ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Solomonøyenes statsminister Manasseh Sogavare har beklaget at Australia unnlot å rådføre seg med Stillehavs-nasjonen før de ble med i AUKUS-alliansen. I en tale for Salomonøyenes parlament sa statsminister Sogavare at landet ikke ble varslet på forhånd om at Australia skulle undertegne den nye sikkerhetsavtalen som involverte atomubåter.

 

USA og Storbritannia inngikk den 15. september en trilateral avtale mellom Australia, United Kingdom og United States – benevnt AUKUS-traktaten, hvilket vil gjøre Australia til å bli det første ikke-atombevæpnede-land som skaffer seg atomdrevne ubåter med mulighet for etter hvert relevant utrustning. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «AUKUS versus forsvarsalliansen mellom Frankrike og Hellas» – link: https://www.em24.uk/aukus-versus-forsvarsalliansen-mellom-frankrike-og-hellas/

 

Ikke informert

Statsminister Manasseh Sogavare

Statsminister Sogavare sa at «Jeg fikk vite om AUKUS-traktaten gjennom media. Man kan forvente at som medlem av Pacific-familien, burde Salomonøyene og medlemmer av Stillehavet ha blitt konsultert, for å sikre at denne AUKUS-traktaten er gjennomsiktig.» Sogavare sa ellers at Salomonøyene ikke kritiserte traktaten da nyhetene om denne ble kjent. «Da Australia meldte seg på AUKUS ble vi ikke teatralske eller hysteriske, vedrørende implikasjonene dette ville ha for oss. Vi respekterte Australias avgjørelse.»

Statsminister Sogavares kommentarer kommer etterfølgende Salomonøyenes sikkerhetspakt med Kina, hvilket har blitt sterkt kritisert av Australia. «Jeg innser at Australia er et suverent land og at dette kan inngå hvilken som helst traktat det vil, transparent eller ikke, som er nøyaktig hva de gjorde med AUKUS-traktaten.» Det bemerkes altså at denne uttalelsen fra Salomonøyenes statsminister kom etter at den australske regjeringen tilsvarende hadde anklaget denne for ikke å gi beskjed om dennes sikkerhetsavtale med Kina. Det vises til artikkelen «Solomon Islands’ secret security pact with China» – link: https://www.em24.uk/solomon-islands-secret-security-pact-with-china/

 

Brennbart i valgkampen

Christopher John Minns

Sikkerhetsavtalen Salomonøyene har inngått med Kina har blitt en av den australske opposisjonens mest kritiserte saker mot Scott Morrison-regjeringen i valgkampen tilknyttet det australske valget som avholdes den 21. mai i år.

Datoen for Australias 3-årlige føderale valg var opp til den fungerende statsministeren å bestemme, etter at denne på forhånd hadde informert generalguvernøren i Canberra.

Valgdatoen måtte være bestemt før en viss frist for å sikre at beroende regjering ikke oversitter fristen i henhold til Commonwealth Electoral Act 1918 og den australske grunnloven. Den føderale valgdatoen i år måtte således være senest den 21. mai.

Opposisjonen, som ledes av Christopher John Minns, mener at den nåværende regjeringen har opptrådd direkte uforsvarlig og ikke hensyntatt Stillehavsrelasjonene. Det bør dog ikke være irrelevant å legge til grunn at det er kineserne som har gitt statsminister Sogavare anvisning om nettopp å benytte argumentet tilknyttet AUKUS-traktaten, for å sikre kineserne adgang til Salomonøyene, rimeligvis med påskjønnelse av samarbeidende krefter i dette fattige landet.

 

Ingen kommentarer

Statsminister Scott Morrison

Statsminister Scott Morrison bekreftet på en pressekonferanse i Bell Bay i Tasmania i dag, noen timer etter at statsminister Sogavares kommentarer hadde blitt gitt i dennes lands parlament, at Salomonøyene dagen etter inngåelse av AUKUS-sikkerhetspakten, da denne ble informert, «ikke hadde tatt opp noen problemer vedrørende sikkerhetspakten». «Jeg snakket med statsminister Sogavare dagen etter kunngjøringen av AUKUS-traktaten», gjentok Morrison. «Det ble ikke reist noen spørsmål på det tidspunktet i den samtalen. Åpenbart, ettersom tiden går og nye relasjoner inngås, har tydeligvis andre faktorer i perspektivet påvirket Salomonøyenes statsminister», sa Morrison til de tilstedeværende journalistene.

 

Arbeider videre med forholdet

Utenriksminister Marise Payne

Den australske utenriksministeren Marise Payne har tidligere sagt at regjeringen vil fortsette å søke forsikringer fra Solomonøyenes regjering, om at den nye sikkerhetsavtalen ikke vil føre til at Kina bygger noen militærbase på øynasjonen. Statsminister Morrison har dessuten også presisert at en slik base på Solomonøyene ville betraktes som overtramp av en «rød linje» for Australia. Sogavare på sin side mente at Australias sikkerhetsavtale med Salomonøyene var utilstrekkelig. Opptøyene i Honiara, som nesten hadde «forkrøplet» landet, ble ikke begrenset av Australia. Denne hadde imidlertid sendt en forsterket fredsbevarende styrke til Solomonøyene i slutten av 2021 etter at opptøyene fant sted.

 

Featured image: Kina mot AUKUS

29/04/2022

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!