ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den etiopiske regjeringen har oppnevnt en midlertidig administrasjon for den nordlige autonome regionen Tigray, i henhold til en fredsavtale som avsluttet den mer enn to år pågående, bestialske konflikten i Etiopia, hvilken FN anslår har krevd opptil en halv million menneskeliv. Konflikten oppsto etter at statsminister Abiy Ahmed vant landets valg ved angivelig utilbørlig taktiske manøvreringer og proklamerte sin valgseier med vold mot opponenter.

 

Det vises innledningsvis til tidligere artikkel i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «Abiy Ahmed vant valget i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/abiy-ahmed-vant-valget-i-etiopia/

 

Nobels fredsprisvinner som statsminister

Statsminister Abiy Ahmed

Bare ett par uker etter at Abiy Ahmed ble tildelt Nobels fredspris i Oslo Rådhus i 2019, tilknyttet angivelig megling i Eritrea-konflikten, brøt volden ut i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba og i store deler av Oromia-regionen.

Verre skulle det imidlertid bli etter at fredsprisvinnerens eget parti Prosperity Party – PP, som sto svakt blant velgerne, likevel greide å sikre seg makten i 2021, i den 1.104.000 km² store og mest folkerikeste nasjonen i Afrika med beregnet i overkant av 120 millioner innbyggere.

 

Keiser Haile Selassie

Abiy Ahmed hadde vunnet det etiopiske valget ved blant annet å arrestere lederne av opposisjonspartier, samt utelukket valgkretser hvor dennes eget Prosperity Party, ville ha tapt.

Opposisjonspartiet i Tigray, en region med anslått 6 millioner innbyggere og dennes lokale politiske parti People’s Liberation Front -TPLF, hadde forut dominert landets føderale regjering etter at TDF – den militære fløyen av TPLF, i 1991 hadde styrtet Den demokratiske folkerepublikken Etiopia – RDPE som i 1974 hadde avsatt og angivelig henrettet keiser Haile Selassie og opprettet en kommunistisk stat. TPLF aksepterte imidlertid ikke valget av den påtrengende fredsprisvinneren Ahmed.

 

Hungersnød

TPLF ble deretter i 2021, følgelig klassifisert som terrorgruppe etter at statsminister Ahmed hadde igangsatt bombing av regionen og hærtatt denne. Dette som følge av at regjeringen hadde anklaget TPLF for å starte fiendtligheter ved å angripe en føderal militær base i Tigray-provinsen, hvilket skjedde fordi TPLF påsto at den føderale regjeringen forut hadde gjennomført angrep mot befolkningen i Tigray.

Krigen verserte fram og tilbake med tilsidesettelse av menneskerettighetene fra begge parters side. TPLFs styrker gjorde stor framgang, men ble imidlertid slått tilbake av de styrkene som var lojale mot statsminister Ahmed, etter at TPLF entusiastisk hadde påstartet marsj mot hovedstaden Addis Abeba.

Tigray ble deretter blokkert og isolert fra omverden under resten av krigen og fikk mangel på mat, drivstoff, medisiner og annet. En stor mengde av befolkningen døde av sult. TPLF måtte imidlertid akseptere å bli avvæpnet for å få slutt på blokaden.

Det vises til tidligere artikler, «Statsminister Abiy Ahmed har ledet seksuell vold i Tigray» – link: https://www.em24.uk/statsminister-abiy-ahmed-har-ledet-seksuell-vold-i-tigray/, «Abiy Ahmed anklager WHOs generaldirektør» – link: https://www.em24.uk/abiy-ahmed-anklager-whos-generaldirektor/, «Etterforskning av overgrep mot menneskerettigheter i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/etterforskning-av-overgrep-mot-menneskerettigheter-i-etiopia/, «Alle utlendinger i Etiopia anmodes om å dra» – link: https://www.em24.uk/alle-utlendinger-i-etiopia-anmodes-a-dra/, «Tigray-folket forfølges i hovedstaden Addis Abeba» – link: https://www.em24.uk/tigray-folket-forfolges-i-hovedstaden-addis-abeba/, «Tigrays styrker på vei mot hovedstaden Addis Abeba» – link: https://www.em24.uk/tigrays-styrker-pa-vei-mot-hovedstaden-addis-abeba/, «Dominoeffekt – Etiopias angrep på Tigray» – link: https://www.em24.uk/dominoeffekt-etiopias-angrep-pa-tigray/, «Forhandlinger om våpenhvile i Etiopia» – link: https://www.em24.uk/forhandlinger-om-vapenhvile-i-etiopia/ og «Begår Nobels fredsprisvinner krigsforbrytelser?» https://www.em24.uk/begar-nobels-fredsprisvinner-krigsforbrytelser/

 

Inngikk fredsavtale

Inngåelse av fredsavtale i Pretoria, Sør-Afrika

I november i fjor ble det inngått fredsavtale i Pretoria i Sør-Afrika mellom partiet TPLF og Etiopias føderale regjering, for å få slutt på den brutale konflikten mellom partene, som FN altså har anslått har krevd opptil en halv million menneskeliv.

Den afrikanske union var megler tilknyttet fredsavtalen. Én av betingelsene i avtalen var å fjerne TPLF fra én terrorliste for Øst-Afrika. En interim-administrasjon er nå blitt opprettet for regionen av det øverste kammeret i Etiopias føderale parlament, inntil valg kan avholdes.

Befolkningen i Tigray er i en altomfattende sørgelig tilstand med mer enn 5 millioner skal ha behov for nødhjelp ifølge FN.

 

Featured image: Tigrays befolkning i nød

24/03/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!