ALL ARTICLES CAN BE READ IN MORE THAN 100 LANGUAGES

 

Den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon, som har ledet Skottland som førsteminister siden 2014 og stått i brodden for et fritt og uavhengig Skottland, har meddelt at hun trekker seg fra stillingen som førsteminister og som leder for Det skotske nasjonalistpartiet – SNP.

 

Det vises til tidligere artikler i EM24 EuropMediawww.em24.uk, «UK Supreme Court rejects referendum on Scottish independence» – link: https://www.em24.uk/uk-supreme-court-rejects-referendum-on-scottish-independence/, «The Scots want independence due to Brexit» – link: https://www.em24.uk/the-scots-want-independence-due-to-brexit/, «Strid om nytt uavhengighetsvalg for skottene» – link: https://www.em24.uk/strid-om-nytt-uavhengighetsvalg-for-skottene/, «Skottene ønsker løsrivelse etter Brexit» – link: https://www.em24.uk/skottene-onsker-losrivelse-etter-brexit/ og «Skottene forsterker kravet om ny avstemning om frihet» – link: https://www.em24.uk/skottene-forsterker-kravet-om-ny-avstemning-om-frihet/

 

Høyesteretts valgavslag en skuffelse

Storbritannias Høyesterett

Som det framgår av den første blant de ovenstående nevnte artikler, «UK Supreme Court rejects referendum on Scottish independence», nektet UKs Høyesterett nytt valg om Skottlands uavhengighet, idet det planlagte, påfølgende valget var for tidlig i forhold til det forrige avholdte i 2014. Det ble således ikke tatt hensyn til force majeure situasjonen oppstått for Skottland som følge av Brexit.

Sturgeons SNP-ledede regjering i Edinburgh hadde ønsket å holde en ny, lovlig og internasjonalt anerkjent, rådgivende avstemning om uavhengighet den 19. oktober 2023. Høyesteretts ovennevnte kjennelse torpederte denne planen. Retten mente altså at den skotske nasjonalistregjeringens planlagte avstemning var for kort tid etter den sist avholdte i 2014.

Tilsynelatende grunnet rettens avslag, har Sturgeon personlig gitt opp sin kamp og ser kampen mer tjenlig med en alternativ leder for regjeringen i Edinburgh. Dette mens denne frihetskampen fortsatt langsomt siger fram mot det ønskede resultat. Derfor har altså førsteminister Nicola Sturgeon trukket seg.

 

Ble tvunget ut av EU

Regjeringens Brexit-forberedelser

Det foreligger imidlertid intet utsagn fra den respekterte førsteministeren om at denne skal gi opp sitt livs kamp for Skottlands frigjøring fra Storbritannia, som har pågått siden hun var i tenårene på 1980-tallet i Ayrshire.

Valget om skotsk selvstendighet i 2014 endte med at 55 prosent av skottene valgte å forbli i Storbritannia, men dette var forut for Brexit-avstemningen, som altså resulterte i at det skotske folk, mot sin vilje, ble tvunget ut av EU, hvilket endret alt.

 

Godt ettermæle

Nicola Sturgeon

Førsteminister Sturgeon, som sikkert vil bli husket som en av skottenes mest imponerende politikere i moderne tid og hadde gjort landet til et bedre sted å bo. Hun vil imidlertid bero i sin stilling inntil ny førsteminister er tiltrådt og vil deretter, inntil videre fortsette i sitt politiske valgte verv som medlem av Det skotske parlamentet hvor hun har vært siden 1999.

 

 

Featured image: Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon

17/02/2023

 

INFORM FIVE OF YOUR FRIENDS ABOUT WWW.EM24.UK – A FREE MAGAZINE!