ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Angivelige ukrainske droneangrep rammet i seks regioner i Russland natt til onsdag. Russiske media informerer ikke gjerne om utfallene etter angrep på egen grunn, men det har blant annet framkommet at militære lastefly dypt inne i landet er blitt destruert.

 

Angrepene viser at ukrainerne er kapable til å rekke 600 kilometer fra sin grenser, inn på fiendens grunn. Krigen har derfor fått en ny vending. Russiske media beskriver motangrepene som kriminelle terrorist anslag. Dette som om et angrepet land ikke skal ha anledning til å forsvare seg med motangrep på angriperens grunn. Herom trengs ingen ytterligere kommentarer.

Det kan være et åpent spørsmål om ukrainerne får bistand fra russiske sympatisører med Ukraina, eller om ukrainerne benytter droner av vestlig herkomst, hvilket giverne ikke tillater benyttet inne på russisk territorium.

Ukrainerne har imidlertid vist seg særlige innovative og kan godt selv klare å bygge droner som er kapable til å nå angjeldende distanser. Disse angrepene vil imidlertid i alle fall gjøre de vanlige russere i gata oppmerksomme på den pågående krigen, som nå tilsynelatende er i ferd med å eskalere i full fart inn på russisk territorium og styrke moralen blant ukrainere.

Angrepene i Russland har kommet etter Moskvas konstante missil- og droneangrep mot ukrainske byer, infrastruktur og militære mål siden angrepskrigens begynnelse. Ukrainerne erkjente ikke ansvaret for disses eller medhjelpers tilsynelatende vellykkede angrep.

Disse angrep på russisk territorium har nok til hensikt å vise den russiske befolkningen generelt at russisk propaganda er ukorrekt og at russerne ikke kan gjemme seg bak et angivelig usårbart, eget til dels udugelig forsvar.

På sin side slo Russland samtidig tilbake med missil- og droneangrep mot ukrainske byer, infrastruktur og angivelig militære mål i minst tre regioner i Ukraina, inkludert Kiev-regionen, slik de kontinuerlig har gjort det siste halvannet år. Ukrainas luftvåpen meddelte at 43 ut av 44 innkommende missiler og droner var blitt skutt ned, hvorav to nattevakter hadde blitt rammet av vrakrester fra nedskytningene.

 

Featured image: Russlands krig i Ukraina mot sivile

31/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE