ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den republikanske støtten for å sende Ukraina titalls milliarder dollar i bistand, synker. Tidligere president Donald Trump, som leder den republikanske nominasjonen, sa i juli i år at han vil presse president Volodymyr Zelenskyy til å inngå fredsavtale ettersom Ukraina ikke får ytterligere amerikansk bistand. Trumps utsagn ble ellers stadfestet ved uttalelser under GOPs nominasjonsdebatt i forrige uke fra mulige presidentkandidater som potensielt vil overta Trumps plass dersom denne må trekke seg.

 

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «GOP’s opening debate for the 2024 Presidential election» – link: https://www.em24.uk/gops-opening-debate-for-the-2024-presidential-election/

 

Presidentene Biden og Zelenskyy

 

Biden-administrasjonen har ikke forpliktet seg til å sende Ukraina noen F-16 jagerfly fra sin egen flåte. Dette selv om det i forrige uke ble kunngjort at det fra og med september ville bli trent opp piloter til disse flyene på flybaser i Texas og Arizona. Biden har imidlertid signalisert til Danmark, Norge og Nederland, at overføringene av disse lands gamle fly vil kunne tillates.

Nederland har lovet å gi sine 42 fly. Danskene har stilt 19 fly til disposisjon og Norge om mulig, 5 stykker som er tilbake av landets samlede styrke på 72 enheter, men som allerede var avviklet til andre mottagere.

Hindringen har imidlertid først og fremst ikke vært å stille flyene til disposisjon, men mangelen på trente ukrainske, engelsktalende piloter, også utdannede engelsktalende støttemannskap til flyene, samt teknikere til vedlikehold. Det vil kunne medgå minst like lang tid å utdanne alle mannskap i tilstrekkelig engelsk som selve pilotutdannelsen.

Hittil snakker åtte erfarne kampflygere på Ukrainas russiske fly tilstrekkelig engelsk og har begynt å trene på F-16 flyene i Danmark, men de amerikanske oppgraderte og langt mer avanserte F-16 flyene krever en helt annen taktikk. Dessuten er disse flyene utstyrt med helt andre våpentyper. Det forventes likevel å ta minst fire måneder for å trene opp erfarne piloter for disse amerikanske flyene.

For piloter som ikke snakker engelsk, vil det rimeligvis ta enda lengre tid å lære disse tilstrekkelig engelsk til å forstå opplæringsmanualer og kommunisere med flygeledere og instruktører, enn selve pilotutdannelsen. Minst 20 andre allerede erfarne piloter på russiske fly, har for øvrig startet engelskspråklig undervisning i Storbritannia.

 

Flyene må leveres før presidentvalget i 2024

Presidentene Putin og Trump

 

Problemet kan altså bli at dersom en republikansk president blir valgt i 2024, kan denne selvfølgelig reversere Bidens tillatelser om levering av disse flyene dersom leveransene ikke er komplettert før den nye presidenten innsettes. Det må derfor sørges for at flest mulig av flyene leveres før dette valget. Nederland, som har lovet å levere flest fly, mener tiden fram til US-valget i 2024 vil være tilstrekkelig for komplett levering. Det vises til artikkelen «Ukraine will get f-16 fighter jets» – link: https://www.em24.uk/ukraine-will-get-f-16-fighter-jets/

 

Featured image: En skvadron F-16 fly i Nederland

31/08/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE