ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Nikki Haley har besluttet at hun trekker seg fra sin kamp om den republikanske presidentnominasjonen. Den eneste gjenværende kandidaten for partiet blir således kun tidligere president Donald Trump.

 

Med Haleys uttreden av kampen vil det være stor sannsynlighet for at det den 5. november blir omkamp mellom den republikanske Donald Trump og den beroende demokratiske presidenten Joe Biden.

 

Valgtapet endret beslutningen

Presidentkandidat Nikki Haley

 

Beslutningen ble tatt av Haley etter at Trump vant 14 av de 15 primærvalgene på «Super Tuesday» også inkludert de store statene California og Texas, Haley vant kun Vermont.

Det forventes ikke at Haley, som var sitt lands FN-ambassadør under den tidligere Trump- perioden, likevel ønsker å kunngjøre at hun heretter støtter Trump. Forut for FN-utnevnelsen hadde Haley vært den første kvinnelige guvernør i South Carolina i perioden fra 2011 til 2017.

Ettersom hun ikke støtter sin tidligere arbeidsgiver, bør det nok derfor påregnes en stor lekkasje fra hennes tilhengerskares stemmer til demokratene og noen velger vel også bli hjemmesittere under valget. Det kan imidlertid ikke påregnes at de mange som har vendt seg vekk fra Trump-kaoset, i stor grad heller ikke senere vil komme til å tekkes av denne totalt besynderlige personligheten.

Det vises til artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Nikki Haley won the Washington D.C. primary, where Donald Trump is undesirable» – link: https://www.em24.uk/nikki-haley-won-the-washington-d-c-primary-where-donald-trump-is-undesirable/

 

Uavhengig kandidat

Robert F. Kennedy Jr.

 

Det er imidlertid nå en ny uavhengig spiller som trenger seg inn på banen som kandidat i kampen om presidentembetet. Dette selv om det bare er i deler av den amerikanske befolkningen denne vil kunne høste nytte av sine forfedres berømthet og popularitet. Dette fra den eldre garde.

Denne nye spilleren er Robert F. Kennedy Jr., sønnen til den i 1968 myrdede Robert Kennedy foran demokratenes nomineringskonvensjon. Denne hadde vært sin brors justisminister. Broren, president John F. Kennedy, hadde imidlertid også blitt myrdet. Dette skjedde i Dallas i 1963, tilsynelatende uoppklart.

Det vises til artikkelen «60 years since the assassination of president John T. Kennedy – What was your conspiracy theory back then?» – link: https://www.em24.uk/60-years-since-the-assassination-of-president-john-f-kennedy-what-was-your-conspiracy-theory-back-then/

 

Kennedy-klanen

Kennedyklanen

 

For en generasjon siden ble Kennedy-ene benevnt Kennedy-klanen, som ikke bare besto av de to nevnte myrdede brødrene, men også en tredje bror som kom på banen i 1980, nemlig Ted Kennedy som også drev kampanje for president nominasjon, men ble i primærvalgene beseiret av den daværende president Jimmy Carter, som senere tapte valget for Ronald Reagan.

Robert Jr.’s onkel Sargent Shriver, gift med tanten Eunice Kennedy Shriver, hadde også stilt for nominasjon, i 1976, men trakk seg da Carter ble nominert.

 

Fornøyd med «Super Tuesday»

En fornøyde og smilende Joe Biden og Kamala Harris på Super Tuesday

 

Den nåværende president Biden feide ubekymret, ubestridt og fornøyd over de demokratiske primærvalgene. Imidlertid kan også han, selv om han ble rammet av diverse falske manipulerte påstander ved sin innledende fase, se fram til et sikkert gjenvalg.

Det vises til artikkelen «Mediesensur i USA-valget» – link: https://www.em24.uk/mediesensur-i-usa-valget/

Det kan dessverre for president Biden være at han kan miste stemmer grunnet sin høye alder, selv om han tilsynelatende fungerer perfekt. Dette slik også Biden kan miste stemmer til den oppadgående nye uavhengige kandidaten Kennedy. Republikanerne kan komme til å miste alle stemmer som alternativt ville ha blitt gitt til Haley om denne hadde vunnet nominasjonen som følge av den oppståtte mistroen til den skandaleomsuste Trump. Denne vil kanskje føre landet og dets allierte inn i et kaos, for ikke å nevne eventuelle langt farligere, truende eventualiteter.

 

Partiendring i en periode

Amerikanske republikanere

 

De glupeste eller smarteste av de misfornøyde amerikanske republikanere har imidlertid selv et tilfredsstillende alternativ for å komme ut av partiets åpenbare lederkrise. Det er bare å snu ryggen til partiet for den neste fireårsperioden og kaste sin stemme i valgurnene for demokratiet med president Biden.

Det er sagt at kyr løper inn igjen mot et fjøs som står i brann. Paralysert, inn mot de drepende flammene. Amerikanerne er imidlertid ikke dumme kuer. Det er heller ikke disses republikanerne. Av den grunn kan stemmene denne gang altså således i stedet kastes i valgurnene for president Joe Biden og demokratiet.

Dersom naturen under perioden skulle gå sin gang, har denne fortsatt ungdommelige, bare 81 år gamle presidenten, statistisk mange år igjen når han allerede har blitt 81 uten helseproblemer. Tidligere president Jimmy Carter, nær 20 år eldre, har til tross for alderen arbeidet aktivt for fred i verden sammen med verdens tidligere ledere og ble først i den senere tid, emeritus i The Elders.

 

Kvinner lands ledere

Statsminister Margaret Thatcher

 

Biden har dessuten en betryggende kvinnelig visepresident, med sikker evne som kan føre nasjonen videre inn i rikdom og entusiasme. Amerikanerne må se mot alle de nordiske landene, mot India, Italia, Storbritannia og Tyskland, dessuten EUs ledelse. Tilsammen 61 land spredt over verden, har siden 1960 hatt kvinnelige ledere. Alle har hatt eller har kvinner som praktiske landsledere, slik som eksempelvis Danmark, med i dag EUs mest drivende økonomi sin ringe befolkning til tross.

 

Den uerfarne kastet den erfarne

Hillary Clinton

 

Fra det konservative og litt umoderne Amerika, overvant Trump ved tiltredelse i sin første periode, den så mye mer erfarne Hillary Clinton. Dette kan ha ført til en negativ påvirkning av USAs utvikling, hensyntatt at ekteparene Clinton og Obama ga en sterk positiv utvikling.

 

Featured image: Nikki Haley trekker seg fra valgkampanjen

06/03/2024

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!