DNB Bank ASA forlangte hele kr 5.000 i gebyr for å bekrefte innbetalt beløp tilknyttet økning av et miniselskaps aksjekapital. En sådan bekreftelse kreves av firmaregisteret.

Et mindre aksjeselskap ble stiftet med aksjekapital stor kr 30.000 uten gebyr for bankens bekreftelse for innbetalt aksjekapital. Ett par måneder senere ble aksjekapitalen ønsket forhøyet med kr 70.000 til kr 100.000. Fortsatt uten belastning av noe gebyr for bankens bekreftelse. Senere på høsten skulle selskapskapitalen forhøyes med ytterligere kr 150.000. Da krevde plutselig en snerrende stemme i DNB Bank kr 5.000 i gebyr for å utstede den nødvendige bekreftelsen. Det ble imidlertid undersøkt med annen bank som opplyste ikke å belaste for sådan tjeneste med gebyr.

I nevnte tilfelle ble aksjeinnskuddet besluttet alternativt investert i utlandet. Den markedsdominerende storbanken DNB Bank ASA påvirket således norsk næringsliv negativt. Du som benytter DNB Bank bør således ha en bank nummer to. DNB Bank ASA er blitt altfor dominerende og bør følgelig spaltes i mindre banker som må konkurrere med hverandre. Bytt bank!