, hvilken for tiden kan være sterkt utsatt for global økonomisk usikkerhet forårsaket av pågående handelskrig mellom USA og Kina, britenes Brexit-problemer og skjerpet spenning i Midtøsten. Det kan altså ha gjort at kronen og andre mindre valutaer, har vært vesentlig utsatt for kraftige fall.

Det var i fjor ventet at kronen ville stabilisere seg eller stige på grunn av forventning om at fall i oljeprisen ville avta i kommende år, altså i inneværende år. Til tross for at råvareprisene har steget 14% siden januar, har verdien av kronen imidlertid fortsatt å synke.

Når det gjelder de skandinaviske valutaene vil det nok kunne hevdes at mellom disse er det en positiv korrelasjon, selv om årsakssammenhengen selvfølgelig ikke er sammenfallende ettersom blant annet landenes vesentligste hoved-eksportprodukter er så ulike. Det er vel ikke så sikkert dette er så helt tilfeldig.

 

Skandinaviske land selger seg til underpris
Det påstås imidlertid at det ikke er første gang de skandinaviske valutaer uten åpenbare forklaringer har solgt seg til nivåer som virker svært undervurderte. Den norske kronen var også spesielt billig i dønningene etter finanskrisen i 2008, for hvilket det ikke forelå plausible årsaker. Det gis ikke alltid korrekt bilde av et lands makroøkonomiske stilling ved å betrakte svingninger i dets valutas verdier.

Norges økonomiske grunnlag viser riktignok et handelsunderskudd tilknyttet ordinær industriproduksjon, dessuten en økning av gjeld i privat sektor. Disse forhold kan selvfølgelig bevirke at utenlandske investorer har blitt forsiktige med å la aktiva bero i norske kroner, men dette gir heller intet klartydelig svar på hvorfor kursen på den norske kronen synker.

 

Velsignelse for eksporten
Det er blitt mer kostbart å reise på ferie i utlandet, samt å importere utenlandske varer. Norske lønninger har blitt lavere i forhold til lønninger i land med stigende valuta i forhold til den norske og norske råvarer har blitt mindre verdt, hvilket samlet har bevirket en velsignelse for den eksportdrevne økonomien.

Den reduserte verdien på kronen har imidlertid blant annet medført at verdien av det norske Oljefondet, regnet i norsk valuta, har samlet steget med 2.000 milliarder kroner, altså langt mer enn ett norsk statsbudsjett, til 10.000 milliarder kroner. Dette slik at Ola Nordmann kan slå seg på brøstet og tro at denne blir rikere desto mer kroneverdien synker.

 

27/10/2019