ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Slovakias nye statsminister, den russiskvennlige Robert Fico, sa torsdag til parlamentsmedlemmer at regjeringen kommer til å stanse militær bistand til Ukraina, dog bortsett fra humanitær hjelp.  

 

Dette er faktisk den første vestlige reverseringen av denne art. Det henvises imidlertid til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Poland threatens to stop transfer of arms to Ukraine» – link: https://www.em24.uk/poland-threatens-to-stop-arms-transfer-to-ukraine/

 

Populistisk statsminister svikter det europeiske felleskapet

Slovakias statsminister Robert Fico

 

Statsminister Robert Fico, som også var Slovakias statsminister i tiden mellom 2006 og 2010 og på nytt fra 2012 til 2018, hadde i den siste valgkampen forsikret å avslutte militærhjelpen til Ukraina, hvilket han kunne etterkomme i koalisjon med det pro-russiske og høyreekstreme slovakiske nasjonalpartiet – SNS og venstresiden Hlas-SD. Det oppfattes som at Fico og dennes meningsfeller tilsynelatende ikke er klar over at ukrainerne slåss for hele Europa, eller om slovakene ønsker seg tilbake under russernes åk under dekke av å rasle med sine atombomber.

Det er jo ikke sikkert at USA på den andre siden av Atlanterhavet vil påta seg ansvaret å utsette sitt land for et gjengjeldelsesangrep med atomvåpen fra de tydeligvis, for tiden, utilregnelige russiske herskere. Dette med hensyn til Kina på den andre siden av Stillehavet.

En atomkrig vil være destruerende for hele menneskeheten. USA er nemlig nødt til å atombombe Kina i samme øyeblikk, dersom disse skal gjengjelde russernes første benyttelse av slik bombe. Russerne har imidlertid også mulighet til å benytte en av sine allierte, eksempelvis Nord-Korea eller etter hvert Iran, til å innlede atombruk i Europa og påstå det ikke var russerne, dersom dette skulle ha noe for seg.

Bratislavas forrige regjering hadde i motsetning til statsminister Fico, fullt støttet Ukraina. I forhold til landets BNP, nesten opp mot danskenes, nordmenns og polakkenes, samt de baltiske staters nivå, med respektive 0,65 prosent av BNP. Slovakia var ellers den første Nato-nasjonen som leverte jagerfly til sin nabo etter den russiske invasjonen.

 

Kaos uten USA?

President Franklin D. Roosevelt

 

Den slovakiske regjering er tilsynelatende blindet for at Russland kan angripe land etter land, om ikke Ukraina holder stand. Hele Europa må være glad for at denne har USA som støtte på nåværendetidspunkt, slik som under annen verdenskrig, den gang mot aksemaktene, samt for så vidt under den første.

Etter siste verdenskrig påstås enkelte imidlertid at det den gang ble gjort en feil. Det trengtes riktignok en bastant front i øst mot nazistene for undergrave disses overlegne stilling i vest. De allierte med USA i spissen, bisto derfor Sovjetunionen, slik at denne omgående kunne senke sitt Jernteppe over halve Europa og etterhvert skape den Kalde krigen, da denne hadde fått tilgang på atombomben.

 

Fortsett mot Moskva

Statsminister Winston Churchill

 

Feilen besto i at det krigstrette USA, som var fullt opptatt med japanerne i Stillehavet, ignorerte den britiske statsministeren Winston Churchills anmodning om å fortsette mot Moskva, for å knuse Sovjetunionen som hadde tjent sin nytte etter Berlin og nazistene fall.

 

Berlinmurens fall

President Mikhail Gorbachev

 

At Jernteppet ble fjernet var bare et tilfeldig lykketreff grunnet Sovjetunionens økonomiske fallitt, slik at den gang førstesekretæren, senere president Mikhail Gorbachev så seg nødt til å forta seg noe inngripende og bli venner med sine fiender.

 

Endret Europa

President Ronald Reagan

 

Den sympatiske cowboy-skuespilleren, president Ronald Reagan, tok imot russerne med åpne armer og skal visstnok først i ettertid, selv ha blitt klar over at han i møte med Gorbachev på Island, hadde vært med på å endre Europa til det denne verdensdelen var, forut for president Vladimir Putins såkalte militære operasjon mot den tidligere Sovjet-provinsen og deretter selvstendige landet Ukraina.

 

Ubetydelig våpenforsyning

Talsperson Dmitrij Peskov

 

Slovakia leverte imidlertid ikke så stor andel våpen- bistand til Ukraina, slik at statsminister Ficos beslutning ikke vil ha noen avgjørende betydning for krigens gang, men det vil likevel kunne styrke russernes håp om at andre av bistandslandene vil kunne trettes ut og styrke russernes eventuelle forliksforhandling. Dette slik at Ukraina må avgi større landområder for å få fred.

Kremls talsperson Dmitrij Peskov, skal ha uttalt at Kreml så begrenset nytte av Slovakias beslutning. Ukrainas utenriksdepartement har avslått å kommentere beslutningen.

 

Featured image: Statsminister Robert Fico forlater et møte

27/10/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!