ALL ARTICLES CAN BE READ IN 100 LANGUAGES

 

Alexei Navalny som dukket opp fra intet, har gjort seg kjent verden over for kritikk av president Vladimir Putins styre. Ledere kritiseres alltid i samfunnets klatresystem. Er Navalny et resultat av god markedsføring eller er denne et unikt driftig fenomen?

 

Også Putin dukket opp av intet, men har vist at han er driftig og «har gjort Russland stort igjen», for å benytte den eksentriske US-presidenten Donald Trumps lignende slagord i valget om US-presidentskapet. Et mer jordnært uttrykk er at «man vet hva man har, men ikke hva man får». Russland er en stormakt som på et øyeblikk kan igangsette utryddelse av sivilisasjonen som vi i dag kjenner denne. Ikke at man tror at Russlands sådanne makt ligger i en enkelt manns hender alene, likeså lite som man tror at US-presidenten alene kan skape dommedag. Det henvises til artikkel i www.em24.uk – «US-general informerte Kina om atomangrep» – link: https://www.em24.uk/us-general-informerer-kina-om-atomangrep/

 

Det er ingen Kristus-figur vi snakker om, dette selv om Europa-parlamentets medlemmer har tildelt Sakharov-prisen 2021 for tankefrihet til den russiske opposisjonspolitikeren og anti-korrupsjonsaktivisten Alexei Navalny. Det er rimelig å legge til grunn at den særdeles godt markedsførte Navalny ble valgt som en representant for alle verdens forfulgte, slik som Nobelkomitéen i år valgte dennes kandidater fra den frie pressen, med henvisning til artikkelen herom i ovennevnte media, «Verdenspressen tildelt Nobels Fredspris 2021» – link: https://www.em24.uk/verdenspressen-tildelt-nobels-fredspris-2021/

 

Sakharov-prisen 2021 for tankefrihet

EPs visepresident Heidi Hautala

EU-parlamentets visepresident Heidi Hautala kunngjorde onsdag ettermiddag årets prismottaker i møtesalen i Strasbourg. Det henvises for øvrig til at Sakharov-prisen for tankefrihet er den høyeste hyllest som EU har gitt menneskerettighetsarbeid. Prisen ble stiftet i 1988 og ble første gang tildelt Nelson Mandela og Anatolij Martsjenko. Den gir anerkjennelse til enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som har gjort et fremragende bidrag til å beskytte tankefrihet.

Gjennom prisen og dets tilknyttede nettverk hjelper EU prisvinnere, som støttes og får myndighet i deres forsøk på å forsvare sakene sine. Den fremmer særlig ytringsfrihet, minoriteters rettigheter, respekt for folkeretten, utvikling av demokrati og implementering av rettsstaten.

 

EPs formann David Sassoli

Europa-parlamentets formann, David Sassoli, uttalte at «Europa-parlamentet har valgt Alexei Navalny som vinner av dette års Sakharov-pris. Han har konsekvent kjempet mot korrupsjonen under president Vladimir Putins styre, og gjennom de sosiale medier og politiske kampanjer har Navalny bidratt til å avsløre overgrep og mobilisere støtte fra millioner av mennesker i hele Russland. For dette ble han forgiftet og senere fengslet». Formannen sa videre, «Ved å tildele Sakharov-prisen til Alexei Navalny anerkjenner vi hans enorme personlige mot og gjentar Europa-parlamentets urokkelige støtte til hans øyeblikkelige løslatelse».

Visepresident Hautala sa i samme forbindelse, «I dag hyller Parlamentet også en gruppe afghanske kvinner som har kjempet hardt for likhet og menneskerettigheter i deres land, og som var blant finalistene til Sakharov-prisen. Vi valgte å ære disse kvinners mot, da de er blant de første til å bli utsatt for krenkelser av deres mest grunnleggende rettigheter og frihetsrettigheter, etter at Taliban overtok kontrollen med Afghanistan».

 

Bekjempelse av korrupsjon i Russland

Alexei Navalny – fra www.europarl.europa.eu

Alexei Navalny er en russisk opposisjonspolitiker, aktivist mot korrupsjon og stor politisk motstander av president Vladimir Putins styre. Han ble internasjonalt kjent for demonstrasjoner mot president Putin og hans regjering, stilte til valg og gikk inn for reformer mot korrupsjon.

I august 2020 ble Navalny dokumentert forgiftet og brukte måneder i Berlin på å komme seg. Da han kom tilbake til Moskva i januar i år ble han arrestert og soner for tiden tre og et halvt års fengsel. En russisk domstol forbød for øvrig i juni i år Alexei Navalnys regionale kontorer og stiftelse for antikorrupsjon. Begge er nå klassifisert som ekstremistiske og uønskede av russiske myndigheter. Det vises til artikkel i www.em24.uk – «Alexei Navalny dømt som ekstremist» – link: https://www.em24.uk/alexei-navalny-domt-som-ekstremist/

 

Sakharov-prisen

Europa-parlamentet har altså hvert år siden 1988 utdelt Sakharov-prisen for tankefrihet. Den er oppkalt etter den sovjetiske fysiker og systemkritiker Andrei Sakharov. Prisen har hittil blitt tildelt dissidenter, politiske ledere, journalister, advokater, sivilsamfunnsaktivister, forfattere, mødre, koner, minoritetsledere, en antiterroristgruppe, fredsaktivister, en anti-torturaktivist, en tegneserieskaper, langtids sonende samvittighetsfanger, en filmskaper, FN som et organ og til og med et barn som kjemper for retten til utdanning. Flere vinnere, inkludert Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege og Nadia Murad, har vunnet Nobels fredspris. I 2020 ble prisen utdelt til Hviterusslands demokratiske opposisjon, et initiativ bestående av modige kvinner, politikere og aktører fra sivilsamfunnet.

 

Featured image: Demonstrasjon for frigjøring av Navalny

21/10/2021