ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Pentagon kommer til å sende amerikanske våpen og ammunisjon fra sine store reservelagre i Israel til Ukraina, for å dekke spesielt store behov for artillerigranater i krigen med Russland. USA har slike lagre i Israel som kan benyttes ved eventuelle konflikter i Midtøsten, men kan også benyttes ved andre oppståtte prekære behov.

 

Ukraina-konflikten har blitt en utvekslingskrig med nærmest stasjonær frontlinje tilsvarende den som var på vestfronten under første verdenskrig for mer enn 100 år siden, med artilleri som de viktigste våpen. Dette ut over mer moderne luftangrep med droner og missiler fra russisk side mot sivilbefolkningen og infrastruktur. Ukraina har forsvart seg med luftvernutstyr som hittil har vist seg ikke å ha vært tilfredsstillende. Dette har følgelig brutalt rammet den sivile befolkning grunnet russernes forsettlige krigsforbrytelser. Det vises til tidligere artikkel i EM24 EuropMediahttps://www.em24.uk – «Den internasjonale domstolen vil ta stilling til Russlands invasjon av Ukraina» – link:  https://www.em24.uk/den-internasjonale-domstolen-vil-ta-stilling-til-russlands-invasjon-av-ukraina/, samt avsnittet «Forbrytelser mot folkeretten» i artikkelen «The battle for Kherson» – link: https://www.em24.uk/the-battle-for-kherson/

 

Daglig utveksling av tusenvis av granater

Ukraina skyter granater mot angriperne

Tusenvis av granater utveksles daglig fra hver side. Ukraina har gått tom for ammunisjon for sine sovjetiske våpen og er totalt avhengig av å benytte granater som tilføres fra Vesten, i dennes proxy-krig mot russerne på ukrainsk jord.

Militæranalytikere med enkel forståelse påstår at krigen tapes av den som først går tom for granater, men denne krigen omfatter så mye mer. Amerikanske våpenprodusenter er ennå ikke i stand til å holde tritt med det store tempoet i Ukrainas operasjoner på slagmarken. Amerikanske granatlagre er derfor anstrengte. Pentagon har imidlertid alternative forsyninger lagret på steder hvor det kan bli akutt behov, herunder eksempelvis Israel og Sør-Korea.

 

Forbruk større enn produksjon

Ukrainsk soldat med anti-tank-granat

Forsendelse av artillerigranater fra disse lagrene, for å opprettholde Ukrainas motstand, er diplomatisk følsomt for de angjeldende amerikanske allierte hvor lagrene beror. Israel har for øvrig offentlig forpliktet seg til ikke å sende dødelig militærhjelp til Ukraina. Denne har tidligere derfor konsekvent nektet å levere våpen til Ukraina av frykt for å skade forholdet til Moskva og uttrykte bekymring for å delta i slik bevæpning. Halvparten av de 300.000 rundene som skal sendes Ukraina fra det amerikanske lageret i Israel er allerede på vei for bli levert mottager via Polen. Også Tyskland, Canada, Estland og Italia, har nettopp sendt granater til Ukraina.

Ukrainerne benytter omkring 90.000 artillerirunder i måneden. Dette er omtrent dobbelt så mye som for øyeblikket produseres i USA og europeiske land til sammen. Resten av leveransene må derfor inntil produksjonen er utvidet, komme fra eksisterende lagre eller hentes inn på verdensmarkedet gjennom kommersielt oppkjøp.

 

Tyske Leopard stridsvogner

Leopard 2 A7+ stridsvogn

Leveranser av stridsvogner er et ømtålig tema idet Ukraina er på jakt etter de tyskproduserte Leopard, som regnes for å være verdens beste. Tyskland har levert disse vognene til en rekke Nato-land som er avhengig av tysk godkjennelse for å levere disse videre til Ukraina. Slik godkjennelse har hittil uteblitt idet tyskerne forsøker å distansere seg noe fra Ukrainia-krigen, tydeligvis grunnet sin egen krigshistorie med Sovjetunionen i sin tid. Bidragsytere til Ukraina skal derfor møtes ved Ramstein Air Base i Tyskland kommende fredag, for å diskutere forsendelse av de omdiskuterte tyske stridsvognene til Ukraina, samt andre relevante effektive våpentyper. Det vises til tidligere artikkel, «Tyskerne bekymret for USA-atombomber» – link: https://www.em24.uk/tyskerne-bekymret-for-usa-atombomber/

 

Featured image: Amerikansk levering av granater til Ukraina

20/01/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!