ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den russiske gassleverandøren Gazprom har i dag stanset gassleveransene til Bulgaria og Polen på grunn av uteblitt betaling i rubler.

 

Gazprom hadde varslet om at selskapet ikke hadde mottatt betaling i rubel fra disse landene innen første april. Derfor hadde disse to land blitt varslet om stansing av gassleveranser fra og med i dag.

 

Har betalt i henhold til kontrakt

Betales med rubler

Begge land har hevdet å ha betalt korrekt og at Gazprom derfor har foretatt kontraktsbrudd. EU-kommisjonen har oppfordret til ikke å betale i rubler selv om Russlands president Vladimir Putin tilknyttet sanksjonene mot Russland, heretter har krevd betaling i rubler. Dette selv om de juridiske forpliktelsene i henhold til original kontrakt har blitt overholdt. Kravet om betaling i rubler er selvfølgelig relatert til russernes ønske om styrking av etterspørselen etter nettopp rubel, med hensikt å styrke dennes vekslingsverdi, som følge av de pågående sanksjoner nettopp for å ramme verdien av rubelen. Det vises til avsnittet Monopolistens makt i artikkelen – «Putin krever betalt i rubler for russisk naturgass» – link: https://www.em24.uk/putin-krever-betalt-i-rubler-for-russisk-naturgass/

 

Har varslet søksmål mot leverandøren

Gasskraner kan stenges

Mottagerlandene har forbeholdt seg rett til å søke om kompensasjon for tap tilknyttet leveringsstoppen. I angjeldende situasjon har nok et slikt varsel dessverre ingen relevans. Skal gass leveres må nok monopolistens krav etterleves, slik at man deltar i betaling av krigen i Ukraina enten man vil eller ikke. Det finnes for øyeblikket altså intet annet valg.

Det henvises ellers til nedenfor nevnte artikkel som viser et annet av de russiske tiltak for å opprettholde en viss markedsmessig vekslingskurs for rubel også tilknyttet annen handel med tredjeland. Kursen vedrørende gassleveransen kunne ellers alternativt kun ha blitt besluttet mot eksempelvis dollar, euro eller annen valuta. Dette fordi kjøperne av gassen for tiden ikke har plausible alternative leverandører. Russland har ellers benyttet et annet velkjent grep for å styrke verdien, det vises til artikkelen – «Russia introduces gold standard for rouble» – link: https://www.em24.uk/russia-introduces-gold-standard-for-rouble/

 

Mulige løsninger for alternativ gass

Naturgass fra Midtøsten

Alternativet er å gå over til LNG-gass. Det vises til artikkelen – «LNG avhjelper Europas gasskrise» – link: https://www.em24.uk/lng-avhjelper-europas-gasskrise/.

Et annet alternativ er å vente på framtidige leveranser fra Midtøsten gjennom rørledning under prosjektering. Problemet er bare at disse alternativ tar tid som medfører stillstand der gassen benyttes. LNG-kapasitet må tilrettelegges og leverandører må framskaffes. Rørledning fra Midøsten må bygges. Det vises til artikkel – «Israel betydelig regional gassleverandør» – link: https://www.em24.uk/israel-betydelig-regional-gassleverandor/

 

Kull eller kjernekraft

Kullkraftverk

Kjøperens valg er således på kort sikt, kun å tilpasse seg selgerens –  monopolistens krav, men på lang sikt kan løsninger være å aktivere energitilførsel fra kull, hvilket ikke vil være tjenlig hensyntatt Pariskonvensjonen, eller kjernekraft som gir risiko. Dessuten er det selvfølgelig tilgang på energi gjennom blant annet sol, vind og bølger, dessuten hydrologi om det finnes noe tilbake å utbygge.

 

 

Featured image: Russland stenger gassleveransen til Polen

27/04/2022

 

Inform five of your friends about www.em24.uk – which is a free magazine!